Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Sebastian Koz��owski

                

Publikacja w czasopimie

1. Piotr Zaski, Wsplnota wiejska wobec rzeczywistoci spoeczno-politycznej. Perspektywa antropologiczno-psychopolityczna
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 20 r. 2011, str. 345-347 (Recenzja)
Sebastian Kozowski (Autor oryginau), Sebastian Kozowski (Autor komentarza)
2. Rola deskrypcji w wiarygodnym wyjanianiu zjawisk spoeczno-politycznych
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom 17 r. 2010, str. 129-146 (Artyku)
Sebastian Kozowski (Autor oryginau)
3. Wybitno i niezaleno w ujciu deterministycznym.
STUDIA POLITOLOGICZNE Nr 14 r. 2009, str. 84-105 (Artyku)
Sebastian Kozowski (Autor oryginau)
4. Dialektyczny model swobody dziaania polityka.
STUDIA POLITOLOGICZNE Tom VIII r. 2004, str. 172-193 (Artyku)
Sebastian Kozowski (Autor oryginau)
5. Co daje demokracja? Dylemat swobody dziaania politykw samorzdowych.
PRZEGLD SAMORZDOWY Nr 12 r. 2003, str. 12-15 (Artyku)
Sebastian Kozowski (Autor oryginau)

Ksika

6. Swoboda dziaania polityka.
Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2006 (Ksika)
Sebastian Kozowski (Autor oryginau)

Publikacja w ksice

7. Samorzdowa wsplnota terytorialna – innowacja negatywna transformacji ustrojowej w Polsce
w: Polityka na szczeblu samorzdu terytorialnego, str. 41-68, Dom Wydawniczy Elipsa, r. 2011 (Esej lub rozdzia w ksice)
Sebastian Kozowski (Autor oryginau)
8. Transformation in Poland as Positive and Negative Innovation
w: Dilemmas of Polish Transformation, str. 33-48, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2010 (Esej lub rozdzia w ksice)
Sebastian Kozowski (Autor oryginau)
9. Transformacja w Polsce jako innowacja pozytywna i negatywna.
w: Dylematy polskiej transformacji., str. 41-54, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2008 (Esej lub rozdzia w ksice)
Sebastian Kozowski (Autor oryginau)
10. Wyzwania dla modych politykw - pola manewru.
w: Dylematy nie tylko modych., str. 51-58, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Pamitnikarstwa Socjopolitycznego, r. 2008 (Esej lub rozdzia w ksice)
Sebastian Kozowski (Autor oryginau)
11. Paradoks czenia fatalizmu z woluntaryzmem.
w: Paradoksy polityki., str. 218-232, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2007 (Esej lub rozdzia w ksice)
Sebastian Kozowski (Autor oryginau)
12. Transformacja w Polsce jako innowacja pozytywna i negatywna.
w: Dylematy polskiej transformacji., str. 32-44, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2007 (Esej lub rozdzia w ksice)
Sebastian Kozowski (Autor oryginau)
13. Polityka jako boski plan i wyraz boej woli.
w: Metafory polityki 2, str. 85-92, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2003 (Artyku)
Sebastian Kozowski (Autor oryginau)