Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Jerzy Mizio��ek

                

Publikacja w czasopimie

1. Atmosfera dla artystw
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 4 r. 2012, str. 42-43 (Artyku)
Hubert Kowalski, Jerzy Mizioek
2. Kronika Paacu Kamierowskiego Feliksa Pawa Jarockiego
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 2 r. 2012, str. 52-53 (Artyku)
Hubert Kowalski, Jerzy Mizioek
3. Pikno architektury, uniwersyteckie wykady i za w oku
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 5 r. 2012, str. 40-41 (Artyku)
Hubert Kowalski, Jerzy Mizioek
4. Uniwersytet jakiego nie znamy
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 3 r. 2012, str. 60-61 (Artyku)
Hubert Kowalski, Jerzy Mizioek
5. Awakening of Paris and the Beauty of the Goddesses: Two cassoni from the Lanckoroski Collection
MITTEILUNGEN DES KUNSTHISTORISCHEN INSTITUTES IN FLORENZ Tom LI Nr 3/4 r. 2009, str. 299-336 (Artyku)
Jerzy Mizioek
6. Flammans pro recto. Kilka myli o ostatnich z rodu Lanckoroskich, czyli o patriotyzmie, europejskiej kulturze artystycznej i tradycji antyku
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LXIII r. 2009, str. 90-109 (Artyku)
Jerzy Mizioek
7. „Golgota” Jana Styki w Forest Lawn. O najwikszym obrazie wiata i jego niezwykej historii
KONTEKSTY Tom LXII Nr 280 r. 2008, str. 50-60 (Artyku)
Jerzy Mizioek
8. „Polonus”, rec. Katalogu wystawy pt. Zoty Dom Nerona, Warszawa 2008
NOWE KSIKI Tom 8 r. 2008, str. 41-41 (Artyku)
Jerzy Mizioek
9. Recenzja ksiki Malarstwo do 1900. Zamek Krlewski w Warszawie. Katalog zbiorw, oprac. D. Juszczak i H. Maachowicz
NOWE KSIKI Tom 9 r. 2008, str. 7-8 (Artyku)
Jerzy Mizioek
10. The Awakening of Paris and the Beauty of the Goddesses: Two cassoni from the Lanckoroski collection
MITTEILUNGEN DES KUNSTHISTORISCHEN INSTITUTES IN FLORENZ r. 2008, str. 1-1 (Artyku)
Jerzy Mizioek
11. Zoty Dom Nerona. Wystawa w 200-lecie mierci Franciszka Smuglewicza  [ LINK ]
BIULETYN HISTORII SZTUKI Tom 3/4 r. 2008, str. 5-10 (Artyku)
Jerzy Mizioek
12. Wniebowstpienie Chrystusa Henryka Hektora Siemiradzkiego w kociele przy via San Sebastianello w Rzymie. Kilka uwag o Zgromadzeniu Zmartwychwstacw i Mikoaju Gogolu
BIULETYN HISTORII SZTUKI Tom 69 Nr 3-4 r. 2007, str. 249-258 (Artyku)
Jerzy Mizioek
13. In the pure taste of Trajan's century. Preliminary observations on Pliny the Younger's Laurentina as imagined by Count Stanisaw Kostka Potocki
WIATOWIT Tom 6 r. 2006, str. 25-43 (Artyku)
Jerzy Mizioek
14. The Odyssey cassone panels from the Lanckoronski collection, on the origins of depicting Homers epic in the art of the Italian Renaissance
ARTIBUS ET HISTORIAE Tom 53 r. 2006, str. 57-88 (Artyku)
Jerzy Mizioek
15. Amfiteatr czyli pracownia malarska Uniwersytetu Warszawskiego
UNIWERSYTET WARSZAWSKI KWARTALNIK Tom 3 (14) r. 2003, str. 22-25 (Artyku)
Jerzy Mizioek
16. Historia Psyche i Primavera Sandra Botticellego. O obrazach z kolekcji Karola Lanckoroskiego, w galerii Obrazw w Berlinie i zbiorach Abegg Stiftung
ROCZNIK HISTORII SZTUKI Tom 28 r. 2003, str. 37-66 (Artyku)
Jerzy Mizioek
17. Idea pikna: teoria i sztuka barokowego klasycyzmu. Uwagi o wystawie: L Idea del bello. Viaggi per Roma nel Seicento con Giovanni Pietro Bellori
BAROK Tom 10 r. 2003, str. 153-167 (Artyku)
Jerzy Mizioek
18. Rodzina Centaurw - Louis de Silvestre a w Paacu Prezydenckim i w Wilanowie. O recepcji ekphrasis Lukiana w polskiej kulturze artystycznej
BIULETYN HISTORII SZTUKI Tom 65 r. 2003, str. 41-56 (Artyku)
Jerzy Mizioek
19. The Story of Paris and Helen in Italian Renaissance domestic paintings from the Lanckoroski collection
WIATOWIT Tom 46 Nr A r. 2003, str. 15-31 (Artyku)
Jerzy Mizioek
20. Ariadna/Kleopatra Watykaska, Historia Adonisa i Sd Parysa: niepublikowane reliefy w Paacu Tyszkiewiczw-Potockich
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Tom 11 Nr 5 r. 2002, str. 18-21 (Artyku)
Jerzy Mizioek
21. Dekoracja rzebiarska dawnego domu hrabiego Andrzeja Zamoyskiego, obecnie jeden z budynkw Uniwersytetu Warszawskiego
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Tom 8 Nr 2 r. 2002, str. 15-17 (Artyku)
Jerzy Mizioek
22. Una leggenda medievale raffigurata all
WIATOWIT Tom III r. 2001, str. 121-132 (Artyku)
Jerzy Mizioek
23. Pery w koronie
BIULETYN HISTORII SZTUKI Nr 1-2 r. 2000, str. 241-247 (Artyku)
Jerzy Mizioek

Ksika

24. Willa Laurentina. Arcydzieo epoki stanisawowskiej
Biblioteka Narodowa, r. 2007 (Ksika)
Jerzy Mizioek
25. Uniwersytet Warszawski. Dzieje i tradycja  [ LINK ]
Wydawnictwa UW, r. 2005 (Ksika)
Jerzy Mizioek

>>> Nastpne >>>