Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Aleksy Schubert

                

Publikacja w czasopi¶mie

1. The undecidability of type related problems in the type-free style System F with finitely stratified polymorphic types
INFORMATION AND COMPUTATION Tom 218 r. 2012, str. 69-87 (Artykuł)
Ken-etsu Fujita, Aleksy Schubert
2. A Dozen Instructions Make Java Bytecode
Electronic Notes in Theoretical Computer Science Tom 264 r. 2011, str. 19-34 (Artykuł)
Patryk Czarnik, Jacek Chrz±szcz, Aleksy Schubert
3. The role of polymorphism in the characterisation of complexity by soft types
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Tom 6907 r. 2011, str. 219-230 (Artykuł konferencyjny)
Jacek Chrz±szcz, Aleksy Schubert
4. Relational Abstract Domain of Weighted Hexagons
Electronic Notes in Theoretical Computer Science Tom 267 Nr 1 r. 2010, str. 59-72 (Artykuł)
Jędrzej Fulara, Konrad Durnoga, Krzysztof Jakubczyk, Aleksy Schubert
5. BML and Related Tools
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Tom 5751 r. 2009, str. 278-297 (Artykuł konferencyjny)
Aleksy Schubert, Jacek Chrz±szcz, Marieke Huisman
6. Existential Type Systems with No Types in Terms
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Tom 5608 r. 2009, str. 112-126 (Artykuł)
Ken-etsu Fujita, Aleksy Schubert
7. The Existential Fragment of the One-Step Parallel Rewriting Theory
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Tom 5595 r. 2009, str. 78-92 (Artykuł)
Aleksy Schubert
8. The Non-Interference Protection in BML
Electronic Notes in Theoretical Computer Science Tom 253 Nr 5 r. 2009, str. 113-127 (Artykuł)
Aleksy Schubert, Daria Walukiewicz-Chrz±szcz
9. On the building of affine retractions
MATHEMATICAL STRUCTURES IN COMPUTER SCIENCE Tom 18 Nr 4 r. 2008, str. 753-793 (Artykuł)
Aleksy Schubert
10. Immutable Objects for a Java-Like Language
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Tom 4421 r. 2007, str. 347-362 (Artykuł konferencyjny)
Christian Haack, Erik Poll, Jan Schaefer, Aleksy Schubert
11. A self-dependency constraint in the simply typed lambda calculus
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Tom 3623 r. 2005, str. 352-364 (Artykuł konferencyjny)
Aleksy Schubert
12. On the Building of Affine Retractions
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Tom 3210 r. 2004, str. 205-219 (Artykuł konferencyjny)
Aleksy Schubert
13. The complexity of beta-Reduction in low orders
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Nr 2044 r. 2001, str. 400-414 (Artykuł)
Aleksy Schubert
14. Partially typed terms between Church-style and Curry-style
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Tom 1872 r. 2000, str. 505-520 (Artykuł)
Aleksy Schubert, K Fujita
15. Type inference for first order logic
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Tom 1784 r. 2000, str. 297-314 (Artykuł)
Aleksy Schubert

Ksi±żka

16. Komputery - spółtka z o. o. Czego komputery naprawdę nie umiej± robić
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, r. 2002 (Ksi±żka)
David Harel (Autor oryginału), Aleksy Schubert (Tłumacz)
17. Sieci komputerowe i intersieci
WNT, r. 2000 (Ksi±żka)
Grzegorz Grudziński (Tłumacz), Aleksy Schubert (Tłumacz), Douglas Comer

Publikacja w ksi±żce

18. ML with PTIME complexity guarantees
w: CSL, str. 198-212, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Jacek Chrz±szcz, Aleksy Schubert
19. Testing of Evolving Protocols
w: ICST, str. 901-906, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Jacek Chrz±szcz, Patryk Czarnik, Aleksy Schubert, Andrzej Tarlecki
20. A dozen instructions make Java bytecode
w: Bytecode, str. 11-25, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Jacek Chrz±szcz, Patryk Czarnik, Aleksy Schubert
21. The Undecidability of Type Related Problems in Type-free Style System F
w: RTA, str. 103-118, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Ken-etsu Fujita, Aleksy Schubert
22. Supplementing Java Bytecode with Specifications
w: Software Engineering Techniques in Progress, str. 215-228, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Aleksy Schubert, Krzysztof Jakubczyk, Jędrzej Fulara
23. ESC/Java2 as a tool to ensure security in the source code of Java applications
w: Proceedings of SET'2006, str. 337-348, Springer, r. 2006 (Artykuł konferencyjny)
Jacek Chrz±szcz, Aleksy Schubert
24. Minik: A tool for maintaining proper Java code structure
w: Proceedings of SET'2006, str. 361-372, Springer, r. 2006 (Artykuł konferencyjny)
Jacek Chrz±szcz, Tomasz Stachowicz, Andrzej G±sienica-Samek, Aleksy Schubert
25. Propagation of JML non-null annotations in Java programs
w: Proceedings of PPPJ'2006, str. 135-140, Mannheim University Press, r. 2006 (Artykuł konferencyjny)
Maciej Cielecki, Jędrzej Fulara, Krzysztof Jakubczyk, Lukasz Jancewicz, Jacek Chrz±szcz, Aleksy Schubert

>>> Następne >>>