Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Maciej Soko��owski

                

Publikacja w czasopimie

1. Analiza zapisw Mapy Drogowej Odbudowy rde. Efektywnie o energetyce (cz.4)
ENERGIA I BUDYNEK Tom 7 r. 2011, str. 32-35 (Artyku)
Krzysztof mijewski, Maciej Sokoowski
2. O niektrych aspektach udostpniania informacji publicznej przez podmioty dysponujce majtkiem publicznym
PRZEGLD PRAWNICZY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Tom 1-2 r. 2011, str. 46-57 (Artyku)
Rafa Stankiewicz, Maciej Sokoowski
3. The Main Frameworks of the National Programme for the Reduction of Emissions: Towards the National Programme for Low-Emission Economic Development. The Public Board's Role
YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES Tom 4 r. 2011, str. 23-40 (Artyku)
Krzysztof mijewski, Maciej Sokoowski

Ksika

4. Ustawa o rezerwach strategicznych. Komentarz
Polskie Wydawnictwo Prawnicze, r. 2012 (Ksika)
Przemysaw Ligenza (Redaktor), Mirosaw Paweczyk (Redaktor), Rafa Stankiewicz (Redaktor), Mateusz Bachucki, Marek Gadowski, Stanisaw Radowicki, Maciej Sokoowski, Rafa Stankiewicz
5. Systemowe uwarunkowania sektorw strategicznych. Wnioski dla energetyki
Wydawnictwo Adam Marszaek, r. 2011 (Ksika)
Filip Elanowski (Redaktor), Maciej Sokoowski (Redaktor)

Publikacja w ksice

6. Bezpieczestwo energetyczne w polskim systemie prawnym
w: Bezpieczestwo wspczesnego wiata - informatyka, technika, gospodarka, str. 101-122, Wydawnictwo Wyszej Szkoy Handlu i Usug, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, r. 2011 (Artyku konferencyjny)
Maciej Sokoowski
7. Konstytucyjne podstawy pastwowego bezpieczestwa energetycznego - analiza porwnawcza uregulowa polskich i midzynarodowych
w: Konstytucja RP, a stosunki midzynarodowe, str. 31-46, AT Group, r. 2011 (Esej lub rozdzia w ksice)
Maciej Sokoowski
8. Ku instytucjonalizacji europejskiej regulacji - wnioski pynce z analizy ram ustrojowych Agencji ds. Wsppracy Organw Regulacji Energetyki
w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3, str. 223-244, C. H. Beck, r. 2011 (Esej lub rozdzia w ksice)
Rafa Stankiewicz, Maciej Sokoowski
9. Prawny aspekt przyczenia do sieci elektroenergetycznej sportowych obiektw infrastrukturalnych. Wnioski w kontekcie organizacji Euro 2012
w: Prawo sportowe i turystyczne - midzy regulacj a deregulacj, str. 117-132, AT Wydawnictwo, r. 2011 (Esej lub rozdzia w ksice)
Maciej Sokoowski
10. Prawny wymiar elektroenergetycznych inwestycji sieciowych w Polsce
w: Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Prace Czonkw i Przyjaci na 5-lecie Koa Naukowego Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim, str. 221-244, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Esej lub rozdzia w ksice)
Maciej Sokoowski