Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Становление лингвистической теории референции и исследования референциальных отношений в тексте.
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 23 r. 2014, str. 112-117 (Artykuł)
Bożena Zagórska (Autor oryginału)
2. “Drogi dojścia do ‘innej rzeczywistości’: opowiadania fantastyczne Julio Cortazara”  [ LINK ]
ELEWATOR Tom 7 r. 2014, str. 7 / 18-24 (Artykuł)
Adam Elbanowski
3. „Obraz Nowego Świata w staropolskiej literaturze botanicznej i przyrodniczo-lekarskiej”  [ LINK ]
ACTA BOTANICA SILESIACA Tom X r. 2014, str. ISSN 1895-5738 / 207-234 (Artykuł)
Adam Elbanowski
4. (R)evolution in Intercultural Business Communication Research. Selected considerations
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom LXI Nr 3 r. 2014, str. 613-625 (Artykuł)
Justyna Alnajjar (Autor oryginału)
5. A United States of Europe? Amerykańscy ojcowie zjednoczonej Europy u progu zimnej wojny (1945–1957)  [ LINK ]
PRZEGLĄD POLITOLOGICZNY Tom 2 r. 2014, str. 225-243 (Artykuł)
Piotr Podemski
6. Aktuelle Tendenzen im computerunterstützten (Fach-)Fremdsprachenunterricht  [ LINK ]
Tom 1 r. 2014, str. 250-260 (Artykuł)
Paweł Szerszeń
7. Communicating Changes to Employees as a Challenge to Corporate Communication  [ LINK ]
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 9 r. 2014, str. 41-57 (Artykuł)
Michał Wilczewski
8. Controlling komunikacyjny: nowe wyzwanie dla dydaktyki akademickiej  [ LINK ]
LINGWISTYKA STOSOWANA Nr 9 r. 2014, str. 19-39 (Artykuł)
Justyna Alnajjar (Autor oryginału)
9. Die Plurizentrizität der deutschen Sprache(n) im Lichte der anthropozentrischen Theorie der menschlichen Sprachen
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY r. 2014, str. 677-694 (Artykuł)
Reinhold Utri
10. Differenze religiose e loro riflessi nelle traduzioni litterarie: Maciej Kazimierz Sarbiewski e i suoi traduttori anglicani
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom LXI Nr 2 r. 2014, str. 367-376 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński, Roberto Peressin (Tłumacz)
11. Ewa Żebrowska, Text-Bild-Hypertext
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Nr 3/2014 r. 2014, str. 628-630 (Recenzja)
Paweł Szerszeń
12. Faber, Pamela (ed.). A Cognitive Linguistics View of Terminology and Specialized Language.  [ LINK ]
COGNITIVE LINGUISTICS Tom 25 Nr 1 r. 2014, str. ISSN: 0936-5907 / 168-176 (Recenzja)
Piotr Twardzisz
13. Futile pursuits of metonymic targets in political and legal contexts  [ LINK ]
LINGUISTIK ONLINE Tom 65 Nr 3 r. 2014, str. ISSN: 1615-3014 / 87-103 (Artykuł)
Piotr Twardzisz
14. Heimat ist dort, wo man lebt? Als Auslandsösterreicher in der Fremde: engere Bindung zu liebgewordenen Traditionen  [ LINK ]
DEUTSCHE RUNDSCHAU Nr 5/6 r. 2014, str. 10-10 (Artykuł)
Reinhold Utri
15. I problemi della didattica della traduzione specializzata
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Nr 1/2014 r. 2014, str. 177-192 (Artykuł)
Marta Kaliska
16. Innowacje humanistyczne XVIII  [ LINK ]
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom 7 r. 2014, str. 16-28 (Artykuł)
Łukasz Karpiński, Anna Głogowska
17. Introduzione-Wstęp-Introduction
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Nr 2/2014 r. 2014, str. 267-270 (Inne)
Dario Prola (Redaktor)
18. Kilka uwag na temat optymalnego czasu rozpoczynania nauki języka specjalistycznego i możliwości jej realizacji.
LINGWISTYKA STOSOWANA Tom 9 r. 2014, str. 133-149 (Artykuł)
Paweł Szerszeń
19. Legal English – Pronunciation Traps
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom 7 r. 2014, str. 147-156 (Artykuł)
Monika Konert-Panek (Autor oryginału)
20. Leopardi e Cesarotti: questioni di traduzione
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom LXI Nr 2/2014 r. 2014, str. 323-331 (Artykuł)
Małgorzata Trzeciak
21. LISST: Fremdsprachenlehren und -lernen mit IT
GLOTTODIDACTICA Tom 41 r. 2014, str. 35-50 (Artykuł)
Sambor Grucza, Paweł Szerszeń
22. M. P. Marks (2011). Metaphors in International Relations. New York: Palgrave Macmillan.  [ LINK ]
JOURNAL OF LANGUAGE AND POLITICS Tom 13 Nr 2 r. 2014, str. ISSN: 1569-2159 / 362-368 (Recenzja)
Piotr Twardzisz
23. Marcus Ullrich, E-learning in der universitären Fremdsprachenausbildung, LINEAR C - ein virtuelles Programmierprojekt
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Nr 3/2014 r. 2014, str. 627-628 (Recenzja)
Paweł Szerszeń
24. Materiały filmowe w nauczaniu języka włoskiego
JĘZYKI OBCE W SZKOLE Nr 03 r. 2014, str. 40-43 (Artykuł)
Marta Kaliska
25. Metonymic target identification: In search of a balanced approach.  [ LINK ]
NORDIC JOURNAL OF ENGLISH STUDIES Tom 13 Nr 1 r. 2014, str. ISSN: 1654-6970 / 104-129 (Artykuł)
Piotr Twardzisz

>>> Następne >>>