Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Zofia Sokolewicz

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Ksawerego Piwockiego teoria sztuki ludowej wobec współczesnych mu teorii kultury ludowej
ETNOGRAFIA NOWA Nr 4 r. 2012, str. 113-122 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
2. Trudne początki... autorskie rozterki dotyczące studiów europejskich i antropologii nowej Europy. (Refleksje po 20 latach funkcjonowania Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
STUDIA EUROPEJSKIE Nr 1 r. 2012, str. 11-21 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
3. Eko-muzeum i współczesność: wspomnienie o Piotrze Szackim (wersja angielska)
ETNOGRAFIA NOWA Nr 3 r. 2011, str. 185-194 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
4. Eko-muzeum i współczesność: wspomnienie o Piotrze Szackim.
ETNOGRAFIA NOWA Nr 3 r. 2011, str. 185-194 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
5. Moje życie naukowe można sprowadzić do próbowania kolejnego klucza z wielkiego pęku, który dała mi teoria poznania”. Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom 95 r. 2011, str. 303-354 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
6. Wspomnienia o Zofii Staszczak
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom 95 r. 2011, str. 452-456 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz, Dusan Drljaca, Elżbieta Goździak
7. Jacek Olędzki jakim go pamiętam
ETNOGRAFIA NOWA Nr 2 r. 2010, str. 29-39 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
8. Bardzo delikatna materia  [ LINK ]
OPCIT Tom 23 Nr 2/2005 r. 2005, str. 6-6 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
9. Etnografia, etnologia, antropologia kulturowa w Uniwersytecie Warszawskim od 1935 roku do dziś
NAUKA POLSKA - JEJ POTRZEBY ORGANIZACJA I ROZWÓJ Tom XIV(XXXIX) r. 2005, str. 77-109 (Artykuł)
Lech Mróz, Zofia Sokolewicz
10. Konwent - reformy UE - interesy Polski, streszcz. w jęz. ang. [głos w dyskusji]
POLSKA W EUROPIE Nr 4 r. 2002, str. 115-140 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
11. Przyszłość państw narodowych w zjednoczonej Europie: Zapis dyskusji na konferencji zorganizowanej przez Fundację Polska w Europie pt. "Jutro Europy", streszcz. w jez. ang. [głos w dyskusji]
POLSKA W EUROPIE Nr 1 r. 2002, str. 101-121 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
12. Obywatelstwo europejskie a polityka Unii Europejskiej wobec kultury [Nr monograficzny 'Obywatelstwo Europejskie. Obywatelstwo Unii' - 'Biuletyn Ośrodka Informacji Rady Europy']
BIULETYN BIURA INFORMACJI RADY EUROPY Nr 4-5/2000 r. 2001, str. 80-89 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
13. Prawa człowieka, prawa kulturalne a prawo do różnicy [w tomie monograficznym: Nietolerancja - Rasizm - Ksenofobia - 'Biuletyn Ośrodka Informacji Rady Europy']]
BIULETYN BIURA INFORMACJI RADY EUROPY Nr 1 r. 1999, str. 39-43 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
14. Czwarta międzynarodowa konferencja ECSA-World: "Unia Europejska i Euro. Aspekty ekonomiczne, instytucjonalne i międzynarodowe", Bruksela, 17-18 września 1998
STUDIA EUROPEJSKIE Nr 4 r. 1998, str. 246-254 (Sprawozdanie)
Zofia Sokolewicz, Renata Stawarska, Andrzej Stępniak
15. Obywatelstwo a narodowość. Uwagi w związku z ustanowieniem obywatelstwa Unii Europejskiej  [ LINK ]
STUDIA EUROPEJSKIE Nr 1 r. 1997, str. 13-36 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
16. Obywatelstwo a narodowość [Numer monograficzny 'Mniejszości narodowe' - 'Biuletyn Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy CE UW']
BIULETYN BIURA INFORMACJI RADY EUROPY Nr 4/94 r. 1995, str. 5-15 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
17. Prof. Dr Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993)
LUD Tom LXXVI r. 1993, str. 327-328 (Komunikat)
Zofia Sokolewicz, Marian Pokropek
18. Edukacja europejska [Numer monograficzny 'Rada Europy i Wspólnoty Europejskie' - 'Biuletyn Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy CE UW']
BIULETYN BIURA INFORMACJI RADY EUROPY Tom 2 r. 1992, str. 42-44 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
19. Anna Kutrzeba-Pojnarowa. Refleksje nad jej zyciem i pracą - z okazji jubileuszu 75-lecia
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXXV Nr 2 r. 1991, str. 7-15 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
20. Michał Grigoriewicz Rabinowicz, Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym, PIW, Warszawa 1985
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXXIII Nr 1 r. 1989, str. 277-283 (Recenzja)
Zofia Sokolewicz
21. Matka Boska w polskiej kulturze ludowej XIX i XX w. Wybrane kwestie źródłowe i zarysowujące się pytania [Madonna in Polish folk culture of the 19 and 20 centuries. Selected problems of sources and arising problems]  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXXII Nr 1 r. 1988, str. 289-303 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
22. The Virgin Mary in19TH - and 20TH - century Polish fo lk culture ( selected source issues and questions which arise )  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXXII Nr book 1 r. 1988, str. 289-303 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
23. André Leroi-Gourhan (1911-1986)  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXXI Nr 2 r. 1987, str. 234-235 (Inne)
Zofia Sokolewicz
24. Klasycy etnografii polskiej. Eugeniusza Frankowskiego teoria myślenia magicznego i obrzędów przejścia [streszcz. w jęz. angielskim]  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXXI Nr 2 r. 1987, str. 11-25 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz
25. Teoria sztuki czy kultury ludowej? Od propozycji Eugeniusza Frankowskiego do 'Polskiej Sztuki Ludowej' AD 1987  [ LINK ]
POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom XLI Nr 1-4 r. 1987, str. 18-21 (Artykuł)
Zofia Sokolewicz

>>> Następne >>>