Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Jacek Puchalski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Zdzisław Gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej. Katowice 2012
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 81 Nr 2 r. 2013, str. 202-206 (Recenzja)
Jacek Puchalski
2. H. Döhn: Die Sammlung Autographa der ehemaligen Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin. Autographenkatalog (CD-ROM).Wiesbaden 2005/2007
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 1 r. 2009, str. 243-245 (Recenzja)
Jacek Puchalski
3. Biblioteki polskie poza Krajem. Refleksje na marginesie programu „Rejestracja zbiorów polskich za granicą ze specjalnym uwzględnieniem dziedzictwa zagrożonego” prowadzonego.
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 75 Nr 4 r. 2007, str. 597-610 (Artykuł)
Jacek Puchalski
4. Druki ulotne i okolicznościowe – wartości i funkcje. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Wojnowice, 8-10 października 2004. Red. nauk. K. Migoń, M. Skalska-Zlat, A. Żbikowska-Migoń przy współpracy E. Herden. Wrocław 2006. 429 s.
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 75 Nr 2 r. 2007, str. 277-284 (Recenzja)
Jacek Puchalski
5. Dornemann: Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in Prosaliteratur und Erlebnisbericht seit 1945. Eine annotierte Bibliographie. Stuttgart 2005
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 4 r. 2006, str. 518-520 (Recenzja)
Jacek Puchalski
6. Ludzie i książki. Studia historyczne. Red. J. Kostecki
Z BADAŃ NAD KSIĄŻKĄ I KSĘGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI Tom I r. 2006, str. 143-146 (Recenzja)
Jacek Puchalski
7. Refleksje nad źródłami do dziejów bibliotek w amerykańskiej literaturze przedmiotu z perspektywy badań nad źródłami do historii książnic w Polsce w pierwszej połowie XX w.
Z BADAŃ NAD KSIĄŻKĄ I KSĘGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI Tom I r. 2006, str. 49-76 (Artykuł)
Jacek Puchalski
8. Literatura przedmiotu z lat 1939-1949 na temat losów bibliotek w czasie okupacji niemieckiej
Z BADAŃ NAD POLSKIMI KSIĘGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI: STUDIA I MATERIAŁY r. 2004, str. 149-159 (Artykuł)
Jacek Puchalski (Autor oryginału)
9. Źrodła do historii bibliotek pierwszej połowy XX w. A problemy ich klasyfikacji.
Z BADAŃ NAD POLSKIMI KSIĘGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI: STUDIA I MATERIAŁY Tom 20 r. 2002, str. 79-107 (Artykuł)
Jacek Puchalski
10. Trudności z dokładnym ustaleniem strat wojennych bibliotek polskich.
ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ Nr 45(2002) r. 2001, str. 29-40 (Artykuł)
Jacek Puchalski
11. Cele i realizacja programu TEMPUS-PHARE
BIULETYN INFORMACYJNY Tom 17 r. 2000, str. 3-11 (Artykuł)
Jacek Puchalski

Książka

12. Współczesne biblioteki polonijne i polskie poza Krajem. Raport przygotowany w oparciu o materiały zgromadzone w ramach programu
MKiDN, r. 2010 (Książka)
Elżbieta Szklarska-Maruszak (Opracowujący), Jacek Puchalski (Opracowujący)
13. Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator. T.1. Polskie i polonijne księgozbiory instytucji
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, r. 2009 (Książka)
Jacek Puchalski (Opracowujący), Elżbieta Szklarska-Maruszak (Opracowujący), Barbara Bieńkowska (Opracowujący)
14. Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918-1947. Studium bibliologiczne
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2007 (Książka)
Jacek Puchalski
15. Informacja o Unii Europejskiej na poziomie regionalnym i lokalnym. Stan aktualny, możliwości i perspektywy.
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, r. 2004 (Książka)
Jacek Puchalski (Redaktor), Mirosława Majewska (Redaktor)
16. Program Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych. T.1-3.
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, r. 2004 (Książka)
Marcin Drzewiecki (Opracowujący), Jacek Puchalski (Opracowujący), Michał Zając (Opracowujący), Mirosława Majewska (Opracowujący)
17. Program Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych. T.1-3.
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, r. 2004 (Książka)
Marcin Drzewiecki (Opracowujący), Jacek Puchalski (Opracowujący), Michał Zając (Opracowujący), Mirosława Majewska (Opracowujący)
18. Raport z realizacji programu „Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych”. T.1
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, r. 2004 (Książka)
Jacek Puchalski (Opracowujący), Michał Zając (Opracowujący)
19. Informacja europejska w Polskich bibliotekach publicznych.
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, r. 2003 (Książka)
Marcin Drzewiecki (Redaktor), Jacek Puchalski (Redaktor), Mirosława Majewska (Redaktor)
20. Historia – Pamięć – Pismo. Studia z dziejów tradycji historycznej i historiografii
, r. 2002 (Książka)
Jerzy Kaliszuk (Redaktor), Jacek Puchalski (Wydawca), Edward Potkowski (Wydawca)
21. Zintegrowane szkolnictwo bibliotekarskie i informacyjne dla potrzeb Europy XXI wieku
IINiSB. UW, r. 2002 (Książka)
Marcin Drzewiecki, Jacek Puchalski, Barbara Sosińska-Kalata, Michał Zając
22. Studia licencjackie. Uzupełniające studia magisterskie. IINSB UW. Pakiet informacyjny. Rok akademicki 2001/2001.
, r. 2001 (Inne)
Małgorzata Kisilowska (Opracowujący), Marcin Drzewiecki (Opracowujący), Jacek Puchalski (Opracowujący)
23. Studia licencjackie. Uzupełniające studia magisterskie. IINiSB UW. Pakiet informacyjny. Rok akademicki 1999/2000.
IINSB UW, r. 2000 (Książka)
Marcin Drzewiecki, Jacek Puchalski, Barbara Sosińska-Kalata, Robert Brzóska, Dariusz Kuźmina, Michał Zając
24. Wiedza o książce w nauce i dydaktyce
, r. 2000 (Książka)
Małgorzata Kisilowska (Redaktor), Dariusz Kuźmina (Redaktor), Jacek Puchalski (Redaktor)
25. Wiedza o książce w nauce i dydaktyce. Konferencja Warszawa, 16 - 17 listopada 1999r.
, r. 2000 (Książka)
Małgorzata Kisilowska, Jacek Puchalski, Dariusz Kuźmina

>>> Następne >>>