Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Biopsychologia twórczości
PSYCHOLOGIA-ETOLOGIA-GENETYKA Tom 29 r. 2014, str. 49-69 (Artykuł)
Michał Chruszczewski (Autor oryginału)
2. From twins to genetic polymorphisms: Behavioural genetic research in Poland
TWIN RESEARCH AND HUMAN GENETICS Tom 17 r. 2014, str. 390-396 (Artykuł)
Włodzimierz Oniszczenko, Wojciech Dragan
3. How we feel is a matter of time: Relationships between time perspectives and mood  [ LINK ]
JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES Tom 15 Nr 4 r. 2014, str. 809-827 (Artykuł)
Maciej Stolarski, Gerald Matthews, Sławomir Postek, Philip Zimbardo, Joanna Bitner
4. Regulacyjna Teoria Temperamentu: profile cech temperamentu pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową i uzależnionych od alkoholu
PSYCHOLOGIA-ETOLOGIA-GENETYKA Tom 29 r. 2014, str. 23-35 (Artykuł)
Włodzimierz Oniszczenko, Wojciech Dragan, Joanna Piłat, Edyta Gogół
5. The creative side of mood disorders  [ LINK ]
Tom 1 Nr 1 r. 2014, str. 47-65 (Artykuł)
Michał Chruszczewski (Autor oryginału)
6. Morning is tomorrow, evening is today: relationships between chronotype and time perspective  [ LINK ]
BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH Tom 44 Nr 2 r. 2013, str. 181-196 (Artykuł)
Maciej Stolarski, Maria Ledzińska, Gerald Matthews
7. Polimorfizmy w genach systemu dopaminergicznego a cechy temperamentu EAS – rodzinne badanie asocjacyjne
PSYCHIATRIA POLSKA Nr 2 r. 2013, str. 185-195 (Artykuł)
Wojciech Dragan, Włodzimierz Oniszczenko, Piotr M. Czerski, Monika Dmitrzak-Węglarz
8. Polish adaptation and validation of the Agoraphobic Cognitions Questionnaire and the Body Sensations Questionnaire  [ LINK ]
PSYCHIATRIA POLSKA Tom 47 Nr 4 r. 2013, str. 679-687 (Artykuł)
Jarosław Michałowski, Paweł Holas
9. Polska adaptacja Inwentarza Poznawczych Strategii Regulacji Stanów Afektywnych (ICARUS).
PSYCHOLOGIA-ETOLOGIA-GENETYKA Tom 27 r. 2013, str. 87-105 (Artykuł)
Urszula Barańczuk, Bogdan Zawadzki
10. Projective techniques in forensic practice: The Thematic Apperception Test (TAT)
PROBLEMS OF FORENSIC SCIENCES / Z ZAGADNIEN NAUK SĄDOWYCH Tom 94 r. 2013, str. 535-549 (Artykuł)
Zuzanna Toeplitz (Autor oryginału)
11. Temperament and anxiety: the mediating role of metacognition.
JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND BEHAVIORAL ASSESSMENT r. 2013, str. 00-00 (Artykuł)
Małgorzata Dragan, Wojciech Dragan
12. Temperament, poznawcza regulacja stanów afektywnych oraz poziom nastroju w zaburzeniu stresowym pourazowym (PTSD)
PSYCHOLOGIA-ETOLOGIA-GENETYKA Tom 28 r. 2013, str. 91-114 (Artykuł)
Urszula Barańczuk, Bogdan Zawadzki
13. Association between temperament in terms of the Regulative Theory of Temperament and DRD4 and DAT1 gene polymorphisms
COMPREHENSIVE PSYCHIATRY Tom 53 r. 2012, str. 789-796 (Artykuł)
Włodzimierz Oniszczenko, Wojciech Dragan
14. Doceńmy badania eksploracyjne.  [ LINK ]
ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE Tom 14 Nr 3 r. 2012, str. 51-55 (Artykuł)
Tytus Sosnowski
15. Dopamine genes and sensory sensitivity as a temperamental trait. A family-based association study.
JOURNAL OF INDIVIDUAL DIFFERENCES Tom 33 r. 2012, str. 205-211 (Artykuł)
Wojciech Dragan, Włodzimierz Oniszczenko, Piotr Czerski, Monika Dmitrzak-Węglarz
16. Dynamika relacji między cechami temperamentu a nasileniem objawów pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD) w różnym czasie po wypadku drogowym: efekt podatności i komplikacji.
CHOWANNA Tom 39 Nr 2 r. 2012, str. 67-87 (Artykuł)
Bogdan Zawadzki, Agnieszka Popiel
17. Exposure to trauma, emotional reactivity and its interaction as predictors of the intensity of PTSD symptoms in the aftermath of motor vehicle accidents (MVA)
JOURNAL OF RUSSIAN AND EAST EUROPEAN PSYCHOLOGY Tom 50 r. 2012, str. 47-64 (Artykuł)
Magdalena Kaczmarek, Bogdan Zawadzki
18. Modulation of the ERP repetition effects during exposure to phobia-relevant and other affective pictures in spider phobia  [ LINK ]
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY Tom 85 Nr 1 r. 2012, str. 55-61 (Artykuł)
Jarosław Michałowski, Christiane Pané-Farré, Andreas Loew, Mathias Weymar, Alfons Hamm
19. Nauka przez całe życie
PSYCHOLOGIA W SZKOLE Tom 35 Nr 3 r. 2012, str. 29-35 (Artykuł)
Maria Ledzińska, Ewa Czerniawska
20. On the relationship between temperament, metacognition and anxiety: Independent and mediated effects.  [ LINK ]
ANXIETY STRESS AND COPING Tom 25 r. 2012, str. 697-710 (Artykuł)
Małgorzata Dragan, Wojciech Dragan, Tadeusz Kononowicz, Adrian Wells
21. Program running versus problem solving: two patterns of cardiac response.  [ LINK ]
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY Tom 86 r. 2012, str. 187-193 (Artykuł)
Tytus Sosnowski, Aleksandra Sobota, Andrzej Rynkiewicz
22. Search for a curvilinear relationship between sense of coherence and the intensity of PTSD in MVA' survivors
ANXIETY STRESS AND COPING Tom 25 r. 2012, str. 443-455 (Artykuł)
Izabela Kaźmierczak, Jan Srelau, Bogdan Zawadzki
23. Sylwetka psychologiczna uczestników konkursów pianistycznych
PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY Tom 55 Nr 4 r. 2012, str. 369-382 (Artykuł)
Róża Michalik, Zuzanna Toeplitz
24. Temperamental traits and severity of PTSD symptoms. Data From Longitudinal Studies of Motor Vehicle Accident Survivors .
JOURNAL OF INDIVIDUAL DIFFERENCES Tom 33 Nr 4 r. 2012, str. 257-267 (Artykuł)
Bogdan Zawadzki, Agnieszka Popiel
25. Temperamentalna charakterystyka zaburzeń osobowości
PSYCHOLOGIA-ETOLOGIA-GENETYKA Tom 25 r. 2012, str. 7-23 (Artykuł)
Bogdan Zawadzki, Justyna Rozmysłowska, Dorota Nowocin, Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska

>>> Następne >>>