Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Michał Jabłoński

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Badania nieinterwencyjne: dziś i jutro
PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ Tom 3 r. 2009, str. 68-70 (Artykuł)
Michał Jabłoński
2. Projekt reformy wspólnotowej regulacji pharmacovigilance – wybrane zagadnienia
PRAWO I MEDYCYNA Tom 2 r. 2009, str. 99-113 (Artykuł)
Michał Jabłoński

Książka

3. Prawo administracyjne
LexisNexis Polska, r. 2013 (Książka)
Marek Wierzbowski (Redaktor), Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska, Piotr Przybysz, Paweł Wajda, Maksymilian Cherka, Marcin Dyl, Filip Elżanowski, Krzysztof Glibowski, Michał Jabłoński, Jarosław Maćkowiak, Dorota Pudzianowska, Rafał Stankiewicz, Ewa Stefańska, Krzysztof Wąsowski, Karolina Wojciechowska, Katarzyna Zalasińska

Publikacja w książce

4. Administracja spraw zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych
w: Prawo administracyjne, str. 456-485, LexisNexis Polska, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Jacek Lang, Michał Jabłoński
5. Rola aktów prawnych administracji publicznej w działaniu w sferze uznania administracyjnego
w: Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, str. 137-151, Wolters Kluwer Polska, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Michał Jabłoński (Autor oryginału)
6. Administracja spraw zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych. 7, Prawo rynku produktów leczniczych
w: Prawo administracyjne, str. 541-546, LexisNexis, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Michał Jabłoński
7. Problemy intertemporalne stosowania sankcji administracyjnych
w: Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, str. 616-636, Wolters Kluwer, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Michał Jabłoński