Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Jan Garlicki

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Political Culture of Polish Society
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 31 r. 2014, str. 64-88 (Artykuł)
Jan Garlicki
2. Политическая культура польского общества
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 30 r. 2013, str. 68-94 (Artykuł)
Jan Garlicki (Autor oryginału)
3. Komunikacja w Internecie a kultura polityczna Polaków
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 21 r. 2011, str. 297-304 (Artykuł)
Jan Garlicki (Autor oryginału)
4. Kultura polityczna polskich internautów
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 21 r. 2011, str. 13-50 (Artykuł)
Jan Garlicki (Autor oryginału)
5. Komunikowanie polityczne — od kampanii wyborczych do kampanii permanentnej
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 16 r. 2010, str. 26-45 (Artykuł)
Jan Garlicki (Autor oryginału)
6. Społeczne determinanty zmian w postrzeganiu demokracji w trakcie procesu transformacji systemu w Polsce.
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 11 r. 2007, str. 11-27 (Artykuł)
Jan Garlicki (Autor oryginału)
7. Rynek badań marketingowych w Polsce.
BRIEF Nr 7 r. 2003, str. 4-16 (Artykuł)
Jan Garlicki (Autor oryginału)
8. Diagnoza stanu rynku badań marketingowych w Polsce.
BRIEF Nr VII r. 2002, str. 14-25 (Artykuł)
Jan Garlicki (Autor oryginału)
9. Pluralizm młodzieży - świadomość i postawy polityczne.
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 4(373) r. 2002, str. 27-51 (Artykuł)
Jan Garlicki (Autor oryginału)

Książka

10. Political Communication in the Era of New Technologies
Peter Lang, r. 2013 (Książka)
Jan Garlicki (Redaktor), Bogusława Dobek-Ostrowska (Redaktor)
11. Elity polityczne a internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów
Dom Wydawniczy Elipsa, r. 2012 (Książka)
Jan Garlicki (Redaktor), Daniel Mider (Redaktor)
12. Marketing polityczny i komunikowanie polityczne
Dom Wydawniczy Elipsa, r. 2012 (Książka)
Jan Garlicki (Redaktor)
13. Kultura polityczna internautów w Polsce
Dom Wydawniczy Elipsa, r. 2011 (Książka)
Jan Garlicki (Redaktor)
14. Strategie i mechanizmy marketingu politycznego, vol. 16 ("Studia Politologiczne")
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Książka)
Jan Garlicki (Redaktor serii)
15. Demokracja i integracja europejska - studium osobistych i politycznych orientacji dwóch pokoleń Polaków.
Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2005 (Książka)
Jan Garlicki (Autor oryginału)

Publikacja w książce

16. The impact of new technologies on political communication. Western patter ns and the case of Poland
w: Political Communication in the Era of New Technologies, str. 11-29, Peter Lang, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Jan Garlicki, Bogusława Dobek-Ostrowska
17. The use of new media in election campaigns in Poland
w: Political Communication in the Era of New Technologies, str. 165-188, Peter Lang, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Jan Garlicki, Daniel Mider
18. Wprowadzenie
w: Kultura polityczna internautów w Polsce, str. 9-12, Dom Wydawniczy Elipsa, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Jan Garlicki (Autor przedmowy)
19. Proces demokratyzacji w Polsce a społeczna akceptacja demokracji i zadowolenie z jej funkcjonowania
w: Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja-Konsolidacja- Europeizacja, str. 87-107, Wydawnictwo UMCS, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jan Garlicki (Autor oryginału)
20. Traditions and Dynamics in the Political Culture of Polish Society
w: Dilemmas of Polish Transformation, str. 147-168, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jan Garlicki (Autor oryginału)
21. Opinia społeczna na temat wprowadzenia w Polsce euro.
w: Polska na drodze do euro., str. 285-302, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jan Garlicki (Autor oryginału)
22. Proces demokratyzacji w Polsce a społeczna akceptacja demokracji i zadowolenie z jej funkcjonowania.
w: Polska i Europa Środkowa – demokratyzacja, konsolidacja, „EUropeizacja”., str. 285-302, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jan Garlicki (Autor oryginału)
23. Socjologiczny wymiar studiów europejskich.
w: Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne., str. 103-132, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Jan Garlicki (Autor oryginału)
24. Die politische Kultur der polnischen Gesellschaft.
w: Polen heute. Geschichte, Politik, Gesellschaft., str. 195-208, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jan Garlicki (Autor oryginału)
25. Tradycje i dynamika kultury politycznej społeczeństwa polskiego.
w: Dylematy polskiej transformacji., str. 197-218, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jan Garlicki (Autor oryginału)

>>> Następne >>>