Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Marcin Mucha

                

Publikacja w czasopiśmie

1. 35/44-approximation for Asymmetric Maximum TSP with Triangle Inequality
ALGORITHMICA Tom 59 Nr 2 r. 2011, str. 240-255 (Artykuł)
Łukasz Kowalik, Marcin Mucha
2. Fast Approximation in Subspaces by Doubling Metric Decomposition
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Tom 6346 r. 2010, str. 72-83 (Artykuł)
Marek Cygan, Łukasz Kowalik, Marcin Mucha, Marcin Pilipczuk, Piotr Sankowski
3. Fast Dynamic Transitive Closure with Lookahead
ALGORITHMICA Tom 56 Nr 2 r. 2010, str. 180-197 (Artykuł)
Piotr Sankowski, Marcin Mucha
4. A 7/9 - Approximation Algorithm for the Maximum Traveling Salesman Problem
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Tom 5687 r. 2009, str. 298-311 (Artykuł)
Katarzyna Paluch, Marcin Mucha, Aleksander Madry
5. Deterministic 7/8-approximation for the Metric Maximum TSP
THEORETICAL COMPUTER SCIENCE Tom 410 r. 2009, str. 5000-5009 (Artykuł)
Łukasz Kowalik, Marcin Mucha
6. Two Approximation Algorithms for ATSP with Strengthened Triangle Inequality
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Tom 5664 r. 2009, str. 471-482 (Artykuł)
Łukasz Kowalik, Marcin Mucha
7. A 7/9 - Approximation Algorithm for the Maximum Traveling Salesman Problem
COMPUTING RESEARCH REPOSITORY Tom abs/0812.5101 r. 2008, str. (Artykuł)
Katarzyna Paluch, Marcin Mucha, Aleksander Mądry
8. 35/44-Approximation for Asymmetric Maximum TSP with Triangle Inequality
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Tom 4619 r. 2007, str. 589-600 (Artykuł konferencyjny)
Łukasz Kowalik, Marcin Mucha
9. Maximum Matchings in Planar Graphs via Gaussian Elimination
ALGORITHMICA Tom 45 Nr 1 r. 2006, str. 3-20 (Artykuł)
Marcin Mucha, Piotr Sankowski
10. Maximum Matchings in Planar Graphs via Gaussian Elimination
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE Tom 3221 r. 2004, str. 532-543 (Artykuł konferencyjny)
Marcin Mucha, Piotr Sankowski

Książka

11. Algorytmy aproksymacyjne
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, r. 2005 (Książka)
Vijay Vazirani, Marcin Mucha (Tłumacz)
12. IX Olimpiada Informatyczna 2001/2002
Komitet Główny Olimpiady Informatycznej, r. 2002 (Książka)
Zbigniew Czech, Piotr Chrząstowski-Wachtel, Krzysztof Diks, Wojciech Guzicki, Przemysława Kanarek, Marcin Kubica, Marcin Mucha, Krzysztof Onak, Marcin Sawicki, Jakub Pawlewicz, Marcin Stefaniak, Krzysztof Stencel, Tomasz Waleń, Paweł Wolff

Publikacja w książce

13. 13/9-approximation for Graphic TSP
w: STACS, str. 30-41, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Marcin Mucha
14. A 9k Kernel for Nonseparating Independent Set in Planar Graphs
w: WG, str. 160-171, Springer, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Łukasz Kowalik, Marcin Mucha
15. Approximation Algorithms for Union and Intersection Covering Problems
w: Proceedings of IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science 2011, str. 28-40, Leibniz-Zentrum fuer Informatik, r. 2011 (Artykuł konferencyjny)
Marek Cygan, Fabrizio Grandoni, Stefano Leonardi, Marcin Mucha, Marcin Pilipczuk, Piotr Sankowski
16. Deterministic 7/8-Approximation for the Metric Maximum TSP
w: APPROX-RANDOM, str. 132-145, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Łukasz Kowalik, Marcin Mucha
17. Maximum Matching
w: Encyclopedia of Algorithms, str. , r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Marcin Mucha
18. Maximum Matchings via Gaussian Elimination
w: Proceedings of the 45th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, str. 509-517, IEEE Computer Society, r. 2004 (Artykuł konferencyjny)
Marcin Mucha, Piotr Sankowski
19. Gorszy Goldbach
w: VIII Olimpiada Informatyczna 2000/2001, str. 69-76, Komitet Główny Olimpiady Informatycznej, r. 2001 (Esej lub rozdział w książce)
Wojciech Guzicki, J. Wróblewski, Marcin Mucha
20. Mapa gęstości
w: VIII Olimpiada Informatyczna 2000/2001, str. 41-44, Komitet Główny Olimpiady Informatycznej, r. 2001 (Esej lub rozdział w książce)
T Śmigielski, Marcin Mucha