Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Atrakcyjność turystyczna krajobrazu - przykłady podejścia systemowego  [ LINK ]
TURYSTYKA I REKREACJA r. 2014, str. 6-15 (Artykuł)
Sylwia Kulczyk
2. Effects of visitor pressure on understory vegetation in Warsaw forested parks (Poland)
ENVIRONMENTAL MODELING & ASSESSMENT Tom 185 Nr 7 r. 2014, str. 5823-5836 (Artykuł)
Iwona Szumacher, Piotr Sikorski, Daria Sikorska, Marcin Kozak, Marek Wierzba
3. Natural hazard and disaster tourism
MISCELLANEA GEOGRAPHICA Tom 18 Nr 1 r. 2014, str. 17-25 (Artykuł)
Maciej Lechowicz, Dorota Rucińska
4. Population Potential as a Modulator of Land use Changes in Poland’s Metropolitan Areas
QUAESTIONES GEOGRAPHICAE Tom 33 Nr 2 r. 2014, str. 37-50 (Artykuł)
Piotr Werner, Piotr Korcelli
5. (Nie)moje Piaseczno
MAZOWSZE. STUDIA REGIONALNE Tom 13 r. 2013, str. 47-64 (Artykuł)
Dorota Mantey
6. Analiza kondycji drzewostanów świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego
OKÓLNIK TD. BIULETYN INFORMACYJNY KLUBU TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA PTG Tom 137 r. 2013, str. 49-49 (Artykuł)
Adrian Ochryta, Bogdan Zagajewski, Adriana Marcinkowska, Marlena Kycko
7. Application of landscape metrics in evaluation of geodiversity
MISCELLANEA GEOGRAPHICA Tom 17 Nr 4 r. 2013, str. 28-33 (Artykuł)
Ewa Malinowska, Iwona Szumacher
8. Application of the catena concept in studies of the landscape system dynamics
MISCELLANEA GEOGRAPHICA Tom 17 Nr 4 r. 2013, str. 42-49 (Artykuł)
Ewa Malinowska, Iwona Szumacher
9. Assessment of bioclimatic conditions in cities for tourism and recreational purposes (a Warsaw case study)
GEOGRAPHIA POLONICA Tom 86 Nr 1 r. 2013, str. http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2013.7 / 55-66 (Artykuł)
Katarzyna Lindner-Cendrowska
10. Cechy spektralne dominujących gatunków muraw wysokogórskich.
OKÓLNIK TD. BIULETYN INFORMACYJNY KLUBU TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA PTG Tom 137 r. 2013, str. 40-40 (Artykuł)
Marlena Kycko, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochryta, Aneta Modzelewska
11. Core and Periphery of Information Society: Significance of Geospatial Technologies
QUAESTIONES GEOGRAPHICAE Tom 32 Nr 2 r. 2013, str. 10.2478/quageo-2013-0012 / 39-50 (Artykuł)
Piotr Werner, Tomasz Opach
12. Delimitation of the landscape units treated as estimation fields in the modeling of landscape system
MISCELLANEA GEOGRAPHICA Tom 17 Nr 4 r. 2013, str. 13-20 (Artykuł)
Ewa Malinowska, Andrzej Richling, Iwona Szumacher
13. Depositional environment of a fan delta in a Vistulian proglacial lake (Skaliska Basin, north-eastern Poland)
ACTA PALAEOBOTANICA. INTERNATIONAL JOURNAL OF PALEOBOTANY AND PALYNOLOGY Tom 53 Nr 1 r. 2013, str. 9-21 (Artykuł)
Barbara Woronko, Katarzyna Pochocka-Szwarc
14. Detekcja struktury pola opadów ekstremalnych w skali zlewni na podstawie danych naziemnych i radarowych
MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN Nr 35 r. 2013, str. 5-19 (Artykuł)
Urszula Somorowska
15. Determinants of badger Meles meles sett location in Bialowieza Primeval Forest, northeastern Poland
WILDLIFE BIOLOGY Tom 19 Nr 1 r. 2013, str. DOI: 10.2981/11-074 / 48-68 (Artykuł)
Piotr Pabjanek, Artur Obidziński, Piotr Mędrzycki
16. Dwuszczeblowe struktury zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie
SAMORZĄD TERYTORIALNY Nr 4 r. 2013, str. 5-21 (Artykuł)
Paweł Swianiewicz, Marta Lackowska
17. Effects of visitor pressure on understory vegetation in Warsaw forested parks (Poland)
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT r. 2013, str. 10.1007/s10661-012-2987-0 / 5823-5836 (Artykuł)
Iwona Szumacher, Piotr Sikorski, Daria Sikorska, Marcin Kozak, Marek Wierzba
18. Forecast changes for heat and cold stress in Warsaw in the 21st century, and their possible influence on mortality risk
PAPERS ON GLOBAL CHANGE IGBP Tom 20 r. 2013, str. 47-62 (Artykuł)
Krzysztof Błażejczyk, Danuta Idzikowska, Anna Błażejczyk
19. Generalizacja danych topograficznych w obiektowo zorientowanym środowisku narzędziowym Clarity
ROCZNIKI GEOMATYKI Tom XI Nr 5(62) r. 2013, str. 33-41 (Artykuł)
Izabela Karsznia, Jacqueleen Joubran Abu Daoud
20. Geoarcheology in Poland
ARCHAEOLOGIA POLONA Tom 49 r. 2013, str. 1-253 (Artykuł)
Barbara Woronko (Redaktor), Fabian Welc (Redaktor)
21. GIS - cyfrowe mapy na lekcjach
GEOGRAFIA W SZKOLE Tom 6 r. 2013, str. 30-33 (Artykuł)
Bartłomiej Iwańczak
22. Globalne zmiany klimatu – spojrzenie po 25 latach prac IPCC
KOSMOS Tom 62 Nr 1(298) r. 2013, str. 1-11 (Artykuł)
Elwira Żmudzka, Krzysztof Błażejczyk
23. Heavy and light minerals as a tool for reconstructing depositional environments
GEOLOGOS Tom 19 Nr 1 r. 2013, str. 10.2478/v10118-012-0019 / 47-66 (Artykuł)
Barbara Woronko, Joanna Rychel, M.T. Karasiewicz, A. Ber, T. Krzywicki, L. Marks, Katarzyna Pochocka-Szwarc
24. Image of Russia and Russians as seen by Polish university students
QUAESTIONES GEOGRAPHICAE Tom 32 Nr 2 r. 2013, str. 91-103 (Artykuł)
Tomasz Wites, Alina Awramiuk
25. Je Madagaskar ostrov? Uvahy o pojmu ostrov a ostrovni povaha
GEOGRAFICKE ROZHLEDY Tom 22 Nr 4 r. 2013, str. 2-4 (Artykuł)
Maciej Jędrusik

>>> Następne >>>