Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Paweł Borkowski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Tożsamość międzynarodowa UE w świetle koncepcji ról międzynarodowych.
PRZEGLĄD EUROPEJSKI Nr 1(18) r. 2009, str. 69-84 (Artykuł)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
2. Stanisław Parzymies (wybór i opracowanie), Integracja europejska w dokumentach.
STOSUNKI MIEDZYNARODOWE (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) Tom 38 r. 2008, str. 299-300 (Recenzja)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
3. Federalizm a budowanie jedności Europy.
STUDIA EUROPEJSKIE Nr 2 r. 2006, str. 87-109 (Artykuł)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
4. Aktywność europejskich organizacji bezpieczeństwa w regionie Morza Śródziemnego.
ŚWIAT I POLITYKA Tom 1 Nr 1-2 r. 2002, str. 77-102 (Artykuł)
Paweł Borkowski (Autor posłowia)
5. Sprawozdanie z konferencji: Terroryzm międzynarodowy: źródła i przejawy w świecie współczesnym.
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Tom 26 Nr 3-4 r. 2002, str. 226-236 (Sprawozdanie)
Marek Madej, Paweł Borkowski
6. John Collier, Vaughan Lowe: The Settlement of Disputes in International Law. Institutions and Procedures.
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Tom 23 Nr 1-2 r. 2001, str. 214-216 (Recenzja)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
7. Sprawozdanie z konferencji naukowej ISM UW: Unia Europejska - nowy typ wspólnoty międzynarodowej.
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Tom 24 Nr 3-4 r. 2001, str. 247-257 (Sprawozdanie)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)

Książka

8. Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2013 (Książka)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
9. The Dragon and the Evening Stars: Essays on the determinants of EU-China relations
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, r. 2013 (Książka)
Anna Wróbel, Paweł Borkowski, Łukasz Zamęcki
10. Relacje Unia Europejska-Chińska Republika Ludowa. Uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR–WDiNP, r. 2011 (Książka)
Łukasz Zamęcki, Paweł Borkowski
11. Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej.
Difin, r. 2009 (Książka)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
12. Wymiar południowy, północny i wschodni Unii Europejskiej: osiągnięcia, wyzwania, szanse,.
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, r. 2009 (Książka)
Paweł Borkowski
13. Polityczne teorie integracji europejskiej.
Wydawnictwo Difin, r. 2007 (Książka)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
14. Partnerstwo Eurośrodziemnomorskie.
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2005 (Książka)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)

Publikacja w książce

15. Unia Europejska – na południu bez zmian, na zachodzie wprost przeciwnie
w: Rocznik Strategiczny 2012-2013. Edycja 17, str. 56-80, SCHOLAR, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
16. Europejska Polityka Sąsiedztwa - gwiazda jednego sezonu?
w: Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Geneza,, Doswiadczenia, Perspektywy, str. 29-40, Dom Wydawniczy Elipsa, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
17. Gospodarczy wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
w: Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, str. 243-259, Wydawnictwo UMCS, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
18. Nauka o stosunkach międzynarodowych a studia europejskie
w: Metodologiczne problemy studiów europejskich, str. 23-43, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
19. Organizacje międzynarodowe
w: Repetytorium maturalne WOS, str. 430-442, Wydawnictwo Poltext, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
20. Unia Europejska – soft power jako modelowy aktor geoekonomiczny
w: Geoekonomia, str. 565-581, Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
21. Unia Europejska jako wspólnota międzynarodowa
w: Europeistyka. Podręcznik akademicki, str. 391-462, PWN, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
22. Unia Europejska na arenie międzynarodowej
w: Repetytorium maturalne WOS, str. 494-501, Wydawnictwo Poltext, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
23. Unia Europejska- groźba implozji
w: Rocznik Strategiczny 2011/2012, str. 83-105, Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
24. Nie takie państwo straszne jak je malują – o funkcjach czynnika międzyrządowego w procesie integracji europejskiej
w: Polityczne wyzwania współczesnych państw. Perspektywa globalna, str. 89-105, Wydawnictwo Adam Marszałek, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)
25. Partnerstwo Wschodnie jako instrument polityki zewnętrznej UE
w: Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, str. 64-84, Dom Wydawniczy Elipsa, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Paweł Borkowski (Autor oryginału)

>>> Następne >>>