Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW)

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Culture and Competencies : A Multi-Country Examination of Reference Service Competencies
LIBRI Tom 63 Nr 1 r. 2013, str. 33-46 (Artykuł)
Anna Wołodko, Karolina Minch
2. Dla kogo NUKAT?  [ LINK ]
TYTUŁ UJEDNOLICONY Tom 11 r. 2013, str. 14-15 (Artykuł)
Agnieszka Kasprzyk
3. Dydaktyka w bibliotece akademickiej
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 81 Nr 1(101) r. 2013, str. 19-32 (Artykuł)
Lilianna Nalewajska
4. Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich - raport z badań
BIBLIOTHECA NOSTRA. ŚLĄSKI KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(30) r. 2013, str. 26-41 (Artykuł)
Zuzanna Wiorogórska
5. Jak wam się podoba? Czyli pierwsza odsłona MARC-a  [ LINK ]
TYTUŁ UJEDNOLICONY Tom 9 r. 2013, str. 7-8 (Artykuł)
Leszek Śnieżko
6. Języki opisu rzeczowego dokumentów w katalogu online bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ Nr 1(101) r. 2013, str. 48-60 (Artykuł)
Anna Stanis
7. Katalogowanie wczasach zmian
BIBLIOTEKARZ Nr 7/8 r. 2013, str. 4-8 (Artykuł)
Leszek Śnieżko
8. Kermit Żaba i Jan Kochanowski w jednej kartotece  [ LINK ]
TYTUŁ UJEDNOLICONY Tom 10 r. 2013, str. 5-6 (Artykuł)
Leszek Śnieżko
9. Mariologia XVI-wiecznego kaznodziei protestanckiego. Nauka na dzień Nawiedzenia Panny Maryi z Postylli Mikołaja Reja
ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY WYŻSZEJ PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE. SERIA HUMANISTYCZNA Tom 10 Nr 1 r. 2013, str. 125-196 (Artykuł)
Marta Kacprzak
10. Maurycy August Beniowski - confabulator or discoverer? Map of his journey found
GEOGRAPHIA POLONICA Tom 86 Nr 2 r. 2013, str. 171-173 (Artykuł)
Małgorzata Bandzo-Antkowiak
11. Metadane a proces ciągłej digitalizacji obiektów bibliotecznych
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ Nr 1(101) r. 2013, str. 84-104 (Artykuł)
Agnieszka Wróbel, Grzegorz Bednarek
12. Mikołaj Rej między katolicką parafią a księgozbiorem ewangelika (na marginesie książki Pawła Stępnia: Śmiech w czasach ostatecznych. Tematyka religijna w Figlikach Mikołaja Reja)
ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE Tom 57 r. 2013, str. 199-216 (Artykuł)
Marta Kacprzak
13. NUKAT. Katalog centralny nie tylko dla bibliotekarzy  [ LINK ]
BIBLIOTEKA ANALIZ. DWUTYGODNIK O RYNKU WYDAWNICZO-KSIĘGARSKIM Nr 22/366 r. 2013, str. 33-37 (Artykuł)
Maria Burchard, Agnieszka Kasprzyk
14. Nukatowa baza wydawców - co, jak i dlaczego?  [ LINK ]
TYTUŁ UJEDNOLICONY Tom 11 r. 2013, str. 16-17 (Artykuł)
Magdalena Rowińska
15. O cenzurowaniu ksiąg w dawnych bibliotekach klasztornych  [ LINK ]
HEREDITAS MONASTERIORUM Nr 2 r. 2013, str. 195-218 (Artykuł)
Izabela Wiencek
16. Peregrynacja do Bazylei, miasta drukarzy  [ LINK ]
BIULETYN EBIB Nr 1(137) r. 2013, str. 1-1 (Artykuł)
Izabela Wiencek, Joanna Milewska-Kozłowska
17. Polish online database Libraries of Dissolved Monasteries : History, Ownership Marks, Sources
SBORNIK NARODNIHO MUZEA V PRAZE, RADA C - LITERARNI HISTORIE Tom 58 Nr 3-4 r. 2013, str. 39-41 (Komunikat)
Izabela Wiencek
18. Providing access to historical documents through digitization
LIBRARY MANAGEMENT Tom 34 Nr 4/5 r. 2013, str. 324-334 (Artykuł)
Agnieszka Wróbel, Barbara Chmielewska
19. Samuel Bogumił Linde w kręgu książki - omówienie wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie  [ LINK ]
HEREDITAS MONASTERIORUM Nr 2 r. 2013, str. 427-433 (Artykuł)
Elżbieta Bylina
20. Sprawozdanie z konferencji naukowej Nukat - Autostrada Informacji Cyfrowej (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 18 marca 2013 r.)
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ Nr 1(101) r. 2013, str. 190-195 (Sprawozdanie)
Roman Tabisz
21. Warto rozmawiać, czyli nie tylko o projekcie Nukat - Autostrada Informacji Cyfrowej
BIBLIOTEKARZ Nr 6 r. 2013, str. 33-34 (Inne)
Kamila Grzędzińska
22. Współpraca Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
BIBLIOTEKARZ Nr 4 r. 2013, str. 13-18 (Artykuł)
Anna Stanis
23. Zakończenie pierwszego etapu prac nad bazą online oraz przewodnikiem Biblioteki po skasowanych klasztorach : historia, znaki własnościowe, źródła  [ LINK ]
HEREDITAS MONASTERIORUM Nr 2 r. 2013, str. 509-513 (Komunikat)
Izabela Wiencek
24. 10 lat NUKAT-u i 20 lat systemu VTLS w Polsce
BIBLIOTEKARZ Nr 11 r. 2012, str. 32-34 (Artykuł)
Iwona Wiśniewska
25. 10 lat z NUKAT-em
FORUM BIBLIOTEK MEDYCZNYCH Nr 1(9) r. 2012, str. 14-23 (Artykuł)
Maria Burchard

>>> Następne >>>