Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Jarosław Wi¶niewski

                

Publikacja w czasopi¶mie

1. Immobilizacja komórek – znaczenie biomedyczne  [ LINK ]
POSTĘPY MIKROBIOLOGII Tom 52 Nr 3 r. 2013, str. 233-245 (Artykuł)
Zofia Bakuła, Radosław Stachowiak, Jarosław Wi¶niewski, Ludomira Granicka, Jacek Bielecki
2. Cytotoxicity of listeriolysin o produced by encapsulated in membrane Bacillus subtilis on leukemia cells
JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Tom 21 Nr 11 r. 2011, str. 1193-1198 (Artykuł)
Radosław Stachowiak, L. Granicka, Jarosław Wi¶niewski, M. Łyżniak, J. Kawiak
3. Functioning of microorganisms encapsulated in membrane system for antitumor purposes
INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS Tom 33 Nr 7 r. 2010, str. 482-492 (Artykuł)
L. Granicka, Radosław Stachowiak, Jarosław Wi¶niewski, M. Lyzniak, Jacek Bielecki, J. Kawiak
4. Robert Koch (1843-1910)  [ LINK ]
KOSMOS Tom 59 Nr 1/2 r. 2010, str. 17-26 (Artykuł)
Jarosław Wi¶niewski, Jacek Bielecki
5. Contribution of cysteine residue to the properties of Listeria monocytogenes listeriolysin
CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY Tom 55 r. 2009, str. 1153-1159 (Artykuł)
Radosław Stachowiak, Jarosław Wi¶niewski, Olga Osińska, Jacek Bielecki
6. Mikroskopia ¶wietlna w badaniach komórki ro¶linnej. Ćwiczenia. Ewa U. Kurczyńska i Dorota Borowska-Wykręt
POSTĘPY MIKROBIOLOGII Tom 47 r. 2008, str. 517-518 (Recenzja)
Jarosław Wi¶niewski
7. Associated roles of hemolysin and p60 protein for the intracellular growth of Bacillus subtilis
FEMS IMMUNOLOGY AND MEDICAL MICROBIOLOGY Tom 46 r. 2006, str. 330-339 (Artykuł)
Jarosław Wi¶niewski, Agata Krawczyk-Balska, Jacek Bielecki
8. Polymerizer-mediated intracellular movement
POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY Tom 53 Nr supl r. 2004, str. 35-38 (Artykuł konferencyjny)
Jarosław Wi¶niewski, Jacek Bielecki
9. Insertional knock-out of protein translocation systems common for Yersinia enterocolitica and Listeria monocytogenes
ACTA MICROBIOLOGICA POLONICA Tom 49 r. 2000, str. 31-42 (Artykuł)
Jarosław Wi¶niewski, Jerzy Hrebenda, Jacek Bielecki
10. Projective contact manifolds
INVENTIONES MATHEMATICAE Tom 142 r. 2000, str. 1-15 (Artykuł)
S. Kebekus, T. Peternell, A. Sommese, Jarosław Wi¶niewski

Publikacja w ksi±żce

11. Cytotoksyczno¶ć czynników patogenezy Listeria monocytogenes
w: Materiały Naukowe XXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, str. 256-256, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Radosław Stachowiak, Agnieszka Gil, Jarosław Wi¶niewski, Olga Osińska, Jacek Bielecki
12. Rola białka InlF w kolonizacji komórek eukariotycznych
w: Materiały Naukowe XXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, str. 129-129, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Olga Osińska, Jarosław Wi¶niewski, Radosław Stachowiak, Jacek Bielecki
13. Bacillus subtilis ekspresjonujacy listeryjne białko p60. Bacillus subtilis expressing listerial p60 protein
w: II Konferencja Naukowa Wydziału Biologii “Komórka, organizm, ¶rodowisko”, str. 48-48, Wydział Biologii UW, r. 2001 (Artykuł konferencyjny)
Agata Krawczyk-Balska, Jarosław Wi¶niewski