Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Krzysztof Koźmiński

                

Publikacja w czasopiśmie

1. By wilk był syty i owca cała - czyli po co (zdaniem rządu) zmiany Ordynacji Podatkowej  [ LINK ]
Tom 06.01.2014 r. 2014, str. 1-1 (Inne)
Krzysztof Koźmiński (Autor oryginału)
2. Ekscentryczny eklektyzm Alasdaira MacIntyre'a
RZECZY WSPÓLNE. PISMO REPUBLIKAŃSKIE Tom 2 r. 2013, str. 130-149 (Artykuł)
Krzysztof Koźmiński (Autor oryginału)
3. Ekscentryczny eklektyzm Alasdaira MacIntyre'a  [ LINK ]
RZECZY WSPÓLNE. PISMO REPUBLIKAŃSKIE Tom 26.04.2013 r. 2013, str. 1-8 (Artykuł)
Krzysztof Koźmiński (Autor oryginału)
4. Wrażenia po wyroku w sprawie SK 18/09 - o grzechu pierworodnym polskiego systemu prawa  [ LINK ]
Tom 11.10.2013 r. 2013, str. 1-3 (Artykuł)
Krzysztof Koźmiński (Autor oryginału)
5. Czego uczą nas komunitaryści? MacIntyre i Charles Taylor o zatrutych źródłach liberalnej wolności
RZECZY WSPÓLNE. PISMO REPUBLIKAŃSKIE Tom 8 r. 2012, str. 146-165 (Artykuł)
Krzysztof Koźmiński (Autor oryginału)
6. Komunitaryzm jako liberalizm odpowiedzialny - filozofia dobra Charlesa Taylora  [ LINK ]
ANTHROPOS? Tom 18-19 r. 2012, str. 1-12 (Artykuł)
Krzysztof Koźmiński (Autor oryginału)
7. Konstytucja silnej Rzeczypospolitej - rozważania ustrojowe Stanisława Cara
IMPONDERABILIA: BIULETYN PIŁSUDCZYKOWSKI Tom 2 r. 2011, str. 11-34 (Artykuł)
Krzysztof Koźmiński

Książka

8. Socjologia prawa. Główne problemy i postacie
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2014 (Książka)
Andrzej Kojder (Redaktor), Zbigniew Cywiński (Redaktor), Zbigniew Cywiński, Tomasz Giaro, Hubert Izdebski, Andrzej Kojder, Krzysztof Koźmiński, Andrzej Malinowski, Karol Muszyński, Janusz Trzciński, Marcin Wiącek, Jan Winczorek, Piotr Winczorek
9. Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów
C. H. Beck, r. 2011 (Książka)
Marek Zubik (Redaktor), Piotr Bogdanowicz (Opracowujący), Witold Borysiak (Opracowujący), Michał Brach (Opracowujący), Maciej Czura (Opracowujący), Krzysztof Kaleta (Opracowujący), Krzysztof Koźmiński (Opracowujący), Katarzyna Królikowska (Opracowujący), Jakub Królikowski (Opracowujący), Ada Paprocka (Opracowujący), Marcin Wiącek (Opracowujący), Anna Zołotar (Opracowujący)
10. Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów
C. H. Beck, r. 2008 (Książka)
Piotr Bogdanowicz, Witold Borysiak, Maciej Czura, Krzysztof Kaleta, Krzysztof Koźmiński, Katarzyna Królikowska, Jakub Królikowski, Ada Paprocka, Michał Brach, Anna Zołotar, Marek Zubik (Redaktor), Marcin Wiącek (Redaktor)

Publikacja w książce

11. Lewiatan wobec wiary w cuda i demony - o relacji władzy i religii w filozofii politycznej Tomasza Hobbesa
w: Regnum et religio. Relacje państwo-religia na przestrzeni wieków, str. 104-115, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Koźmiński (Autor oryginału)
12. Rola mediów w procesie stanowienia prawa w demokracji deliberatywnej
w: Prawo, język, media, str. 189-200, Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Lingua Iuris. Uniwersytet Warszawski, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Koźmiński
13. Kilka uwag o zjawisku jurydyzacji
w: Lingua Iuris, str. 281-295, Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Koźmiński
14. Przekonać audytorium – argumentacja w procesie stosowania prawa
w: Prawo, język, media, str. 153-160, Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Koźmiński
15. Ułomność języka prawnego a finistyczna skuteczność prawa
w: Skuteczność prawa, str. 71-78, Liber, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Koźmiński
16. Ułomności języka prawnego, a finistyczna skuteczność prawa
w: Skuteczność prawa. Materiały z X Konferencji Wydziału Prawa i Administracji UW, str. 101-108, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Koźmiński