Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Wydział Lingwistyki Stosowanej

                

Publikacja w czasopiśmie

1. The acquisition of formulaic language by EFL learners: A cross-sectional and cross-linguistic perspective
INTERNATIONAL JOURNAL OF CORPUS LINGUISTICS Tom 19 Nr 2 r. 2014, str. 225-251 (Artykuł)
Agnieszka Leńko-Szymańska (Autor oryginału)
2. Параллельные польско-русские корпуса в обучении переводу юридического текста
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom VII r. 2014, str. 111-128 (Artykuł)
Magdalena Kuratczyk
3. Праславянский «ТОРТ», или о восточнославянском полногласии и некоторых других вопросах русской грамматики и орфографии на фоне истории русского и польского языков
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom VII r. 2014, str. 191-203 (Artykuł)
Grażyna Mańkowska, Dorota Muszyńska-Wolny
4. Принципы конструирования двуязычного предметного терминологического словаря – торгово-финансовая  [ LINK ]
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom 7 r. 2014, str. 84-95 (Artykuł)
Piotr Michałowski
5. Ренесанс ікони в Нижньому Бескиді
UKRAINS'KIJ AL'MANAH r. 2014, str. 379-389 (Artykuł)
Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
6. Становление лингвистической теории референции и исследования референциальных отношений в тексте.
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 23 r. 2014, str. 112-117 (Artykuł)
Bożena Zagórska (Autor oryginału)
7. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен. recenzja książki Ярослав Кравченко
STUDIA UCRAINICA VARSOVIENSIA Tom II r. 2014, str. 348-352 (Recenzja)
Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
8. “Drogi dojścia do ‘innej rzeczywistości’: opowiadania fantastyczne Julio Cortazara”  [ LINK ]
ELEWATOR Tom 7 r. 2014, str. 7 / 18-24 (Artykuł)
Adam Elbanowski
9. „Obraz Nowego Świata w staropolskiej literaturze botanicznej i przyrodniczo-lekarskiej”  [ LINK ]
ACTA BOTANICA SILESIACA Tom X r. 2014, str. ISSN 1895-5738 / 207-234 (Artykuł)
Adam Elbanowski
10. (R)evolution in Intercultural Business Communication Research. Selected considerations
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom LXI Nr 3 r. 2014, str. 613-625 (Artykuł)
Justyna Alnajjar (Autor oryginału)
11. 20. rocznica śmierci Profesor Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej (1901-1994) - twórczyni i założycielki polskiej białorutenistyki  [ LINK ]
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 391-393 (Komunikat)
Radosław Kaleta
12. A United States of Europe? Amerykańscy ojcowie zjednoczonej Europy u progu zimnej wojny (1945–1957)  [ LINK ]
PRZEGLĄD POLITOLOGICZNY Tom 2 r. 2014, str. 225-243 (Artykuł)
Piotr Podemski
13. A. Kampka, Perswazja w języku polityki  [ LINK ]
Tom 4 r. 2014, str. 259-261 (Recenzja)
Svitlana Romaniuk (Autor oryginału)
14. Agnieszka Goral, Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, 199 s.
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 383-388 (Recenzja)
Mikołaj Timoszuk
15. Aktuelle Tendenzen im computerunterstützten (Fach-)Fremdsprachenunterricht  [ LINK ]
Tom 1 r. 2014, str. 250-260 (Artykuł)
Paweł Szerszeń
16. Anna Hreś, Belaruskaja mova. Dapamożnik pa belaruskaj move dla studentau ruskaj filalohii  [ LINK ]
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 373-375 (Recenzja)
Radosław Kaleta
17. Audio Description for Voiced-over Films: the Case Study of Big Fish  [ LINK ]
MIĘDZY ORYGINAŁEM A PRZEKŁADEM Tom 23 r. 2014, str. 81-96 (Artykuł)
Anna Jankowska, Agnieszka Szarkowska, Magdalena Wilgucka
18. Audiodeskrypcja autorska  [ LINK ]
PRZEKŁADANIEC Tom 28 r. 2014, str. 48-62 (Artykuł)
Agnieszka Szarkowska, Piotr Wasylczyk
19. Autor wspomnień w świetle przekładu (o książce Eduarda Koczergina
STUDIA INTERKULTUROWE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Tom 7 r. 2014, str. 102-113 (Artykuł)
Elena Janchuk (Autor oryginału)
20. Classrooms in the cloud or castles in the air?
IATEFL VOICES Tom 239 r. 2014, str. 8-10 (Artykuł)
Michał B. Paradowski
21. Communicating Changes to Employees as a Challenge to Corporate Communication  [ LINK ]
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 9 r. 2014, str. 41-57 (Artykuł)
Michał Wilczewski
22. Controlling komunikacyjny: nowe wyzwanie dla dydaktyki akademickiej  [ LINK ]
LINGWISTYKA STOSOWANA Nr 9 r. 2014, str. 19-39 (Artykuł)
Justyna Alnajjar (Autor oryginału)
23. Czasopiśmiennictwo rosyjskie przełomu XVIII i XIX wieku w perspektywie interdyscyplinarnej (ze studiów nad triadą problemową:
ROCZNIKI KULTUROZNAWCZE Tom 5 Nr 2 r. 2014, str. 85-99 (Artykuł)
Magdalena Dąbrowska (Autor oryginału)
24. Die Plurizentrizität der deutschen Sprache(n) im Lichte der anthropozentrischen Theorie der menschlichen Sprachen
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY r. 2014, str. 677-694 (Artykuł)
Reinhold Utri
25. Differenze religiose e loro riflessi nelle traduzioni litterarie: Maciej Kazimierz Sarbiewski e i suoi traduttori anglicani
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom LXI Nr 2 r. 2014, str. 367-376 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński, Roberto Peressin (Tłumacz)

>>> Następne >>>