Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Stanisław Jedlewski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Krytyka wychowania narodowego i państwowego ; tendencje nacjonalistyczne w nauczaniu i wychowaniu okresu dwudziestolecia
STUDIA PEDAGOGICZNE Tom 7 r. 1959, str. 140-225 (Artykuł)
Stanisław Jedlewski
2. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa postepowa działaczka oświatowa przełomu XIX i XX wieku
ROZPRAWY Z DZIEJÓW OŚWIATY Tom 3 r. 1956, str. 265-318 (Artykuł)
Stanisław Jedlewski

Książka

3. Pedagogika resocjalizacyjna
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, r. 1971 (Książka)
Czesław Czapów, Stanisław Jedlewski
4. Doskonalenie systemu wychowawczego w wojsku
, r. 1967 (Książka)
Stanisław Jedlewski
5. Analiza pedagogiczna systemu dyscyplinarno - izolacyjnego w resocjelizacji nieletnich. Procesy dezintegracji osobowości młodziezy i metody ich przezwyci ężania
Zakład Narodowy im.Ossolińskich, r. 1966 (Książka)
Stanisław Jedlewski
6. Nieletni w zakładach poprawczych
Wiedza Powszechna, r. 1962 (Książka)
Stanisław Jedlewski