Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Joanna Odrowąż-Sypniewska

                

Publikacja w czasopimie

1. Do We Need a New Theory of Truthmaking? Some Comments on Disjunction Thesis, Conjunction Thesis, Entailment Principle and Explanation  [ LINK ]
PHILOSOPHICAL STUDIES Nr 165(2) r. 2013, str. 591-604 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska, Mieszko Taasiewicz, Wociech Wcirka, Piotr Wilkin
2. Do we need a new theory of truthmaking? Some comments on Disjunction Thesis, Conjunction Thesis, Entailment Principle and explanation  [ LINK ]
PHILOSOPHICAL STUDIES r. 2012, str. 1-14 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska, Mieszko Taasiewicz, Wociech Wcirka, Piotr Wilkin
3. Does the Twin-Earth argument rest on a fallacy of equivocation?
SEMIOTICA Nr 188-1/4 r. 2012, str. 387-396 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska
4. What is said and indirect speech reports  [ LINK ]
RESEARCH IN LANGUAGE Tom 10.3 r. 2012, str. 1-8 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska
5. A modern version of relativism about truth
FILOZOFIA NAUKI Nr 4(76) r. 2011, str. 43-55 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska
6. Anscombe krytyka Hume’a „O cudach”
PRZEGLD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Nr 4(80) r. 2011, str. 243-255 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska
7. The Agreement-Based Tests for Context-Sensitivity
LODZ PAPERS IN PRAGMATICS Nr 7 r. 2011, str. 241-258 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska
8. Jezioro jest gbokie – uwagi do Justyny Grudziskiej koncepcji zoonych wyrae okazjonalnych
PRZEGLD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Nr 1(73) r. 2010, str. 293-299 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska
9. Sprawozdania w mowie zalenej
PRZEGLD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Nr 3(75) r. 2010, str. 263-275 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska
10. Wprowadzenie - do PF 2010/3
PRZEGLD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Nr 3(75) r. 2010, str. 9-15 (Artyku)
Justyna Grudziska, Joanna Odrow-Sypniewska
11. Czy wiedza jest zalena od kontekstu? Kontekstualizm a inwariantyzm praktyczny
FILOZOFIA NAUKI Nr 4(68) r. 2009, str. 95-104 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska
12. Policzalne i masowe terminy naturalnorodzajowe
PRZEGLD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Nr 4(68) r. 2008, str. 249-264 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska
13. Mark Sainsbury: Logika filozoficzna [przekad Marcin Iwanicki i Joanna Odrow-Sypniewska]
ROCZNIKI FILOZOFICZNE Nr 2(55) r. 2007, str. 155-221 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska (Tumacz), Marcin Iwanicki (Tumacz)
14. Czy „identyfikacje teoretyczne” s koniecznymi prawdami aposteriorycznymi?
Nr 2(54) r. 2006, str. 147-163 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska
15. O nieostroci i niewyranoci
RUCH FILOZOFICZNY Nr 2 r. 2005, str. 229-235 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska
16. Sztywno nazw oglnych jako identyczno ich abstrakcyjnego desygnatu
ROCZNIKI FILOZOFICZNE KUL Tom 52 Nr 2 r. 2004, str. 305-323 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska
17. Gareth Evans’ argument against vague identity
LOGIC AND LOGICAL PHILOSOPHY Tom 12 r. 2003, str. 1-23 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska
18. Garetha Evansa dowd sprzecznoci nieostrej identycznoci
PRZEGLD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Tom 12 Nr 1 r. 2003, str. 61-79 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska
19. O pragmatycznej koncepcji nieostroci - krytycznie
PRZEGLD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Tom 12 Nr 1 r. 2003, str. 233-239 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska

Ksika

20. Kontekstualizm i wyraenia nieostre
Wydawnictwo Naukowe Semper, r. 2013 (Ksika)
Joanna Odrow-Sypniewska
21. Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University (4)
Wydawnictwo Naukowe Semper, r. 2008 (Ksika)
Joanna Odrow-Sypniewska (Redaktor)
22. Piotr Tomasz Geach: Do czego odnosz si nazwy oglne? [przekad]
Semper, r. 2006 (Ksika)
Joanna Odrow-Sypniewska (Tumacz)
23. Rodzaje naturalne. Rozwaania z filozofii jzyka
Semper, r. 2006 (Ksika)
Joanna Odrow-Sypniewska
24. Zagadnienie nieostroci
Wydawnictwo WFiS, r. 2000 (Ksika)
Joanna Odrow-Sypniewska, Jacek Jadacki (Redaktor)

Publikacja w ksice

25. Debata miedzy minimalizmem semantycznym a kontekstualizmem
w: Wspczesna filozofia jzyka. Inspiracje i kierunki rozwoju [red. Piotr Stalmaszczyk], str. 161-184, Wydawnictwo Primum Verbum, r. 2013 (Artyku)
Joanna Odrow-Sypniewska

>>> Nastpne >>>