Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Katarzyna Waszczyńska

                

Publikacja w czasopi¶mie

1. „Siła regionalizmu!” - czym jest i co współcze¶nie znaczy dziedzictwo kulturowe  [ LINK ]
CHATA r. 2013, str. 0,18 ark. / 11-13 (Artykuł)
Katarzyna Waszczyńska
2. [Przekład] Państwowa polityka pamięci na Białorusi (w republice Białoru¶) i jej efekty a problematyka formowania społeczeństwa narodowego
PRZEGLˇD WSCHODNI Tom 4(44) r. 2012, str. 693-712 (Artykuł)
Zachar Szybieka, Katarzyna Waszczyńska (Tłumacz)
3. Język i kultura a proces kształtowania białoruskiej tożsamo¶ci narodowej. Analiza wypowiedzi mieszkańców Mińska i okolic
STUDIA BIAŁORUTENISTYCZNE Nr 5 r. 2011, str. 29-54 (Artykuł)
Katarzyna Waszczyńska
4. Warszawscy etnolodzy w O¶rodku Etnograficznym Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom XXI r. 2009, str. 297-300 (Artykuł)
Katarzyna Waszczyńska
5. 'Tradycja Mazowsza, powiat ostrołęcki. Przewodnik subiektywny', oprac. Bernard Kielak, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2008, 182 s.
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom XX r. 2008, str. 276-278 (Recenzja)
Katarzyna Waszczyńska
6. Wizerunek Białorusinów końca XX wieku, czyli o białoruskiej tożsamo¶ci narodowej. Analiza wypowiedzi mieszkańców Mińska i okolic
STUDIA BIAŁORUTENISTYCZNE Nr 2 r. 2008, str. 143-179 (Artykuł)
Katarzyna Waszczyńska
7. [rec.] Aldona Rogowska-Augustynowicz, '¦wiadomo¶ć odrębno¶ci stanowej w relacjach przedstawicieli drobnej szlachty na ziemi łomżyńskiej, TAKT, Warszawa 2008, 314 s.
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom XX r. 2008, str. 270-275 (Recenzja)
Katarzyna Waszczyńska
8. Terra incognita  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XLIII Nr 1-2 r. 1999, str. 147-149 (Artykuł)
Katarzyna Waszczyńska
9. 'Fenomen' poetycki Brasławszczyzny  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XLI Nr 1-2 r. 1997, str. 195-203 (Artykuł)
Katarzyna Waszczyńska
10. Sami dobijamy się swego...Z księdzem Janem Matusiewiczem głow± Ko¶cioła Białorsukiego (grekokatolickiego) rozmawia Katarzyna Waszczyńska
WIʬ Tom 9 (467) r. 1997, str. 93-104 (Artykuł)
Katarzyna Waszczyńska
11. Kto to jest szlachcic, czyli o obrazie szlachcica w oczach współczesnych mieszkańców pogranicza litewsko-białoruskiego  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XL Nr 1-2 r. 1996, str. 155-187 (Artykuł)
Katarzyna Waszczyńska
12. W bujwidzkim za¶cianku
MAGAZYN WILEŃSKI Nr 9 r. 1996, str. 23-24 (Artykuł)
Katarzyna Waszczyńska
13. Who is a nobleman – the image of a nobleman in the eyes of contemporary inhabitants of the lithuanian - belarusian Bordefland  [ LINK ]
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XL Nr book 1-2 r. 1996, str. 155-187 (Artykuł)
Katarzyna Waszczyńska

Ksi±żka

14. Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza  [ LINK ]
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Ksi±żka)
Łukasz Smyrski (Redaktor), Katarzyna Waszczyńska (Redaktor)
15. Odkrywanie tradycji Mazowsza. Obrzędy. cz. II ¦cinanie ¶mierci w Jedlinsku. Straże grobowe - Turki, Wieńce dożynkowe
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, r. 2008 (Ksi±żka)
Mateusz Braun, Katarzyna Waszczyńska (Inny)
16. Pisanki - Kraszanki - Oklejanki. Malowane jajka w zwyczajach i obrzędach. Zdobnictwo - artyzm. Katalog wystaw 19 marca - 28 marca 2005 i 9 kwietnia - 22 maja 2005 [ss. 36]
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Sztuki Ludowej, r. 2005 (Inne)
Marian Pokropek (Redaktor), Katarzyna Waszczyńska, Tomasz Str±czek
17. Regiony, granie, rubieże. Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, r. 2005 (Ksi±żka)
Lech Mróz (Redaktor), Magdalena Zowczak (Redaktor), Katarzyna Waszczyńska (Redaktor)
18. Abliczczy Słonima [tytuł w jęz. polskim: Słonim - Odsłony, w jęz. angielskim: Slonim in Acts; il. 92, bibliografia]
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2002 (Ksi±żka)
Katarzyna Waszczyńska (Redaktor)
19. Slonim in Acts [tytuł w jęz. polskim: Słonim - Odsłony, w jęz. białoruskim - Abliczczy Słonima, il. 92, bibliografia]
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2002 (Ksi±żka)
Katarzyna Waszczyńska (Redaktor), Edyta Błaszczak (Tłumacz), Miya Kondo (Tłumacz)
20. Słonim - odsłony / Abliczczy Słonima / Slonim in Acts [teksty w trzech językach: polskim, białoruskim, angielskim; il. 92, bibliografia]
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2002 (Ksi±żka)
Katarzyna Waszczyńska (Redaktor), Anna Reyf (Autor komentarza), Edyta Błaszczak (Tłumacz), Miya Kondo (Tłumacz), Aleksander Navicki (Tłumacz)
21. Etnolodzy na Wschodzie - Informacje o badaniach etnologicznych, ss. 16
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2000 (Inne)
Katarzyna Waszczyńska (Opracowuj±cy)

Publikacja w ksi±żce

22. 'Do' czy 'na' Białoru¶ - refleksje o współczesnym narodzie i państwie białoruskim
w: Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza, str. 209-221, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Esej lub rozdział w ksi±żce)
Katarzyna Waszczyńska
23. Jedziemy na obrzęd... [+ 3 fot.]
w: Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych im. Wojciecha Siemiona. Koncert jubileuszowy a okazji 10-lecia Festiwalu 9 listopada 2013, str. 17-18, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, r. 2013 (Esej lub rozdział w ksi±żce)
Katarzyna Waszczyńska
24. Mrozografia [Bibliografia prac Prof. Lecha Mroza]
w: Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza, str. 465-474, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Bibliografia)
Katarzyna Waszczyńska
25. Nota
w: Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza, str. 463-463, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2013 (Inne)
Katarzyna Waszczyńska

>>> Następne >>>