Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Agnieszka Żuławska-Umeda

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Issues Relating to Notes from The Hut of Delusion - Bashō’s returns from his wanderings
ANALECTA NIPPONICA. JOURNAL OF POLISH ASSOCIATION FOR JAPANESE STUDIES Tom 2 r. 2012, str. 57-75 (Artykuł)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału)
2. Nihon no haiku to Porando no haiku - Porandojin no me kara mita kaishaku to honyaku no hoho - Japońskie haiku w oczach polskich twórców, czyli rozważania o drogach interpretacji)
SILVA IAPONICARUM Nr XVII r. 2008, str. 18-29 (Artykuł)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału)
3. Bashō no renku ni okeru rinriteki na hyōgen, (Postawy etyczne w siedemnastowiecznych współkompozycjach poetyckich szkoły Matsuo Bashō) Kō (Uprawa), XI 2007. red. Katō Kōko, Nagoya
r. 2007, str. 7-16 (Artykuł)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału)
4. Wartości estetyczne w poetyce haikai szkoły Basho
ESTETYKA I KRYTYKA r. 2005, str. 6 / 121-143 (Artykuł)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału)
5. Przekład sześciu wierszy wietnamskich
POEZJA DZISIAJ Tom 33/34 r. 2003, str. 68-69 (Inne)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Tłumacz)

Książka

6. Miyamoto Musashi, Gorin no sho, Księga Pięciu Kręgów, Wydanie II, poprawione i uzupełnione
Diamond Books, r. 2010 (Książka)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Tłumacz)
7. Poetyka szkoły Matsuo Bashō
Neriton, r. 2007 (Książka)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału)

Publikacja w książce

8. O znaczeniu tekstów zapisywanych sylabariuszem – wokół pamiętników okresu Heian
w: W kręgu wartości kultury Japonii. W 140 rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945), str. 166-180, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Inne)
Ito Moriyuki (Autor oryginału), Agnieszka Żuławska-Umeda (Tłumacz)
9. Ustny charakter literatury japońskiej
w: Dwa filary japońskiej kultury - literatura i sztuki performatywne, str. 23-40, Japonica, Wydawnictwo Zakładu Japonistyki i Koreanistyki WO UW, r. 2013 (Artykuł)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału)
10. Wokół Zapisków z szałasu ułudy, czyli o tym, jak szerokie kręgi zataczają wartości kultury
w: W kręgu wartości kultury Japonii. W 140 rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945), str. 211-225, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Artykuł)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału)
11. Przypomnieć ostatnie badania Profesora Wiesława Kotańskiego nad poetyką japońską
w: Japonia w Polsce. W 90. Rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią, str. 129-140, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału), Beata Kubiak Ho-Chi (Redaktor)
12. Leksykografia wybranych kategorii piękna jako wyrazów poetyckich w słowniku japońsko-polskim: aware, sabi, wabi, yūgen
w: Lexicographica Iapono-Polonica I, str. 117-136, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, r. 2011 (Artykuł)
Bartosz Wojciechowski (Redaktor), Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału), Jarosław Pietrow (Redaktor)
13. Bashō no renku ni okeru rinriteki na hyōgen – watakushi no kaishaku hōhō ni tsuite (Forma wyrazu postaw etycznych w utworach poetyckich współkomponowanych przez Bashō i jego uczniów, czyli o metodzie interpretacji)
w: Aruzasu Nichi`ō chiteki kōryūjigyō – Nihonkenkyū seminā „Edo” Ronbunshū (Alzacka Konferencja naukowa o Edo w ramach wymiany intelektualnej między Japonią a Europą. Materiały), str. 149-159, Centre Européen d`Etudes Japonaises d`Alsace, Japan Foundation (CEEJA), r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału)
14. Genji monogatari odczytane z dworskich szat
w: Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii, str. 78-87, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Artykuł)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Tłumacz), Masako Mitamura (Autor oryginału), Iwona Kordzińska-Nawrocka (Redaktor)
15. Kotobagaki, czyli wprowadzenie prozą, jako cecha literatury i sztuki japońskiej w okresie Heian
w: Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii, str. 171-178, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Artykuł)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału)
16. Nihon no haiku to Pōrando no „haiku” – Pōrandojin no me kara mita kaishaku, honyaku hōhō (Japanese haiku and Polish “haiku” – in Polish Interpretations); - Warshawa Daigaku Tōyōkenkyūjo Nihongakka ni tsuite (Japanese Studies in University of Warsaw)
w: Japanese People & Language In Poland, Romania, Czech and Estonia, str. 60-74, Osaka International University, r. 2008 (Artykuł)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału)
17. Japonistyka
w: 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu WArszawskiego, str. 171-179, WUW, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału)
18. Dokusōteki tōsen-o tsuranuita shisakusha – ko Wiesuwafu Kotansuki kyōju o tsuisō shite
w: Chuo shokoku-no Nihon Kenkyu-to Nihongo kyoiku (Japanese Studies and Japanese Language Education In Poland, Hangary, Czech and Estonia – dedicated to the late Profesor Doctor Wiesław Kotański), str. 28-37, Osaka Kokusai Daigaku, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału)
19. Niepokorny myśliciel – wspomnienie o Profesorze Wiesławie Kotańskim
w: Chuo shokoku-no Nihon Kenkyu-to Nihongo kyoiku Japanese Studies and Japanese Language Education In Poland, Hangary, Czech and Estonia – dedicated to the late Profesor Doctor Wiesław Kotański), str. 15-27, Osaka Kokusai Daigaku, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału)
20. Wstęp
w: Haiku, str. 5-10, Elay, r. 2006 (Inne)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor przedmowy)
21. Osiem kokonów, czyli dzień zimowy w Milanówku. Współkompozycja poetycka
w: Antologia haiku. Wnosząc światło księżyca, red. Lidia Rozmus, str. 58-70, Miniatura, r. 2003 (Inne)
Agnieszka Żuławska-Umeda (Autor oryginału)