Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Anna Zadrożyńska-Barącz

                

Publikacja w czasopimie

1. Antropolog jedzie na wie rozmowa z prof. Anna Zadroysk
OPCIT Nr 6(33) r. 2006, str. 6-7 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz, Amanda Krzyworzeka
2. Jacek Oldzki 1933-2004
LUD Tom LXXXVIII r. 2004, str. 414-416 (Inne)
Anna Zadroyska-Barcz
3. Dyskretny prezes wielkiej korporacji
NOWE KSIKI Nr 6 r. 1998, str. 70-71 (Recenzja)
Anna Zadroyska-Barcz
4. Od zmarych waniejsi ywi
NOWE KSIKI Nr 4 r. 1998, str. 41-42 (Recenzja)
Anna Zadroyska-Barcz
5. Odwrotna strona prawdy
NOWE KSIKI Nr 1 r. 1998, str. 62-63 (Recenzja)
Anna Zadroyska-Barcz
6. Reflections on modern culture studies
ZBORNIK FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU SERIA A ISTORIJSKE NAUKE Tom XIX r. 1997, str. 165-170 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz
7. Sta, kto przechodzisz
NOWE KSIKI Nr 4 r. 1997, str. 11-12 (Recenzja)
Anna Zadroyska-Barcz
8. Krtki szkic o chamstwie
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XL Nr 1-2 r. 1996, str. 19-28 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz
9. Antropologiczne problemy kultury wspczesnej  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXXV Nr 1 r. 1991, str. 21-30 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz
10. Tradycja i wspczesno w obrzdach wsi okolic Kobieli
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom 9 r. 1987, str. 39-54 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz
11. Zaoenie bada nad mitologi narodow  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXIX Nr 1 r. 1985, str. 41-44 (Artyku konferencyjny)
Anna Zadroyska-Barcz
12. Homo faber i homo ludens. Prba modelowego ujcia kultur tradycyjnej i wspczesnej  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXVII Nr 2 r. 1983, str. 151-166 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz
13. Zasady eskimoskiego systemu klasyfikacji ludzi  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXVII Nr 1 r. 1983, str. 235-351 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz
14. Ludzie z igloo
KONTYNENTY Nr 8 r. 1978, str. 20-23 (Inne)
Anna Zadroyska-Barcz
15. The value system in the traditional and in the contemporaneus model of marriage in Polish villages
ETHNOLOGIA POLONA Tom 4 r. 1978, str. 93-104 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz
16. Motywy zawierania maestw a system wartociowania. Analiza materiaw ze wsi Wlka Zamkowa, woj. biaostockie  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XX Nr 2 r. 1976, str. 201-214 (Sprawozdanie)
Alicja Czekaliska, Longina Jakubowska, Magorzata Jasiczek, Grayna Prewencka, Anna Zadroyska-Barcz (Inny)
17. Fenomenoloska koncepcija kulture
KULTURA CASOPIS ZA TEORIJU O SOCJOLOGIJU KULTURE I MEDIJA r. 1970, str. 68-74 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz
18. Irlandia - dwa pastwa, dwa narody  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XIV Nr 2 r. 1970, str. 197-205 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz
19. Irlandzka kultura narodowa: zesp zanikajcych treci  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XIV Nr 1 r. 1970, str. 123-137 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz
20. Nowa dziedzina deficytowa - etnografia Europy  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XIV Nr 2 r. 1970, str. 207-214 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz
21. Podoe separatyzmu kulturowego w Irlandii  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XIII Nr 2 r. 1969, str. 97-114 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz
22. Fenomenologiczna koncepcja historii i kultury. Zastosowanie w polskich badaniach etnograficznych  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XII r. 1968, str. 15-28 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz
23. Maria Brandon-Albini, Midi vivnt. Peuple et culture en Italie du Sud. Paris 1964, Presses Universitaires de France
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XI r. 1967, str. 553-557 (Recenzja)
Anna Zadroyska-Barcz
24. Materiay do studiw nad genez teatru. Przegld hipotez. Koncepcja A.D. Awdiejewa  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XI r. 1967, str. 196-210 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz
25. Ze studiw nad tradycyjnym ubiorem ludowym w rejonie Ciechanowca na Podlasiu
ROCZNIK BIAOSTOCKI Tom 8 r. 1967, str. 337-358 (Artyku)
Anna Zadroyska-Barcz

>>> Nastpne >>>