Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

                

Publikacja w czasopiśmie

1. B. Jezernik, Naga Wyspa. Gułag Tity. Przeł. J. Pomorska, J. Sławińska. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013
POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE ZESZYTY NAUKOWE. JĘZYK - LITERATURA - KULTURA Nr 10 r. 2013, str. 125-127 (Recenzja)
Zdzisław Darasz
2. Metaforický vampirizmus hrdiniek slovenskej medzivojnovej prózy (Hrušovský, Švantner)
SLOVENSKA LITERATURA Nr 2 r. 2013, str. 93-104 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
3. Brothers Hungarians... Ján Palárik Attempt at Renegotiating the Slovak-Hungarian Relations on the Threshold of the 1860s
ACTA POLONIAE HISTORICA Nr 108 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska, Anna Kobylińska
4. Croatian Political Discourse in 1861 and the Main Terms of Public Debate in the Nineteenth Century
ACTA POLONIAE HISTORICA Nr 108 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Maciej Falski
5. Czech Memory of Austrian Constitutional Changes, 1860-1
ACTA POLONIAE HISTORICA Nr 108 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Marcin Filipowicz
6. Czeski przełom modernistyczny a kondensacja czasu kulturowego
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI Nr 1-2 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Danuta Sosnowska
7. Čierny romantizmus: slovenský prípad. Rekognoskácia terénu
SLOVENSKA LITERATURA Nr 2 r. 2013, str. 89-92 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska, Anna Kobylińska
8. Konfesyjne oblicza obcości w Andricia świecie bez Boga
POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE ZESZYTY NAUKOWE. JĘZYK - LITERATURA - KULTURA Nr 10 r. 2013, str. 35-45 (Artykuł)
Zdzisław Darasz
9. Maciej Czerwiński, Semioza gatunku – semioza stylu. Studium nad chorwacką i serbską syntezą dziejów narodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków 2011, 137 s.; Maciej Czerwiński, Semantyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, 290 s.
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Nr 48 r. 2013, str. 273-278 (Recenzja)
Jerzy Molas
10. Mateusz-Milan Stanojević, Konceptualna metafora. Temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode, Srednja Europa, Zagreb 2013, 258 s.
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Nr 48 r. 2013, str. 267-271 (Recenzja)
Jerzy Molas
11. Metamorfoza w przestrzeni narracji. Dwa chorwackie teksty przemiany
PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO. Nr 3(6) r. 2013, str. 71-85 (Artykuł)
Maciej Falski
12. Między wysoką i niską kulturą, czyli batalia o trywialność, Anna Gawarecka, Margines i centrum. Obecność form kultury popularnej w literaturze czeskiej dwudziestolecia międzywojennego. Poznań 2011
POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE Nr 5 r. 2013, str. 001-001 (Recenzja)
Danuta Sosnowska
13. Między znaczeniem leksykalnym a walencją - próba opracowania metody ekstrakcji ekwiwalentów na podstawie korpusu równoległego
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Nr 48 r. 2013, str. 103-121 (Artykuł)
Elżbieta Kaczmarska, Alexandr Rosen
14. Prípad Michal Miloslav Hodža
SLOVENSKA LITERATURA Nr 1 r. 2013, str. 1-18 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
15. Rękopis z zaświatów. "Hrad smrti" Jakuba Demla
POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE Nr 4 r. 2013, str. 111-125 (Artykuł)
Patrycjusz Pająk
16. Rodząca się czeska tożsamość narodowa a męska pozycja społeczna
SLAVIA OCCIDENTALIS Nr 70 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Marcin Filipowicz
17. Romantismus "neromantické kultury" (český případ)
SLAVICA LITTERARIA Nr 1-2 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Danuta Sosnowska
18. Titofania. Formy obecności symbolicznej Josipa Broza Tity w Jugosławii doby socjalizmu
POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE Nr 5 r. 2013, str. 001-001 (Artykuł)
Magdalena Bogusławska
19. Włodzimierz Wysoczański, Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Nr 48 r. 2013, str. 263-266 (Recenzja)
Robert Kulmiński
20. L. Moroz-Grzelak, Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2011
POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE ZESZYTY NAUKOWE. JĘZYK - LITERATURA - KULTURA Tom 9 r. 2012, str. 131-134 (Recenzja)
Zdzisław Darasz
21. "Colloquia Humanistica", t. I: The Continuity and Disconuity as a Research Problem, red. J. Sujecka, M. Falski, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012, ss. 354
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 47 r. 2012, str. 263-268 (Recenzja)
Jerzy Molas
22. Badanie kultury słowackiej jako obszaru krzyżowania się wpływów kulturowych w kontekście dziedzictwa habsburskiego. Zarys perspektywy badawczej
KONTAKTY Tom XI r. 2012, str. 29-34 (Artykuł)
Anna Kobylińska
23. Brzoza - filmowy Gesamstkunstwerk Ante Babai
POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE Nr 2 r. 2012, str. 213-230 (Artykuł)
Patrycjusz Pająk
24. Continuity and Discontinuity in the Cultural Landscape of Capital City: Paris and Skopje
COLLOQUIA HUMANISTICA Nr 1 r. 2012, str. 45-63 (Artykuł)
Maciej Falski
25. Czeski czasownik „zdát se” w przekładzie na język polski (na podstawie badań z wykorzystaniem czesko-polskiego korpusu równoległego InterCorp)
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 47 r. 2012, str. 001-001 (Artykuł)
Elżbieta Kaczmarska

>>> Następne >>>