Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Jerzy Bralczyk

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Język publicznej perswazji.
WIDZ-MEDIA TEORIA I PRAKTYKA REKLAMY Nr 8 r. 1999, str. 4-5 (Artykuł)
Jerzy Bralczyk
2. Reklamowe gry i zabawy.
WIDZ-MEDIA TEORIA I PRAKTYKA REKLAMY Nr 9 r. 1999, str. 6-7 (Artykuł)
Jerzy Bralczyk

Książka

3. Porzekadła na każdy dzień.
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2008 (Książka)
Jerzy Bralczyk (Autor oryginału)
4. Słownik gramatyki
WSiP, r. 2004 (Książka)
Dorota Kopcińska, Włodzimierz Gruszczyński, Halina Satkiewicz, Urszula Andrejewicz, Elżbieta Awramiuk, Jerzy Bralczyk, Ewa Gruszczyńska
5. Słownik gramatyki języka polskiego.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., r. 2002 (Podręcznik szkolny)
Włodzimierz Gruszczyński, Jerzy Bralczyk, Alojza Satkiewicz
6. Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji 1. Z tekstami Michała Ogórka napisanymi specjalnie do tej książki. Liceum ogólnokształcące, profilowane, technikum.
Wydawnictwo M. Rożak, r. 2002 (Podręcznik szkolny)
Włodzimierz Gruszczyński, Jerzy Bralczyk
7. Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka.
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2001 (Książka)
Jerzy Bralczyk (Autor oryginału)
8. O języku polskiej propagandy lat siedemdziesiątych.
TRIO, r. 2001 (Książka)
Jerzy Bralczyk (Autor oryginału)
9. Język na sprzedaż.
Oficyna Wydawnicza Branta, r. 2000 (Książka)
Jerzy Bralczyk
10. Język w mediach masowych.
Upowszechnienie Nauki-Oświata UN-O, r. 2000 (Książka)
Jerzy Bralczyk (Redaktor)
11. Polszczyzna w komunikowaniu publicznym.
Oficyna Wydawnicza ASPRA, r. 1999 (Książka)
Jerzy Bralczyk (Redaktor), Włodzimierz Gruszczyński (Redaktor)

Publikacja w książce

12. Słowo wstępne
w: Retoryka mediów. Retoryka w mediach, str. 9-10, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Bralczyk (Autor przedmowy)
13. O języku preambuły do Konstytucji 1997. Retoryczna inżynieria zgody
w: Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji, str. 83-128, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Jacek Wasilewski, Jerzy Bralczyk
14. Brutalizacja języka publicznego.
w: Reverendissmae Halinae Satkiewicz cum magna aestione., str. 59-66, Wydawnictwo PLEJADA, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Bralczyk (Autor oryginału)
15. Język w mediach. Medialność języka.
w: Dziennikarstwo i świat mediów., str. 379-401, Universitas, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jacek Wasilewski, Jerzy Bralczyk
16. Pisać znaczy poznawać.
w: Życie jest z przenikania... Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego., str. 47-50, PIW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Bralczyk (Autor oryginału)
17. Polskie języki publiczne.
w: Polska polityka językowa w Unii Europejskiej., str. 273-288, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Bralczyk (Autor oryginału)
18. Zgoda.
w: Zgoda., str. 17-24, Wydawnictwo Gdański Areopag, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Bralczyk (Autor oryginału)
19. Polityka w retoryce, retoryka w polityce. Analiza dyskursu parlamentarnego.
w: Perspektywy polskiej retoryki., str. 115-128, Wydawnictwo Poznańskie, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Jerzy Bralczyk, Jacek Wasilewski
20. Kultura języka wypowiedzi publicznych.
w: Meandry tradycji-zakręty ponowoczesności., str. 25-35, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, r. 2002 (Artykuł)
Jerzy Bralczyk (Autor oryginału)
21. Środki wyrazu.
w: Wymowa prawnicza, str. 44-59, C.H. Beck, r. 2002 (Artykuł)
Jerzy Bralczyk (Autor oryginału)
22. Zwyczaje nominacyjne w polityce -autoidentyfikacja i stygmatyzacja.
w: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych., str. 113-118, Rada Języka Polskiego PAN, r. 2001 (Artykuł konferencyjny)
Jerzy Bralczyk
23. Jawne i ukryte nowsze zapożyczenia leksykalne w mediach
w: Język w mediach masowych, str. 96-112, r. 2000 (Artykuł)
Jerzy Bralczyk, Andrzej Markowski, Katarzyna Kłosińska
24. Język w mediach - perspektywa aksjologiczna.
w: Język w mediach masowych, str. 43-50, Upowszechnienie Nauki-Oświata UN-O, r. 2000 (Artykuł konferencyjny)
Jerzy Bralczyk
25. O mówieniu publicznym.
w: Komunikatorzy. Wpływ-wrażenie-wizerunek., str. 157-173, Oficyna Wydawnicza Branta, r. 2000 (Artykuł)
Jerzy Bralczyk

>>> Następne >>>