Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Jerzy Pysiak

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego [La rencontre de Gniezno en l’an 1000. Les origines spirituelles de la fondation de l’archeveché polonais], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [Éditions de l’Université de Wroclaw], 455 pages + 1 carte + 4 planches, Wrocław 2005, Sciences Sociales d’ailleurs. 32 ouvrages à traduire, Éditions de l’École des hautes études en Sciences sociales  [ LINK ]
Tom XXX Nr 1 r. 2013, str. ISBN 978-2-7132-2414-0 / 44-45 (Recenzja)
Jerzy Pysiak, Roman Michałowski (Autor oryginału)
2. Paweł Kras, Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem. System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2006
CAHIERS DE CIVILISATION MEDIEVALE Tom 54 Nr 216bis r. 2011, str. 478-481 (Recenzja)
Jerzy Pysiak
3. Z legendarnej historii Karola Wielkiego: akwizgrański żywot św. Karola Wielkiego (Biblioteka Narodowa II 12 511) na tle recepcji Iter Hierosolimitanum Karoli Magni w XII wieku
ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ Tom 42 r. 2011, str. 231-272 (Artykuł)
Jerzy Pysiak (Autor oryginału)
4. Epitafia w społeczeństwie karolińskim. Na marginesie książki Cécile Treffort, Mémoires carolingiennes. L’épitaphe entre célebration mémorielle, genre littéraire et manifeste politique (milieu VIIIe-début XIe siècle), Rennes 2007
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CXVII Nr 1 r. 2010, str. 39-48 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
5. The Monarch’s Gesture and Visualisation of Rituals Associated with the Cult of Relics
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 96 Nr 2 r. 2007, str. 23-55 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
6. Gest monarchy i wizualizacja symboliki rytuałów związanych z kultem relikwii – translatio i ostensio reliquiarum
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 97 Nr 2 r. 2006, str. 165-186 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
7. Wyprawa Karola Wielkiego do Jerozolimy we francuskiej tradycji historiograficznej XI-XIII wieku
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 388 Nr 1 r. 2005, str. 131-138 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
8. Filip August, Paryż i trojański rodowód Królestwa Francji
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCV Nr 4 r. 2004, str. 485-492 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
9. Pogańska przeszłość Franków w świetle kilku kronik francuskich z czasów Filipa Augusta i Ludwika Świętego
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CX Nr 1 r. 2003, str. 5-28 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
10. The King and the Beast. Kings’ miraculous and mysterious encounters with animals
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom LXXXVIII Nr 2 r. 2003, str. 5-25 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
11. Blask zamiast mroku [rec. z: Henryk Samsonowicz, Złota jesień polskiego średniowiecza, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001]
MÓWIĄ WIEKI Tom 5/2002 r. 2002, str. 60-61 (Recenzja)
Jerzy Pysiak
12. Philippe Auguste – roi de la fin des temps?
Tom LVII Nr 5 r. 2002, str. 1165-1189 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
13. Królewski kult Korony Cierniowej we Francji Ludwika Świętego
ROCZNIKI HISTORYCZNE Tom LXVII r. 2001, str. 7-28 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
14. Cesarz Otto III – Mirabilia mundi? (recenzja z: Jerzy Strzelczyk, Otton III, Wrocław 2000)
MÓWIĄ WIEKI Tom 9/2000 r. 2000, str. 60-61 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
15. Król i bestia. Cudowne i tajemnicze spotkania władców ze zwierzętami
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCI Nr 4 r. 2000, str. 505-518 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
16. Król Ludwik IX Święty i Mongołowie
ROCZNIK TATARÓW POLSKICH Tom VI r. 2000, str. 55-62 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
17. Paryż – miasto Trojan
MÓWIĄ WIEKI Nr 3 r. 2000, str. 20-27 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
18. Królów Francji na łowach przypadki
MÓWIĄ WIEKI Nr 12 r. 1999, str. 18-25 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
19. Gabrielle M. Spiegel, Romancing the Past. The Rise of Vernacular Prose Historiography in Thirteenth-Century France, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1993
HISTORIA Tom V Nr 2 r. 1997, str. 317-318 (Recenzja)
Jerzy Pysiak
20. Jean-Paul Roux, Le roi – mythes et symboles, Paris 1995
HISTORIA Tom V Nr 1 r. 1997, str. 129-130 (Recenzja)
Jerzy Pysiak
21. Jacques Le Goff, Saint Louis, Paris 1996
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom LXXXVII Nr 4 r. 1996, str. 883-887 (Recenzja)
Jerzy Pysiak
22. Ludwik Święty: portret hagiograficzny idealnego władcy
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CIII Nr 4 r. 1996, str. 57-86 (Artykuł)
Jerzy Pysiak
23. Teresa Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995,
Tom 3 Nr 2 (30) r. 1996, str. 18-18 (Recenzja)
Jerzy Pysiak

Książka

24. Redakcja naukowa: Patrick Boucheron, Nicolas Delalande, Spotkanie ze światem. Eseje o historii globalnej
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Inne)
Jerzy Pysiak (Redaktor)
25. Tłumaczenie i współautorstwo tekstów: Spotkanie ze światem. Eseje o historii globalnej
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Inne)
Jerzy Pysiak (Tłumacz), Nicolas Delalande (Redaktor), Patrick Boucheron

>>> Następne >>>