Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Małgorzata Kowalska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Filmografia
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LVIII Nr 3-4 r. 2004, str. 255-255 (Bibliografia)
Lubomir Kosiński (Opracowujący), Małgorzata Kowalska (Opracowujący), Krystyna Dudzińska