Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Krzysztof Księżopolski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w dobie kryzysu strefy euroatlantyckiej
E-POLITIKON r. 2013, str. 209-230 (Artykuł)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
2. THE IMPACT OF SECURITIZATION AND ECONOMIZATION OF SECURITY ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL CLIMATE PROTECTION REGIME
E-POLITIKON Nr VII r. 2013, str. 35-53 (Artykuł)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
3. Unia Europejska i ChRL w międzynarodowej polityce ochrony klimatu
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) Tom 47 r. 2013, str. 147-167 (Artykuł)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
4. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowej - aspekty energetyczne.
STUDIA EUROPEJSKIE Nr 1 r. 2007, str. 71-91 (Artykuł)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
5. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa Europy Środkowej.
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Tom 34 r. 2006, str. 128-145 (Artykuł)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)

Książka

6. Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej wybrane problemy
Elipsa, r. 2013 (Książka)
Krzysztof Księżopolski, Kamila Pronińska
7. Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy
Wydawnictwo Elipsa, r. 2012 (Książka)
Krzysztof Księżopolski, Kamila Pronińska
8. Bezpieczeństwo ekonomiczne
Dom Wydawniczy Elipsa, r. 2011 (Książka)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
9. Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego.
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2009 (Książka)
Krzysztof Księżopolski (Redaktor)
10. Międzynarodowe problemy ekologiczne. Wybór dokumentów.
Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2006 (Książka)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
11. Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania.
Kolor Plus, r. 2004 (Książka)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)

Publikacja w książce

12. 4. Wpływ rozwoju infrastruktury na energetyczny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Case LNG w Świnoujściu
w: Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski,, str. 49-65, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
13. Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji
w: Wpływ odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo ekonomiczne Polsk, str. 15-34, Elipsa, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
14. Problem HIV/AIDS jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw
w: Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, str. 101-118, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
15. Sankcje ekonomiczne jako narzędzie realizacji polityki zagranicznej państw
w: Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, str. 129-142, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
16. Wojny ekonomiczne w stosunkach międzynarodowych
w: Społeczeństwo a wojna we współczesnym ładzie międzynarodowym, str. 41-55, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
17. Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowej i Wschodniej w dobie kryzysu. Aspekt finansowy i energetyczny
w: Kryzys finansowy– przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, str. 234-249, KUL, r. 2012 (Artykuł)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
18. Wpływ kryzysu światowego na finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Unii Europejskiej. Konsekwencje polityczne i ekonomiczne
w: Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej- wybrane problemy, str. 155-168, Wydawnictwo Elipsa, r. 2012 (Artykuł)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
19. Bezpieczeństwo ekonomiczne Federacji Rosyjskiej a jej polityka zagraniczna w relacjach z Unią Europejską
w: Federacja Rosyjska w procesie demokratyzacji, str. 239-265, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
20. Zmiany klimatu – nowy czynnik zagrażający bezpieczeństwu państw
w: Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, str. 446-459, Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
21. Bezpieczeństwo ekologiczne.
w: Bezpieczeństwo państwa., str. 173-192, 0ficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
22. Działania państw podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego.
w: Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych., str. 255-266, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
23. Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw.
w: Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego., str. 93-108, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
24. Znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego w funkcjonowaniu państw.
w: Współczesne dylematy bezpieczeństwa - teoria i praktyka., str. 97-111, WSB i O, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
25. Zagraniczna polityka ekonomiczna w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej w latach 90. Studium porównawcze.
w: Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku., str. 472-489, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)

>>> Następne >>>