Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Paweł Hut

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Repatrianci i uchodźcy po 1991 r. w Polsce
PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ. STUDIA I DYSKUSJE r. 2014, str. 24 / 47-62 (Artykuł)
Paweł Hut
2. Macierz wobec zagranicznych rodaków - przykład Niemiec w okresie międzywojennym
PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ. STUDIA I DYSKUSJE Tom 21 r. 2013, str. 13-33 (Artykuł)
Paweł Hut (Autor oryginału)
3. Proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992-2011
STUDIA BAS Tom 2 r. 2013, str. 131-152 (Artykuł)
Paweł Hut (Autor oryginału)
4. Doświadczenia życiowe przesiedleńców z Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej w Polsce
POLITYKA WSCHODNIA Nr 1 r. 2012, str. 193-212 (Artykuł)
Paweł Hut
5. O repatriantach osiedlonych w Polsce w latach 2008-2010
POLITYKA SPOLECZNA Nr 2 r. 2012, str. 19-23 (Artykuł)
Paweł Hut
6. Sytuacja starych imigrantów w Europie – na przykładzie uchodźców i przesiedleńców-repatriantów w Polsce i w Niemczech
PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ. STUDIA I DYSKUSJE Tom 18 Nr 7 r. 2012, str. 89-105 (Artykuł)
Paweł Hut (Autor oryginału)
7. Współczesne przesiedlenia do Finlandii
POLITYKA SPOLECZNA Tom 1 r. 2011, str. 28-31 (Artykuł)
Paweł Hut (Autor oryginału)
8. Współczesne przesiedlenia do Polski – uwarunkowania prawne i proponowane zmiany dotyczące repatriacji
POLITYKA SPOLECZNA Tom 4 r. 2011, str. 26-31 (Artykuł)
Paweł Hut (Autor oryginału)
9. Współczesne procesy ludnościowe.
POLITYKA SPOŁECZNA Nr 7 r. 2006, str. 18-22 (Artykuł)
Paweł Hut (Autor oryginału)
10. Kto chce być repatriantem?
WSPÓLNOTA POLSKA Nr 3 r. 2005, str. 43-46 (Artykuł)
Paweł Hut (Autor oryginału)
11. Struktura bazy danych Rodak.
POLITYKA SPOŁECZNA Nr 9 r. 2005, str. 19-24 (Artykuł)
Paweł Hut (Autor oryginału)
12. Z.Jasiński, T. Lewowicki (red.), Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie.
POLITYKA SPOŁECZNA Nr 5-6 r. 2005, str. 27-30 (Recenzja)
Paweł Hut (Autor oryginału)
13. E.Jaroszewska, Małżeństwa polsko-niemieckie w RFN. Relacje polskich partnerów na tle obrazu innych małżeństw binacjonarnych.
POLITYKA SPOŁECZNA Tom 3 r. 2004, str. 36-38 (Recenzja)
Paweł Hut (Autor oryginału)
14. Ludność polska na Zaolziu wobec integracji europejskiej.
PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ STUDIA I DYSKUSJE Tom 6 r. 2004, str. 153-170 (Artykuł)
Paweł Hut (Autor oryginału)
15. Gorzka prawda o III fali repatriacji w III RP.
BUNT MŁODYCH DUCHEM Nr 4 r. 2003, str. 14-15 (Artykuł)
Paweł Hut (Autor oryginału)
16. Kultura i świadmość Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność.
ETNOGRAFIA POLSKA Tom 1/2 r. 2003, str. 352-357 (Artykuł)
Paweł Hut, Iwona Kabzińska
17. Odpowiedź na artykuł Ivana Motyla pt.Gorzkie rany Zaolzia.
BUNT MŁODYCH DUCHEM Nr 3 r. 2003, str. 10-10 (Artykuł)
Paweł Hut (Autor oryginału)
18. Premilczana prawda o Zaolziu,cz.I.
BUNT MŁODYCH DUCHEM Nr 2 r. 2003, str. 8-10 (Artykuł)
Paweł Hut (Autor oryginału)
19. Przemilczana prawda o Zaolziu,cz.II.
BUNT MŁODYCH DUCHEM Nr 3 r. 2003, str. 8-10 (Artykuł)
Paweł Hut (Autor oryginału)
20. W. Anioł, Paradoksy globalizacji
POLITYKA SPOŁECZNA Tom 11/12 r. 2003, str. 31-33 (Recenzja)
Paweł Hut (Autor oryginału)
21. M. Ruchniewicz: Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-1959.
POLITYKA SPOŁECZNA Tom 1 r. 2002, str. 31-33 (Recenzja)
Paweł Hut (Autor oryginału)
22. Repatriacja Polaków ze Wschodu w latach dziewięćdziesiątych.
POLITYKA WSCHODNIA Tom 1 r. 2002, str. 101-118 (Artykuł)
Paweł Hut (Autor oryginału)
23. Uchodźcy świata. 50 lat pomocy humanitarnej.
POLITYKA SPOŁECZNA Tom 9 r. 2002, str. 27-29 (Artykuł)
Paweł Hut (Autor oryginału)
24. Konferencje, Seminaria: Włocławek-Ciechocinek.
PRACA SOCJALNA Nr 4 r. 2001, str. 86-91 (Sprawozdanie)
Paweł Hut (Autor oryginału)
25. O historii Polaków w Kazachstanie (1936-1956). Zbiór dokumentów.
POLITYKA SPOŁECZNA Nr 11-12 r. 2001, str. 32-33 (Recenzja)
Paweł Hut (Autor oryginału)

>>> Następne >>>