Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Wydział Polonistyki

                

Publikacja w czasopiśmie

1. B. Jezernik, Naga Wyspa. Gułag Tity. Przeł. J. Pomorska, J. Sławińska. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013
POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE ZESZYTY NAUKOWE. JĘZYK - LITERATURA - KULTURA Nr 10 r. 2013, str. 125-127 (Recenzja)
Zdzisław Darasz
2. Metaforický vampirizmus hrdiniek slovenskej medzivojnovej prózy (Hrušovský, Švantner)
SLOVENSKA LITERATURA Nr 2 r. 2013, str. 93-104 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
3. Польське літературознавство на тему постзалежности
KRITIKA Nr 5-6 r. 2013, str. 14-17 (Artykuł)
Hanna Gosk
4. Чёрная «Волга» и голые негритянки: современные мифы, городские легенды и слухи о временах Польской Народной Республики
LABIRINT. ZURNAL SOCIAL'NO-GUMANITARNYH ISSLEDOVANIJ Nr 3 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Zuzanna Grębecka
5. »Abgekoppelt«. Die Polen und der Staat oder Arbeit und Lohn nach 1945
JAHRBUCH POLEN Nr 24 r. 2013, str. 99-108 (Artykuł)
Iwona Kurz
6. "Chcesz być groźny, a uciekasz… "Nad komentarzem do epinikionów moskiewskich Jana Kochanowskiego
PAMIĘTNIK LITERACKI Nr 3 r. 2013, str. 185-194 (Artykuł)
Roman Krzywy
7. "Po tej stronie rzęs". Nie-miejsce, nie-osoba, foto-grafia
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Nr 3 r. 2013, str. 83-92 (Artykuł)
Wojciech Michera
8. "Satyryzm" i utopia, czyli jak przestaliśmy się martwić i pokochaliśmy bombę
DIALOG Nr 1 r. 2013, str. 88-97 (Artykuł)
Igor Piotrowski
9. "Teoforomachie", czyli wojny procesji na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (krótkie wprowadzenie)
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 1 r. 2013, str. 51-58 (Artykuł)
Igor Piotrowski
10. "Tragedia"/"tragizm"/"tragiczność" w dyskursie krytycznym Walerego Gostomskiego
PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO. Tom 3(6) r. 2013, str. 47-68 (Artykuł)
Urszula Kowalczuk
11. ‘Babciu, dlaczego masz takie wielkie zęby? Żeby cię zjeść!’ Kilka uwag o wyrażaniu celu i przyczyny w języku polskim
KWARTALNIK POLONICUM Nr 13 r. 2013, str. 50-58 (Artykuł)
Katarzyna Kuś, Anna Rabczuk
12. „Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów (…), to nie udźwigną, taki to ciężar”. Kilka uwag o zdaniach wyrażających przyzwolenie
KWARTALNIK POLONICUM Nr 14 r. 2013, str. 47-55 (Artykuł)
Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś
13. A Vote of Confidence: On the Aims and Functions of Literary History
TEKSTUALIA Nr 1 r. 2013, str. 149-168 (Artykuł)
Żaneta Nalewajk, David Malcolm (Tłumacz)
14. Agnieszka Słoboda, Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia, Poznań 2012
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 8 r. 2013, str. 122-124 (Recenzja)
Alina Kępińska
15. Andrzej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, 2000
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 6 r. 2013, str. 88-92 (Artykuł)
Agnieszka Piotrowska, Mirosław Bańko, Magdalena Majdak
16. Angelo Maria Durini – traduttore di Petrarca o plagiario?
NEULATEINISCHES JAHRBUCH Nr 15 r. 2013, str. 231-248 (Artykuł)
Włodzimierz Olszaniec
17. Babciu, dlaczego masz takie wielkie zęby? Żeby cię zjeść! Kilka uwag o wyrażaniu celu i przyczyny w języku polskim
KWARTALNIK POLONICUM Nr 13 r. 2013, str. 50-59 (Artykuł)
Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś
18. Bardziej niż prawdziwy, (recenzja z: R. Romaniuk, Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, t. 1).
NOWE KSIĄŻKI Nr 2 r. 2013, str. 59-60 (Recenzja)
Jagoda Wierzejska
19. Bezludzie i człowiekocentryzm
WIADOMOŚCI LITERACKIE Nr 6 r. 2013, str. 60-61 (Artykuł)
Jarosław Klejnocki
20. Brothers Hungarians... Ján Palárik Attempt at Renegotiating the Slovak-Hungarian Relations on the Threshold of the 1860s
ACTA POLONIAE HISTORICA Nr 108 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska, Anna Kobylińska
21. Być Gretą Garbo
DIALOG Nr 3(676) r. 2013, str. 42-53 (Artykuł)
Justyna Jaworska
22. Być widzem
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 1 r. 2013, str. 151-154 (Recenzja)
Dorota Olszewska-Sajewska
23. Charakterystyka diachroniczno-synchroniczna rzeczownika mężczyzna
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 9 r. 2013, str. 76-88 (Artykuł)
Dorota Kruk
24. Comparative Studies: Comparative Criticism
TEKSTUALIA Nr 1 r. 2013, str. 61-70 (Artykuł)
Witold Sadowski
25. Croatian Political Discourse in 1861 and the Main Terms of Public Debate in the Nineteenth Century
ACTA POLONIAE HISTORICA Nr 108 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Maciej Falski

>>> Następne >>>