Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Magdalena Zowczak

                

Publikacja w czasopiśmie

1. 'List do św. Piotra' w pochówkach XVI-XVIII w. w świetle współczesnych praktyk pogrzebowych oraz modlitw apokryficznych
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Nr 2 r. 2013, str. 0,80 ark. / 339-350 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
2. Odwieczny naród. Dyskusja
PRZEGLĄD POLITYCZNY Nr 118 r. 2013, str. 35-43 (Inne)
Tomasz Kizwalter, Michał Łuczewski, Jerzy Szacki, Zbigniew Wierzbicki, Marcin Zaremba, Magdalena Zowczak
3. Antropologia, historia a sprawa ukraińska. O taktyce pogranicza Anthropology, history, and the Ukrainian question. About the tactics of the borderland]  [ LINK ]
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom 95 r. 2011, str. 45-68 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
4. Ostrożnie z wyobraźnią. Uwagi o antropologii i demonologii  [ LINK ]
STAN RZECZY Nr 1 r. 2011, str. 131-146 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
5. Między tradycją a komercją  [ LINK ]
ZNAK Tom 634 Nr marzec r. 2008, str. 31-44 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
6. Dwa Przymierza w religijności ludowej: kontaminacje
FUNDAMENTA EUROPAEA Tom IV Nr VI/VII r. 2007, str. 107-120 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
7. Rehabilitacja Judasza. O apokryfach w kulturze popularnej  [ LINK ]
WARSZAWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE Tom XX Nr 2 r. 2007, str. 343-352 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
8. Powrót Judasza - głosy z marginesu (rozmowa z redakcją)
OPCIT Tom 29(2) r. 2006, str. 16-17 (Inne)
Magdalena Zowczak
9. Bania Karmelicka albo antropologia niezwykłości  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LVIII Nr 3-4 r. 2004, str. 239-240 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
10. Brasławszczyzna, białoruska prowincja. Szkice z kultury symbolicznej [wprowadzenie do numeru monograficznego 'Brasławszczyzna - Białoruska prowincja']  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Nr 1 r. 1998, str. 240 / 26-27 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
11. Modlitwa ludowa  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 240 Nr 1 r. 1998, str. 33-42 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
12. Mitologia zamawiania i mistyka zamów na podstawie współczesnych materiałów z Wileńszczyzny
LITERATURA LUDOWA Tom XXXVIII Nr 4-6 r. 1994, str. 3-33 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
13. Sybilla kontra Salomon. Z symboliki mądrości w tradycji ludowej
LITERATURA LUDOWA Tom XXXVIII Nr 4-6 r. 1994, str. 75-108 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
14. Dlaczego 'apokryfy?  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom XLVII Nr 3-4 r. 1993, str. 94-95 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
15. Zagłada światów. Między mitologią lokalną a Biblią  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom XLVII Nr 3-4 r. 1993, str. 96-106 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
16. Dlaczego Cygan kradnie? Przyczyny zróżnicowania ludzi według biblii ludowej  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom XLVI Nr 2 r. 1992, str. 33-38 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
17. Kultura religijna polskiej wsi na Litwie. Raport z badań prowadzonych w rejonie wileńskim w lipcu 1990 roku
PRZEGLĄD WSCHODNI Tom I Nr 3 r. 1991, str. 527-555 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
18. Wszystkie święte słowa. O wierze domowej polskiej wsi na Litwie
MAGAZYN WILEŃSKI Nr 29 r. 1991, str. 7-9 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
19. Bohater jako święty [il., streszcz. w jęz. angielskim]  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXXI Nr 2 r. 1987, str. 139-159 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
20. Jan Paweł II: narodziny legendy
LITERATURA LUDOWA Tom XXXI Nr 1 r. 1987, str. 3-12 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
21. The hero as Saint  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXXI Nr book 2 r. 1987, str. 139-158 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
22. O etnografach i badaniach etnograficznych - Przepowiednie Sybilli
PLON Nr 2 r. 1985, str. 9-9 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
23. O etnografach i badaniach etnograficznych - Skarb kaszubskiej mowy
PLON Nr 37 r. 1985, str. 8-9 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
24. O etnografach i badaniach etnograficznych - A ten głupi, najmłodszy, czyli o bohaterze bajek ludowych
PLON Tom 001 r. 1985, str. 001-001 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
25. O etnografach i badaniach etnograficznych - Braciszek Pana Jezusa, czyli o zbójcy odkupionym
PLON Tom 0001 r. 1985, str. 0001-0001 (Artykuł)
Magdalena Zowczak

>>> Następne >>>