Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Małgorzata Karpińska

                

Publikacja w czasopimie

1. Aleksander upienko, Przestrze publiczna Warszawy w pierwszej poowie XIX wieku,
PRZEGLD HISTORYCZNY Tom CV Nr 2 r. 2014, str. ISSN 0033-2186 / 300-304 (Recenzja)
Magorzata Karpiska
2. Arcole 1796. Bonaparte ponownie zwycizc Austriakw
Nr 5 r. 2013, str. 84-93 (Artyku)
Magorzata Karpiska
3. Bitwa pod piramidami. Francuzi gromi egipskich Mamelukw
MWI WIEKI Nr 7 r. 2013, str. 42-49 (Artyku)
Magorzata Karpiska
4. Ksi Jzef – wdz i polityk. Rozmowa z Magorzat Karpisk i Jarosawem Czubatym
MWI WIEKI Nr 04/2013, r. 2013, str. 6-11 (Artyku)
Jarosaw Czubaty, Magorzata Karpiska
5. Ksi Jzef – wdz i polityk. Rozmowa z Magorzat Karpisk i Jarosawem Czubatym,
MWI WIEKI Nr 4 r. 2013, str. 6-11 (Inne)
Magorzata Karpiska
6. ycie staoby si dla mnie ciarem...Ksi Jzef Poniatowski w latach 1795-1806.
MWI WIEKI Nr 4 r. 2013, str. ISSN18978088 / 21-26 (Artyku)
Magorzata Karpiska
7. Francja. U szczytu potgi i sawy
POLITYKA Nr 13 r. 2012, str. ISSN 1730-0525 / 18-22 (Artyku)
Magorzata Karpiska
8. K. eska-Bk, O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub speciae culinaria, Uniwersytet Opolski, Opole 2010
PRZEGLD HISTORYCZNY Tom CII Nr 4 r. 2012, str. ISSN 0033-2186 / 715-732 (Artyku)
Magorzata Karpiska
9. Kultura artystyczna Warszawy XVII-XXI w. Studia, pod red. Zbigniewa Michalczaka i Michaa Wardzyskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 461+30 s. ilustracji kolorowych poza tekstem
PRZEGLD HISTORYCZNY Tom CIII Nr 3 r. 2012, str. ISSN 0033-2186 / 583-585 (Recenzja)
Magorzata Karpiska
10. Midzy Desportesem a Norblinem. Wok zwizkw sztuk Francji i Polski w XVI-XIX w. (Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowoytnej, redakcja A. Piekos, A. Rosales Rodriguez, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010 s. 310)
PRZEGLD HISTORYCZNY Tom CIII Nr 3 r. 2012, str. ISSN 0033-2186 / 543-549 (Artyku)
Magorzata Karpiska
11. Najprzebieglejszy z Grekw kontra korsykaski potwr
MWI WIEKI Tom wyd. spec. Nr 02 r. 2012, str. ISSN 18978088 / 12-16 (Artyku)
Magorzata Karpiska
12. Reduta Ordona. O pomykach, mitach i manipulacjach
MWI WIEKI Nr 1 r. 2012, str. 20-25 (Artyku)
Magorzata Karpiska
13. Rzeczpospolita Jeden i p
Tom 626 Nr 6 r. 2012, str. ISSN12304018 / 56-56 (Recenzja)
Magorzata Karpiska
14. "Kapustnik" versus ostrygi. Kulinarne tsknoty emigrantw polistopadowych
PRZEGLD HISTORYCZNY Tom CII Nr 4 r. 2011, str. ISSN 0033-2186 / 715-732 (Artyku)
Magorzata Karpiska
15. Apostaci w powstaniu listopadowym
MWI WIEKI Tom 622 Nr 11 r. 2011, str. 74-78 (Artyku)
Magorzata Karpiska
16. Kolonizacja Algierii w oczach Alexisa de Tocquevillea
MWI WIEKI Nr 4 r. 2011, str. 28-33 (Artyku)
Magorzata Karpiska
17. Politykujce emigrantki
MWI WIEKI Nr 3 r. 2011, str. 36-40 (Artyku)
Magorzata Karpiska
18. Barszcz, pierogi i grzyby a Wielka Emigracja
MWI WIEKI Tom 2010 Nr specjalny r. 2010, str. 42-46 (Artyku)
Magorzata Karpiska
19. Korespondencja Fryderyka Chopina, t.I, 1816-1831,opr. Z. Helman, Z. Skowron, H. Wrblewska-Straus, Warszawa 2009
PRZEGLD HISTORYCZNY Tom CI Nr 1 r. 2010, str. 138-141 (Recenzja)
Magorzata Karpiska
20. Przedstawiciele Ziem Zabranych na sejmie powstañczym 1831 roku
PRZEGLD WSCHODNI Tom X Nr 1 (41) r. 2010, str. 31-52 (Artyku)
Magorzata Karpiska
21. Satyra powstania listopadowego
MWI WIEKI Tom 2010 Nr XI r. 2010, str. 42-46 (Artyku)
Magorzata Karpiska
22. Dyliansem przez Kongreswk
MWI WIEKI Nr 2 r. 2009, str. 20-25 (Artyku)
Magorzata Karpiska
23. Krlewskie >nic< czyli jak wybucha rewolucja francuska
MWI WIEKI Nr 7 r. 2009, str. 39-45 (Artyku)
Magorzata Karpiska
24. Wadze Warszawy w dobie Ksistwa Warszawskiego i Krlestwa Polskiego w latach 186-1831
ROCZNIK WARSZAWSKI Tom XXXVI r. 2008, str. 261-287 (Artyku)
Magorzata Karpiska
25. Recenzja: Jolanta Sikorska-Kulesza, Zo tolerowane. Prostytucja w Krlestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 2004
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CXIII Nr 1 r. 2006, str. 154-158 (Recenzja)
Magorzata Karpiska

>>> Nastpne >>>