Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Stani-sław Gromadzk

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Cudak zapatrzony w gwiazdy
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 3(28) r. 2010, str. 313-347 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki
2. Czymże chrześcijaństwo napoiło Erosa
LITERACJE Nr 1(16) r. 2010, str. 21-23 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki
3. Jacobi i inni
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 2(27) r. 2010, str. 9-11 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki
4. Najbliżsi sobie, najdalsi
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 2(27) r. 2010, str. 317-321 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki
5. Osobowość filozoficzna
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 1(26) r. 2010, str. 257-261 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki
6. Pewność z kapelusza
STRONY. OPOLSKIE PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE Nr 1(29) r. 2010, str. 9-12 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki
7. Żywioły formowania
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 3(28) r. 2010, str. 9-11 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki
8. Bibliografia wybranych prac Bronisława Baczki (do roku 2009)
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 4(25) r. 2009, str. 593-616 (Bibliografia)
Stanisław Gromadzki
9. „Niełatwa to rzecz zrozumieć cudzą krew...”. O przesłankach rozumienia pism Nietzschego
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 2-3(20) r. 2008, str. 535-554 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki
10. Bibliografia wybranych prac Barbary Skargi (do roku 2008)
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 2-3(20) r. 2008, str. 569-591 (Inne)
Stanisław Gromadzki (Opracowujący)
11. Ocalić człowieka, czyli Nietzschego spór o podmiot
FORUM OSWIATOWE Tom specjalny r. 2008, str. 87-95 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki
12. Ars poetica
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Tom 12 Nr 3-4 r. 2005, str. 1-248 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki (Opracowujący), Krzysztof Łapiński (Opracowujący)
13. Obecność poezji
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Tom 12 Nr 3-4 r. 2005, str. 7-10 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki, Krzysztof Łapiński
14. Gombrowicz
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Tom 10 Nr 4 r. 2004, str. 1-303 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki (Opracowujący), Robert Papieski (Opracowujący)
15. Między sztucznością a autentyzmem
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Tom 10 Nr 4 r. 2004, str. 7-10 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki, Robert Papieski
16. Borges, myśliciel paradoksu
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Tom 4 Nr 2 r. 2003, str. 7-11 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki, Krzysztof Łapiński
17. Jurodiwy. Niepochwytny fenomen (recenzja z książki C. Wodzińskiego "Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej")
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Tom 6 Nr 4 r. 2003, str. 263-277 (Recenzja)
Stanisław Gromadzki
18. Paul Friedlaender, "Dialog u Platona"
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Tom 5 Nr 3 r. 2003, str. 161-176 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki (Redaktor), Krzysztof Łapiński (Redaktor)
19. Walter Kaufmann, "Podziw Nietzschego dla Sokratesa"
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Tom 5 Nr 3 r. 2003, str. 137-160 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki (Tłumacz)
20. Kongres Nietzscheański w Naumburgu z okazji 100-lecia śmierci Fryderyka Nietzschego
EDUKACJA FILOZOFICZNA Nr 30 r. 2000, str. 357-358 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki
21. Sto lat polskiej recepcji filozofii Nietzschego
EDUKACJA FILOZOFICZNA Nr 30 r. 2000, str. 330-338 (Artykuł)
Stanisław Gromadzki

Książka

22. Baczko, "Przegląd Filozoficzno-Literacki "
Warszawa, IF i ILP UW, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, r. 2009 (Inne)
Stanisław Gromadzki (Redaktor), Andrzej Kołakowski (Redaktor), Andrzej Mencwel (Redaktor), Jerzy Niecikowski (Redaktor)
23. Przegląd Filozoficzno-Literacki - Leszek Kolakowski, 3-4/2007
Wydawnictwo Wydziału Filozofii i Socjologii, r. 2007 (Książka)
Jacek Migasiński (Redaktor), Andrzej Mencwel (Redaktor), Jerzy Niecikowski (Redaktor), Stanisław Gromadzki (Redaktor)
24. Karl Loewith, "Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku"
, r. 2003 (Książka)
Stanisław Gromadzki (Tłumacz)
25. Nihilizm. Dzieje, recepcja, prognozy. Wybór tekstów
Wydział Filozofii i Socjologii UW, r. 2001 (Inne)
Jerzy Niecikowski, Stanisław Gromadzki

>>> Następne >>>