Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Shoshana Ronen

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Masaot lepolin basifrut ha’israelit ke’emtza’I lehavnayat zikron vezehut” ( Trips to Poland a Means of Memory and Identity Construction in Israeli Literature)
REEH - REVUE EUROPEENNE DES ETUDES HEBRAIQUES r. 2013, str. 109-123 (Artykuł)
Shoshana Ronen (Autor oryginału)
2. Wrestling with God: Jewish Theologists Facing the Shoah
KWARTALNIK HISTORII ŻYDÓW - JEWISH HISTORY QUARTERLY Tom 1 Nr 245 r. 2013, str. 95-106 (Artykuł)
Shoshana Ronen (Autor oryginału)
3. Special Issue: Polish Jewry
SHOFAR AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF JEWISH STUDIES Tom 29 Nr 3 r. 2011, str. 1-2 (Inne)
Shoshana Ronen (Redaktor), Stanisław Obirek (Redaktor)
4. Warszawa. Miejsce, gdzie można wyczarować żydowskie duchy.
BORUSSIA Nr 49 r. 2011, str. 56-64 (Artykuł)
Shoshana Ronen (Autor oryginału)
5. Najwyższa Istota: Bóg w Biblii Hebrajskiej
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY Tom 19 Nr 73 r. 2010, str. 1 / 117-137 (Artykuł)
Shoshana Ronen (Autor oryginału)
6. Czy Bóg umarł w Auschwitz? Reakcja teologii żydowskiej na Holocaust
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Tom 230-231 Nr 3-4 r. 2009, str. 197-204 (Artykuł)
Shoshana Ronen
7. Koncepcja człowieka w judaizmie
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY Tom 18 Nr 3 r. 2009, str. 139-155 (Artykuł)
Shoshana Ronen
8. Wittgenstein i Nietzsche o etyce
STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA Tom 4 Nr 2 r. 2009, str. 17-38 (Artykuł)
Shoshana Ronen
9. Żyd piszący po hebrajsku w Warszawie
TEKSTY DRUGIE Tom 119 Nr 6 r. 2009, str. 185-190 (Artykuł)
Shoshana Ronen
10. Constructing Memory in Israeli literature: 'Acting-Out' Versus 'Working Through'
KWARTALNIK HISTORII ZYDOW-JEWISH HISTORY QUARTERLY Tom 228 Nr 4 r. 2008, str. 515-520 (Artykuł)
Shoshana Ronen
11. I am what I do: A. J. Heschel seen from two Perspectives: Christian and Secular Jewish
SHOFAR AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF JEWISH STUDIES Tom 26 Nr 1 r. 2007, str. 130-153 (Artykuł)
Shoshana Ronen, Stanisław Obirek
12. Retracing literature and dead writers: At a Crossroads: Polish, Yiddish, Hebrew
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom 59 r. 2007, str. 77-89 (Artykuł)
Shoshana Ronen
13. Retracing literature and dead writers: At a crossroads: Polish, Yiddish, Hebrew
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom 59 Nr 2 r. 2006, str. 11-11 (Artykuł)
Shoshana Ronen
14. Śladami literatury i umarłych pisarzy. Na rozstajnych drogach: polski,hebrajski, jidysz
TEKSTY DRUGIE Tom 6 r. 2004, str. 41-52 (Artykuł)
Shoshana Ronen
15. In Pursuit of the Void: Poland in Contemporary Israeli Literature
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom LVI Nr 1 r. 2003, str. 47-58 (Artykuł)
Shoshana Ronen
16. Podróże do Polski we współczesnej literaturze izraelskiej
KRASNOGRUDA Tom 16 r. 2003, str. 104-112 (Artykuł)
Shoshana Ronen
17. The Exclusion of Women in Jewish Law, Its influence on the Image of Women in Zionist Ideology and the Legal and the Social Status of Women in Contemporary Israeli State
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom LVI Nr 2 r. 2003, str. 5-13 (Artykuł)
Shoshana Ronen
18. Współczesna proza izraelska
NOWE KSIĄŻKI Nr 9 r. 2000, str. 4-8 (Artykuł)
Shoshana Ronen

Książka

19. 13 machbarot: yomanu shel Jakub Poznanski migeto Lodz 1941-1945 (Jakub Poznański, Dziennik z łódzkiego getta)
Yad Vashem, r. 2010 (Edycja źródeł)
Shoshana Ronen (Tłumacz), Michael Sobelman (Tłumacz)
20. Polish and Hebrew Literature and National Identity
Elipsa, r. 2010 (Książka)
Alina Molisak (Redaktor), Shoshana Ronen (Redaktor)
21. Polin – A Land of Forests and Rivers: Images of Poland and Poles in Contemporary Hebrew Literature in Israel
Wyd. UW, r. 2007 (Książka)
Shoshana Ronen
22. Nietzsche and Wittgenstein. In Search of Secular Salvation
Wydawnictwo Akademickie DIALOG, r. 2002 (Książka)
Shoshana Ronen
23. Samouczek języka hebrajskiego
Wiedza Powszechna i Tel Aviv Books, r. 2000 (Książka)
Shoshana Ronen

Publikacja w książce

24. Od zmagań z bestią nazistowską w piwnicy do zmagań z tą bestią w nas samych
w: Porzucić etyczną arogancję: ku reinterpretacji podstawowych pojęć humanistyki w świetle wydarzenia Szoa, str. 81-112, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, UAM, r. 2011 (Artykuł)
Shoshana Ronen (Autor oryginału)
25. Ozjasz Thon - rabin, syjonista i polski patriota
w: Żydowski Polak, Polski Żyd -Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, str. 82-91, Elipsa, r. 2011 (Artykuł)
Shoshana Ronen (Autor oryginału)

>>> Następne >>>