Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Perspektywy polskich badań archeomuzykologicznych
POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY Nr 10 r. 2013, str. 23-43 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
2. Metamorfozy dziada-lirnika w sztuce polskiej XIX i początku XX wieku
POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY r. 2010, str. 125-147 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
3. Metamorfozy dziada-lirnika w sztuce polskiej XIX i początku XX wieku
POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY Nr VIII r. 2010, str. 125-146 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
4. El cálculo perfecto. Tecnología y acústica del instrumento musical nasca
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Tom 29 r. 2009, str. 293-308 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
5. Variedad sonora de las antaras nasca: ¿Un caos o el sistema?
REVISTA ESPANOLA DE ANTROPOLOGIA AMERICANA Tom 39 r. 2009, str. 145-168 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
6. La danza de la arana. En torno a los problemas del tarantismo espanol (1)
REVISTA DE FOLKLORE Tom 27a Nr 317 r. 2007, str. 147-165 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
7. Entre la forma y el sonido. Silbatos de la cultura Nasca
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Tom 26 r. 2006, str. 27-36 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
8. Entre la forma y el sonido. Silbatos de la cultura Nasca
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Tom 26 r. 2006, str. 27-36 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
9. Twarz Namcapy. O roli muzyki w micie andyjskim
POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY Tom 5 r. 2006, str. 25-42 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

Książka

10. Detrás del silencio. La música en la cultura Nasca
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catolica del Peru, r. 2011 (Książka)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska (Autor oryginału)
11. Nasca. El desierto de los Dioses de Cahuachi. The Desert of the Cahuachi Divinities
La Positiva, r. 2009 (Książka)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, Giuseppe Orefici, Angel Sanchez Borjas, Adine Gavazzi, Katharine Schreiber, Josue Lancho, Andrea Drusini, Luigi Piacenza, Mary Frame, Nicola Massini, Enzo Rizzo, Rosa Lasaponara, Mariusz Ziółkowski
12. Rytuał dźwieku. Muzyka w kulturze Nasca
Instytut Muzykologii UW, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, r. 2003 (Książka)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

Publikacja w książce

13. „Unveiling the Secrets of ancient Nasca Whistles”
w: Flower World – Music Archaeology of the Americas, str. 11-24, Ekho VERLAG, r. 2013 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
14. Equivocal Sound and Image: Activating The Senses in Nasca Art
w: Studien zur Musikarchäologie (studies in Music Archaeology), str. 251-258, Verlag Marie Leidorf GmbH, r. 2012 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
15. Sunturhuasi – cud Matki Boskiej czy testament Manko Inki? Przykład zastosowania wyników badań muzykologicznych do analizy malarstwa szkoły cuzkeńskiej przełomu XVII i XVIII wieku
w: Z badań nad ikonografią muzyczną do 1800. Źródła - problemy – interpretacje, str. 199-214, Liber Pro Arte, Instytut Sztuki PAN, r. 2012 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
16. Analiza muzykologiczna pieśni Sibińczyków
w: Folklor ludów tunguskich, str. 271-278, Wydawnictwo Akademickie Dialog, r. 2009 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
17. Musical Order of the Universe - Myths in Huarochiri (Peru) Tradition
w: Challenges and Objectives in Music Archaeology, str. 77-82, Verlag Marie Leidorf GmbH, r. 2008 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
18. The Face of Namcapa. On the Role of Music in the Andean Myth
w: Anthropology-History-Analysis, str. 17-37, Musicology Section of the Polish Composer's Union, Institute of Musicology, University of Warsaw, r. 2007 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
19. Under the Safe Cover of Sound: The Sense of Music in a Cycle of Life-and-Death According to Andean Tradition
w: Music Archeology in Context, str. 81-94, Verlag Marie Leidorf GmbH, r. 2006 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
20. Dźwięk i obraz. Magia gwizdków naskeńskich
w: Muzyka wobec tradycji. Idee - dzieło - recepcja, str. 91-100, Instytut Muzykologii UW, r. 2004 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
21. Masculine Musical Instruments in the Andean Tradition
w: The Archeology of Early Sound: Origin and Organization, str. 253-260, Verlag Marie Leidorf GmbH, r. 2004 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
22. "Argument Lukiana"
w: Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo IV: Porządek i bazład et variae, str. 183-189, Zakład Antropologii Historycznej IA UW, Zakład Antropologii Ogólnej Akademii Świętokrzyskiej, r. 2003 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
23. Koncert w Hadesie: jaskinia i grota jako źródła dźwiękowej inspiracji
w: Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej, str. 7-21, Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria, r. 2003 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
24. Taniec pajęczy. Wokół zagadnień hiszpańskiego tarantyzmu
w: Między drzewem życia a drzewem poznania. Księga ku czci Profesora Andrzeja Wiercińskiego, str. 79-107, Zakład Antropologii Historycznej IA UW, Zakład Antropologii Historycznej Akademii Świętokrzyskiej, r. 2003 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
25. Estetyka współbrzmień w muzyce andyjskiej
w: Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo III: „Piękno i brzydota” et variae, str. 1-1, r. 2002 (Artykuł)
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

>>> Następne >>>