Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Antoni Sułek

                

Publikacja w czasopiśmie

1. A sociology engaged on behalf of the Polish society
SOZIOLOGIE. FORUM DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR SOZIOLOGIE Tom 43 r. 2014, str. 381-398 (Artykuł)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
2. Method and Meaning in Surveys on Attitudes to Jews in Poland
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 4(184) r. 2013, str. 431-450 (Artykuł)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
3. Michał Pohoski (1927-2012)
STAN RZECZY Tom 1(4) r. 2013, str. ISSN 2083-3059 / 206-212 (Artykuł)
Grzegorz Lissowski, Antoni Sułek
4. Tracing de Tocqueville. Ludwik Krzywicki's 1893 Journey to “Modern” America.
POLISH REVIEW (THE) r. 2013, str. 29-44 (Artykuł)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
5. Emile Durkheim and the Polish Question
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 4 (180) r. 2012, str. 561-568 (Artykuł)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
6. Ordinary Poles Look at the Jews
EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES Tom 26 r. 2012, str. 425-442 (Esej lub rozdział w książce)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
7. Doświadczenie, działania dla społeczności i kompetencje obywatelskie
r. 2011, str. 278-283 (Inne)
Antoni Sułek (Autor przedmowy)
8. Individual Quality of Life. Social Diagnosis 2011. Objective and Subjective Quality of Life in Poland. [Special issue].  [ LINK ]
CONTEMPORARY ECONOMICS Tom 5 Nr 3 r. 2011, str. 113-187 (Artykuł)
Janusz Czapiński, Tadeusz Szumlicz, Antoni Sułek
9. Kultura i Edukacja
r. 2011, str. 210-217 (Esej lub rozdział w książce)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
10. Ocena zmian systemowych i ich wpływ na życie Polaków
r. 2011, str. 253-259 (Artykuł)
Antoni Sułek (Autor przedmowy)
11. Pamięć Polaków o zbrodni w Jedwabnem
r. 2011, str. 39-49 (Esej lub rozdział w książce)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
12. The State of Civil Society. Social Diagnosis 2011. Objective and Subjective Quality of Life in Poland. [Special issue]  [ LINK ]
CONTEMPORARY ECONOMICS Tom 5 Nr 3 r. 2011, str. 188-212 (Artykuł)
Janusz Czapiński, Antoni Sułek
13. Żniwo
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom 55 (4) r. 2011, str. 161-175 (Inne)
Antoni Sułek (Autor przedmowy)
14. Le 'Suicide' in Poland: Analysis of the Spread and Reception of a Sociological Classic
DURKHEIMIAN STUDIES Tom 15 r. 2010, str. 41-63 (Artykuł)
Antoni Sułek
15. Teaching with Melvin Kohn
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 2 r. 2010, str. 261-264 (Artykuł)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
16. Wielcy socjologowie a smierc przydenta
WIĘŹ Tom 8-9 r. 2010, str. 79-84 (Artykuł)
Antoni Sułek
17. On the unpredictability of revolutions. Why did Polish sociology fail to predict Solidarity?.
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 4/168 r. 2009, str. 523-537 (Artykuł)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
18. Uczenie z Melvinem Kohnem
STUDIA SOCJOLOGICZNE Tom 1 r. 2009, str. 189-193 (Artykuł)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
19. The Struggle for the Freedom to Publish Pre-Election Poll Results: The Case of Poland
INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC OPINION RESEARCH Tom 20/2 r. 2008, str. 129-147 (Artykuł)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
20. The Marienthal 1930/1931 study and contemporary studies on unemployment in Poland
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 1 r. 2007, str. 3-25 (Artykuł)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
21. Walka o wolność publikacji sondaży wyborczych w Polsce
PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY Tom 56/2 r. 2007, str. 9-30 (Artykuł)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
22. Irena Nowakowska, ostatnia z rodu Stefana Czarnowskiego
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom 3 r. 2006, str. 201-208 (Artykuł)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
23. Ani ‘longitudinalne’, ani ‘podłużne’
STUDIA SOCJOLOGICZNE Tom 1 r. 2005, str. 137-142 (Artykuł)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
24. Badania w Marienthalu (1930/1931) i współczesne im badania nad bezrobociem w Polsce
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom 2 r. 2005, str. 3-27 (Artykuł)
Antoni Sułek (Autor oryginału)
25. A sociologist looks at "Neighbors"
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW Tom 137 r. 2002, str. 1 / 71-90 (Artykuł)
Antoni Sułek (Autor oryginału)

>>> Następne >>>