Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Agnieszka Bartoszewicz

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Bogdana Petrisak , “Licar pera i kalamara”. Pisar místa L‘vova Vojceh Zimnick‘kij (1583-1639 rr.), Nacionalna Akademiâ Nauk Ukraïni, Institut Ukraïns’koï Arheografiï ta Džereloznavstva im. M. C. Grusews’kogo, L’viv’ke Viddilennâ, Central’nij Deržavnij Istoričnij Arhiv Ukraïni, M. L’vív , L’vív 2011, ss. 207.
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom LI r. 2013, str. 223-225 (Recenzja)
Agnieszka Bartoszewicz
2. Dzieje kartografii miast polskich do końca XIX wieku. Zarys problematyki
POLSKI PRZEGLĄD KARTOGRAFICZNY Tom 45 Nr 3 r. 2013, str. 236-255 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz, Henryk Bartoszewicz
3. O potrzebie badań nad kulturą pisma w późnośredniowiecznej Polsce. Na marginesie książki Anny Łosowskiej
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom LI r. 2013, str. 172-177 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz
4. Obraz kartograficzny terytoriów przedmiejskich Warszawy w XVII-XVIII wieku
ROCZNIK WARSZAWSKI Tom XXXVII r. 2012, str. 41-92 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz, Henryk Bartoszewicz
5. Późnośredniowieczna pismiennośc mieszczańska na Kujawach
MISCELLANEA HISTORICO-ARCHIVISTICA Tom 17 r. 2011, str. 81-95 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz
6. Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t.3 (listopad 1530-październik 1535). protokolle des lantags von Koeniglich Preussen, Bd.3 (November 1530-Oktober 1535), wyd. Marian Biskup, Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński, Janusz Tandecki, Toruń 2010cki
ARCHEION Tom 112 r. 2011, str. 450-455 (Recenzja)
Agnieszka Bartoszewicz
7. Testament jako źródło do badań nad pismiennością mieszczańską w późnym średniowieczu
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Tom 3-4 r. 2011, str. 293-303 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz
8. Księgi Młodego Miasta Gdańska 1400 1455 [1458-1459], wyd. Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 100, Toruń 2008, ss. LXVI+ 195
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 47 r. 2010, str. 246-249 (Recenzja)
Agnieszka Bartoszewicz
9. Piśmienność mieszczańska na późnośredniowiecznym Mazowszu. Problemy i perspektywy badawcze
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom 22 r. 2010, str. 9-26 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz
10. Miasto czy wieś? Małe miasta polskie w późnym średniowieczu
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom XCIX Nr 1 r. 2008, str. 121-136 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz
11. Obraz kartograficzny Szadku w XIX w.
BIULETYN SZADKOWSKI Tom 8 r. 2008, str. 77-91 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz
12. U progu społeczeństwa obywatelskiego. Warszawskie sądownictwo samorządowe w późnym średniowieczu
ROCZNIK WARSZAWSKI Tom 36 r. 2008, str. 81-98 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz
13. Handel solą na Mazowszu w XV i XVI wieku
ROCZNIK MAZOWIECKI Tom XVIII r. 2006, str. 47-62 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz
14. The "Litterati" Burghers in Polish Late Medieval Towns
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 83 r. 2001, str. 5-26 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz
15. Obraz kartograficzny miast i miasteczek radziwłłowskich w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX w.
MISCELLANEA HISTORICO-ARCHIVISTICA Nr 11 r. 2000, str. 195-204 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz

Książka

16. Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo DiG, r. 2012 (Książka)
Agnieszka Bartoszewicz (Redaktor)
17. Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX w.
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Archiwum Główne Akt Dawnych, r. 2012 (Książka)
Agnieszka Bartoszewicz, Henryk Bartoszewicz
18. Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Książka)
Agnieszka Bartoszewicz
19. Pułtusk. Obraz kartograficzny miasta od końca XV do początku XX wieku
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, r. 2010 (Książka)
Agnieszka Bartoszewicz, Henryk Bartoszewicz
20. Świat średniowiecza. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi  [ LINK ]
Wydawnictwa UW, r. 2010 (Książka)
Agnieszka Bartoszewicz (Redaktor), Grzegorz Myśliwski (Redaktor), Jerzy Pysiak (Redaktor), Paweł Żmudzki (Redaktor), Agnieszka Bartoszewicz, Grzegorz Myśliwski, Jerzy Pysiak, Paweł Żmudzki
21. Testamenty mieszczan warszawskich od XV do końca XVII wieku.Katalog
Wydawnictwo Naukowe Semper, r. 2010 (Książka)
Agnieszka Bartoszewicz (Opracowujący), Andrzej Karpiński (Opracowujący), Katarzyna Warda (Opracowujący)
22. Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX w.
Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Główne Akt Dawnych, r. 2006 (Książka)
Agnieszka Bartoszewicz, Henryk Bartoszewicz
23. Album civium Civitatis Antiquae Varsoviae 1505-1586
, r. 2000 (Książka)
Agnieszka Bartoszewicz

Publikacja w książce

24. Kobieta a pismo w miastach późnośredniowiecznej Polski
w: Per mulierem...Kobieta w dawnej Polsce - w średniowieczu i w dobie staropolskiej, str. 117-126, Wydawnictwo DiG, r. 2012 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz
25. Księgi miejskie w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Stan opracowania i możliwości badawcze
w: Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej, str. 211-222, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Agnieszka Bartoszewicz

>>> Następne >>>