Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Sebastian Kozłowski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Piotr Załęski, Wspólnota wiejska wobec rzeczywistości społeczno-politycznej. Perspektywa antropologiczno-psychopolityczna
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 20 r. 2011, str. 345-347 (Recenzja)
Sebastian Kozłowski (Autor oryginału), Sebastian Kozłowski (Autor komentarza)
2. Rola deskrypcji w wiarygodnym wyjaśnianiu zjawisk społeczno-politycznych
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 17 r. 2010, str. 129-146 (Artykuł)
Sebastian Kozłowski (Autor oryginału)
3. Wybitność i niezależność w ujęciu deterministycznym.
STUDIA POLITOLOGICZNE Nr 14 r. 2009, str. 84-105 (Artykuł)
Sebastian Kozłowski (Autor oryginału)
4. Dialektyczny model swobody działania polityka.
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom VIII r. 2004, str. 172-193 (Artykuł)
Sebastian Kozłowski (Autor oryginału)
5. Co daje demokracja? Dylemat swobody działania polityków samorządowych.
PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY Nr 12 r. 2003, str. 12-15 (Artykuł)
Sebastian Kozłowski (Autor oryginału)

Książka

6. Swoboda działania polityka.
Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2006 (Książka)
Sebastian Kozłowski (Autor oryginału)

Publikacja w książce

7. Samorządowa wspólnota terytorialna – innowacja negatywna transformacji ustrojowej w Polsce
w: Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego, str. 41-68, Dom Wydawniczy Elipsa, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Sebastian Kozłowski (Autor oryginału)
8. Transformation in Poland as Positive and Negative Innovation
w: Dilemmas of Polish Transformation, str. 33-48, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Sebastian Kozłowski (Autor oryginału)
9. Transformacja w Polsce jako innowacja pozytywna i negatywna.
w: Dylematy polskiej transformacji., str. 41-54, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Sebastian Kozłowski (Autor oryginału)
10. Wyzwania dla młodych polityków - pola manewru.
w: Dylematy nie tylko młodych., str. 51-58, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Pamiętnikarstwa Socjopolitycznego, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Sebastian Kozłowski (Autor oryginału)
11. Paradoks łączenia fatalizmu z woluntaryzmem.
w: Paradoksy polityki., str. 218-232, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Sebastian Kozłowski (Autor oryginału)
12. Transformacja w Polsce jako innowacja pozytywna i negatywna.
w: Dylematy polskiej transformacji., str. 32-44, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Sebastian Kozłowski (Autor oryginału)
13. Polityka jako boski plan i wyraz bożej woli.
w: Metafory polityki 2, str. 85-92, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2003 (Artykuł)
Sebastian Kozłowski (Autor oryginału)