Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Paweł Duber

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Czy IPN jest potrzebny? [Rozmowa z prof. Andrzejem Chojnowskim o: polityce historycznej, wadach i zaletach powołania Instytutu Pamięci Narodowej i odpowiedzialności historyka jako podstawie jego powołania]
WIADOMOŚCI HISTORYCZNE Nr 4 r. 2012, str. 13-15 (Inne)
Paweł Duber
2. IPN czym powinien się teraz zajmować? [Rozmowa z prof. Andrzejem Paczkowskim o: polityce historycznej, rocznicach i świętach państwowych, które nie są nimi gdzie indziej, Instytucie Pamięci Narodowej i warsztacie historyka]
WIADOMOŚCI HISTORYCZNE Nr 4 r. 2012, str. 16-19 (Inne)
Paweł Duber
3. Konflikty w kierownictwie obozu sanacyjnego po powrocie Józefa Piłsudskiego z Madery w 1931 r.
KWARTALNIK HISTORYCZNY Nr 1 r. 2012, str. 67-75 (Artykuł)
Paweł Duber
4. Konflikty w kierownictwie obozu sanacyjnego po powrocie Józefa Piłsudskiego z Madery w 1931 r.
KWARTALNIK HISTORYCZNY Nr 1 r. 2012, str. 67-75 (Artykuł)
Paweł Duber
5. Mozaika wspomnień. Zbiory Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego BUW
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Nr 1 r. 2012, str. 44-45 (Artykuł)
Paweł Duber
6. Okoliczności internowania władz polskich we wrześniu 1939 roku
ARCANA Nr 1/2 r. 2012, str. 183-193 (Artykuł)
Paweł Duber
7. Piłsudski - postać kontrowersyjna
PAMIĘĆ.PL Nr 4-5 r. 2012, str. 98-99 (Artykuł)
Paweł Duber
8. Z genezy zamachu majowego
NIEPODLEGŁOŚĆ. CZASOPISMO POŚWIĘCONE NAJNOWSZYM DZIEJOM POLSKIM Tom 41(61) r. 2012, str. 295-302 (Artykuł)
Paweł Duber
9. Leon Janta Połczyński - fragmenty Wspomnień z pierwszego półrocza wojny 1939-1940
PAMIĘĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ Nr 2 r. 2011, str. 427-443 (Artykuł)
Paweł Duber
10. Pamięci Walerego Sławka
NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ Tom 18 Nr 2(34) r. 2011, str. 187-191 (Artykuł)
Paweł Duber
11. Początki prasy polskiej
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Nr 4(54) r. 2011, str. 26-27 (Artykuł)
Paweł Duber
12. Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 68 Nr 3 r. 2011, str. 590-596 (Recenzja)
Paweł Duber
13. Z dziejów polityki edukacyjnej obozu sanacyjnego. Kazimierz Świtalski jako reformator polskiej oświaty i wychowania
DZIEJE NAJNOWSZE. KWARTALNIK POSWIECONY HISTORII XX W. Tom 43 Nr 2 r. 2011, str. 3-14 (Artykuł)
Paweł Duber

Książka

14. Piłsudski. Burzliwe życie w niespokojnych czasach
Wydawnictwo Carta Blanca, r. 2011 (Książka)
Paweł Duber