Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Jerzy Miziołek

                

Publikacja w czasopi¶mie

1. Atmosfera dla artystów
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 4 r. 2012, str. 42-43 (Artykuł)
Hubert Kowalski, Jerzy Miziołek
2. Kronika Pałacu KaĽmierowskiego Feliksa Pawła Jarockiego
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 2 r. 2012, str. 52-53 (Artykuł)
Hubert Kowalski, Jerzy Miziołek
3. Piękno architektury, uniwersyteckie wykłady i łza w oku
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 5 r. 2012, str. 40-41 (Artykuł)
Hubert Kowalski, Jerzy Miziołek
4. Uniwersytet jakiego nie znamy
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 3 r. 2012, str. 60-61 (Artykuł)
Hubert Kowalski, Jerzy Miziołek
5. Awakening of Paris and the Beauty of the Goddesses: Two cassoni from the Lanckoroński Collection
MITTEILUNGEN DES KUNSTHISTORISCHEN INSTITUTES IN FLORENZ Tom LI Nr 3/4 r. 2009, str. 299-336 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
6. Flammans pro recto. Kilka my¶li o ostatnich z rodu Lanckorońskich, czyli o patriotyzmie, europejskiej kulturze artystycznej i tradycji antyku
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LXIII r. 2009, str. 90-109 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
7. „Golgota” Jana Styki w Forest Lawn. O największym obrazie ¶wiata i jego niezwykłej historii
KONTEKSTY Tom LXII Nr 280 r. 2008, str. 50-60 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
8. „Polonus”, rec. Katalogu wystawy pt. Złoty Dom Nerona, Warszawa 2008
NOWE KSIˇŻKI Tom 8 r. 2008, str. 41-41 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
9. Recenzja ksi±żki Malarstwo do 1900. Zamek Królewski w Warszawie. Katalog zbiorów, oprac. D. Juszczak i H. Małachowicz
NOWE KSIˇŻKI Tom 9 r. 2008, str. 7-8 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
10. The Awakening of Paris and the Beauty of the Goddesses: Two cassoni from the Lanckoroński collection
MITTEILUNGEN DES KUNSTHISTORISCHEN INSTITUTES IN FLORENZ r. 2008, str. 1-1 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
11. Złoty Dom Nerona. Wystawa w 200-lecie ¶mierci Franciszka Smuglewicza  [ LINK ]
BIULETYN HISTORII SZTUKI Tom 3/4 r. 2008, str. 5-10 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
12. Wniebowst±pienie Chrystusa Henryka Hektora Siemiradzkiego w ko¶ciele przy via San Sebastianello w Rzymie. Kilka uwag o Zgromadzeniu Zmartwychwstańców i Mikołaju Gogolu
BIULETYN HISTORII SZTUKI Tom 69 Nr 3-4 r. 2007, str. 249-258 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
13. In the pure taste of Trajan's century. Preliminary observations on Pliny the Younger's Laurentina as imagined by Count Stanisław Kostka Potocki
¦WIATOWIT Tom 6 r. 2006, str. 25-43 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
14. The Odyssey cassone panels from the Lanckoronski collection, on the origins of depicting Homers epic in the art of the Italian Renaissance
ARTIBUS ET HISTORIAE Tom 53 r. 2006, str. 57-88 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
15. Amfiteatr czyli pracownia malarska Uniwersytetu Warszawskiego
UNIWERSYTET WARSZAWSKI KWARTALNIK Tom 3 (14) r. 2003, str. 22-25 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
16. Historia Psyche i Primavera Sandra Botticellego. O obrazach z kolekcji Karola Lanckorońskiego, w galerii Obrazów w Berlinie i zbiorach Abegg Stiftung
ROCZNIK HISTORII SZTUKI Tom 28 r. 2003, str. 37-66 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
17. Idea piękna: teoria i sztuka barokowego klasycyzmu. Uwagi o wystawie: L Idea del bello. Viaggi per Roma nel Seicento con Giovanni Pietro Bellori
BAROK Tom 10 r. 2003, str. 153-167 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
18. Rodzina Centaurów - Louis de Silvestre a w Pałacu Prezydenckim i w Wilanowie. O recepcji ekphrasis Lukiana w polskiej kulturze artystycznej
BIULETYN HISTORII SZTUKI Tom 65 r. 2003, str. 41-56 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
19. The Story of Paris and Helen in Italian Renaissance domestic paintings from the Lanckoroński collection
¦WIATOWIT Tom 46 Nr A r. 2003, str. 15-31 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
20. Ariadna/Kleopatra Watykańska, Historia Adonisa i S±d Parysa: niepublikowane reliefy w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Tom 11 Nr 5 r. 2002, str. 18-21 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
21. Dekoracja rzeĽbiarska dawnego domu hrabiego Andrzeja Zamoyskiego, obecnie jeden z budynków Uniwersytetu Warszawskiego
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Tom 8 Nr 2 r. 2002, str. 15-17 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
22. Una leggenda medievale raffigurata all
¦WIATOWIT Tom III r. 2001, str. 121-132 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
23. Perły w koronie
BIULETYN HISTORII SZTUKI Nr 1-2 r. 2000, str. 241-247 (Artykuł)
Jerzy Miziołek

Ksi±żka

24. Willa Laurentina. Arcydzieło epoki stanisławowskiej
Biblioteka Narodowa, r. 2007 (Ksi±żka)
Jerzy Miziołek
25. Uniwersytet Warszawski. Dzieje i tradycja  [ LINK ]
Wydawnictwa UW, r. 2005 (Ksi±żka)
Jerzy Miziołek

>>> Następne >>>