Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Dariusz Kuźmina

                

Publikacja w czasopimie

1. Jezuici – misja dworska w czasach Wazw
BOBOLANUM Nr 3 r. 2010, str. 69-76 (Artyku)
Dariusz Kumina
2. Andrzej Drod, Ksika w wiecie utopii, Krakw 2006
PRZEGLD BIBLIOTECZNY Tom 77 Nr 1 r. 2009, str. 131-132 (Recenzja)
Dariusz Kumina
3. Jolanta M. Marszalka, Waldemar Graczyk, Opaci i przeorzy klasztoru OO. Cystersw w Szczyrzycu od XIII do XX wieku.
Z BADA NAD KSIK I KSGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI Tom 2 r. 2008, str. 103-105 (Recenzja)
Dariusz Kumina
4. Sprawozdanie z konferencji – Bibliologia a warsztat badawczy nauk humanistycznych i spoecznych. / Kronika.
Z BADA NAD KSIK I KSGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI Tom 2 r. 2008, str. 111-112 (Sprawozdanie)
Dariusz Kumina, Anna Szczepaska
5. Rzeczpospolita przedmurzem chrzecijastwa?
BOBOLANUM Nr 3 r. 2007, str. 21-31 (Artyku)
Dariusz Kumina
6. Sprawozdanie z konferencji –Bibliologia a warsztat badawczy nauk humanistycznych i spoecznych. Oglnopolska konferencja naukowa (Warszawa, 16-17 stycznia 2007 r.)
PRZEGLD BIBLIOTECZNY Tom 75 Nr 1 r. 2007, str. 123-124 (Sprawozdanie)
Dariusz Kumina, Anna Szczepaska
7. Wazowie wobec Towarzystwa Jezusowego
PRZEGLD HUMANISTYCZNY Nr 2 r. 2007, str. 115-122 (Artyku)
Dariusz Kumina, Anna Szczepaska
8. Wszystkie luby Jan Kazimierz. / Pomocnik historyczny
POLITYKA Nr 4 r. 2007, str. 32-35 (Artyku)
Dariusz Kumina
9. Boena Koredczuk, Pocztki teorii bibliologii. Dictionaire raisonn de bibliologie (1802-1804) Gabriela Etiena Peignota, Wrocaw 2005.
PRZEGLD BIBLIOTECZNY Nr 3 r. 2006, str. 74 / 391-393 (Recenzja)
Dariusz Kumina
10. Pierwszy opis powstania zakonu jezuitw w jzyku polskim.
Z BADA NAD KSIK I KSGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI Tom 1 r. 2006, str. 17-22 (Artyku)
Dariusz Kumina
11. Pierwsza misja jezuitw w Siedmiogrodzie w XVI wieku
PRZEGLD HUMANISTYCZNY Nr 2 r. 2005, str. 115-128 (Artyku)
Dariusz Kumina (Autor oryginau)
12. Kronika jezuitw w Poznaniu i Dziennik Wielewickiego
Z BADA NAD POLSKIMI KSIGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI: STUDIA I MATERIAY Tom T. Spec. r. 2004, str. 39-46 (Artyku)
Dariusz Kumina
13. Tom specjalny ofiarowany Profesorowi Jzefowi Wojakowskiemu.
Z BADA NAD POLSKIMI KSIGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI: STUDIA I MATERIAY Tom Spec. r. 2004, str. 1-1 (Artyku)
Dariusz Kumina (Redaktor)
14. Stan bada nad Jakubem Wujkiem.
PRZEGLD HUMANISTYCZNY Nr 3 r. 2003, str. 27-35 (Artyku)
Dariusz Kumina
15. Wkad jezuitw w upowszechnienie katechizmw w Rzeczypospolitej w XVI wieku.
Z BADA NAD POLSKIMI KSIGOZBIORAMI HISTORYCZNYMI: STUDIA I MATERIAY Tom 20 r. 2002, str. 33-46 (Artyku)
Dariusz Kumina

Ksika

16. Szlachta polska i jej dziedzictwo
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, r. 2013 (Ksika)
Dariusz Kumina (Redaktor), R. Lolo (Redaktor), K. atak (Redaktor), Edward Potkowski (Redaktor)
17. Wazowie a Koci w Rzeczypospolitej
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, r. 2013 (Ksika)
Dariusz Kumina
18. 350 lat prasy polskiej
Instytut Informacji Naukowej i Studiw Bibliologicznych UW, r. 2012 (Ksika)
Marek Jabonowski (Redaktor), Urszula Jakubowska (Redaktor), Dariusz Kumina (Redaktor), Marek Tobera (Redaktor)
19. Bibliologia i informatologia
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddzia Warszawski, r. 2011 (Ksika)
Dariusz Kumina (Redaktor)
20. Bibliologia polityczna
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2011 (Ksika)
Dariusz Kumina (Redaktor)
21. Patrimoine polonais en France: protection, axes de recherch
Institut d'Information Scientifique et d'Etudes Bibliologiques, r. 2011 (Ksika)
Dariusz Kumina (Redaktor), Iwona Pugacewicz (Redaktor)
22. Les besoins en information de la Polonia / Potrzeby wspczesnej Polonii
Wydawnictwo SBP, r. 2010 (Ksika)
Dariusz Kumina (Redaktor), Iwona Pugacewicz (Redaktor)
23. Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych.
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2007 (Ksika)
Dariusz Kumina (Redaktor)
24. Nauka o ksice. Antologia tekstw.
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2006 (Edycja rde)
Dariusz Kumina (Redaktor), Marek Tobera (Redaktor)
25. Jakub Wujek (1541-1597). Pisarz, tumacz i misjonarz.
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2004 (Ksika)
Dariusz Kumina

>>> Nastpne >>>