Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Rafa�� Stankiewicz

                

Publikacja w czasopimie

1. Organ kolegialny a wydawanie decyzji administracyjnych
PRZEGLD PRAWA PUBLICZNEGO Tom 2 r. 2014, str. 18-29 (Artyku)
Rafa Stankiewicz (Autor oryginau)
2. Przejcie wsplnej kontroli nad przedsibiorc jako przesanka zgoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK
PRZEGLD PRAWA HANDLOWEGO Tom 3 r. 2013, str. 8-17 (Artyku)
Marcin Dyl, Rafa Stankiewicz
3. Administracyjne kary pienine w prawie energetycznym (wybrane zagadnienia)
STUDIA IURIDICA Tom 55 r. 2012, str. 43-55 (Artyku)
Rafa Stankiewicz
4. Informacja kontra reklama
WIAT LEKARZA Tom 1 r. 2012, str. 42-43 (Artyku)
Stanisaw Radowicki, Rafa Stankiewicz
5. Konsekwencje zmiany podmiotu odpowiedzialnego
MANAGER APTEKI Nr 1 r. 2012, str. 70-71 (Artyku)
Stanisaw Radowicki, Rafa Stankiewicz
6. Kontrola koncentracji przedsibiorcw
STUDIA PRAWA PRYWATNEGO Nr 2 r. 2012, str. 3-55 (Artyku)
Marek Wierzbowski, Katarzyna Karasiewicz, Rafa Stankiewicz
7. Midzy ochron konkurencji a regulacj sektorow. Ustrojowe granice rozdzielenia obszarw ingerencji pastwa w gospodarce
EKONOMIA I PRAWO Tom 8 Nr 1 r. 2012, str. 155-170 (Artyku)
Rafa Stankiewicz (Autor oryginau)
8. O koniecznoci zwikszenia partycypacji podmiotw trzecich w postpowaniu antymonopolowym
INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY Nr 2 r. 2012, str. 47-57 (Artyku)
Rafa Stankiewicz (Autor oryginau)
9. O koniecznoci zwikszenia partycypacji podmiotw trzecich w postpowaniu antymonopolowym  [ LINK ]
INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY Nr 2 r. 2012, str. 46-56 (Artyku)
Rafa Stankiewicz (Autor oryginau)
10. The scope of application of the provisions of the Administrative Procedure Code in competition enforcement proceedings
YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES Nr 5(6) r. 2012, str. 73-89 (Artyku)
Rafa Stankiewicz
11. Zakazy grupowe
WIAT LEKARZA Nr 6 r. 2012, str. 54-54 (Artyku)
Stanisaw Radowicki, Rafa Stankiewicz
12. Zmaterializowana forma informacji jako jeden z podstawowych elementw definicji informacji publicznej
RADCA PRAWNY Nr 132 dod. r. 2012, str. 2-5 (Artyku)
Mirosaw Paweczyk, Rafa Stankiewicz
13. Jak zaoy hurtowni?
MANAGER APTEKI Tom 2 r. 2011, str. 67-69 (Artyku)
Rafa Stankiewicz, Stanisaw Radowicki
14. O niektrych aspektach udostpniania informacji publicznej przez podmioty dysponujce majtkiem publicznym
PRZEGLD PRAWNICZY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Tom 1-2 r. 2011, str. 46-57 (Artyku)
Rafa Stankiewicz, Maciej Sokoowski
15. O niektrych problemach zwizanych ze stosowaniem art. 154 ustawy - Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi
STUDIA IURIDICA Tom 53 r. 2011, str. 247-258 (Artyku)
Rafa Stankiewicz
16. Podejmowanie dziaa leczniczych bez zgody pacjenta
WIAT LEKARZA Tom 3 r. 2011, str. 38-41 (Artyku)
Rafa Stankiewicz, Stanisaw Radowicki
17. Wymogi kwalifikacyjne personelu aptek
MANAGER APTEKI Tom 4 r. 2011, str. 68-71 (Artyku)
Rafa Stankiewicz, Stanisaw Radowicki
18. Zgoda pacjentw. Przypadki szczeglne. Cz. 2
WIAT LEKARZA Tom 1 r. 2011, str. 56-58 (Artyku)
Rafa Stankiewicz, Stanisaw Radowicki
19. Does an undertaking’s reputation affect its market power on the relevant market? Case comment to the judgment of the Supreme Court of 2 April 2009 – PPKS (Ref. No. III SK 30/08)
YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES. Tom 3 r. 2010, str. 209-293 (Artyku)
Rafa Stankiewicz
20. Inne akty lub czynnoci z zakresu administracji publicznej jako przedmiot kontroli sdu administracyjnego (art. 3 par. 2 pkt 4 p.p.s.a.)
PRZEGLD PRAWA PUBLICZNEGO Tom 11 r. 2010, str. 41-53 (Artyku)
Rafa Stankiewicz
21. Polityka konkurencji pastwa w dobie kryzysu gospodarczego – prawne aspekty problematyki
EQUILIBRIUM Tom 1 r. 2010, str. 79-89 (Artyku)
Rafa Stankiewicz, Mateusz Bachucki
22. Zgoda Pacjentw. Przypadki Szczeglne cz.1
WIAT LEKARZA Tom 5 r. 2010, str. 56-58 (Artyku)
Rafa Stankiewicz, Stanisaw Radowicki
23. Antymonopolowy obowizek zgoszenia zamiaru koncentracji przedsibiorcw (wybrane zagadnienia proceduralne)
RADCA PRAWNY Tom 1 r. 2009, str. 6-17 (Artyku)
Rafa Stankiewicz, Mirosaw Paweczyk
24. Antymonopolowy obowizek zgoszenia zamiaru koncentracji przedsibiorcw (wybrane zagadnienia proceduralne)  [ LINK ]
r. 2009, str. 1-1 (Inne)
Rafa Stankiewicz
25. Decyzja zezwalajca na dokonanie koncentracji z naruszeniem testu konkurencji (art. 20 ustawy antymonopolowej)
PRZEGLD PRAWNICZY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Tom 1-2 r. 2009, str. 21-29 (Artyku)
Rafa Stankiewicz

>>> Nastpne >>>