Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Algebry i Teorii Liczb

                

Publikacja w czasopi¶mie

1. Dimension modules and modular lattices
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS Tom 11 Nr 1250082 r. 2012, str. 1-22 (Artykuł)
Paulina Domagalska, Edmund Puczyłowski
2. Finiteness conditions of S-Cohn-Jordan extensions
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS Tom 11 Nr 4 r. 2012, str. 1250063-12 (Artykuł)
Jerzy Matczuk
3. Gröbner bases for quadratic algebras of skew type
PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY Tom 55 r. 2012, str. 387-401 (Artykuł)
Jan Okniński, Ferran Cedo
4. Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki komputerowej (czę¶ć 1)
PROKURATURA I PRAWO Tom 11 r. 2012, str. 5-24 (Artykuł)
Brunon Hołyst, Jacek Pomykała
5. Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki komputerowej (czę¶ć 2)
PROKURATURA I PRAWO Tom 12 r. 2012, str. 5-30 (Artykuł)
Brunon Hołyst, Jacek Pomykała
6. On lattices of radicals in the class of all finite groups
BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY Tom 86 Nr 3 r. 2012, str. 495-505 (Artykuł)
Jan Krempa, Izabela Malinowska
7. On reducing factorization to the discrete logarithm problem modulo a composite
COMPUTATIONAL COMPLEXITY Tom 21 Nr 3 r. 2012, str. 421-429 (Artykuł)
Jacek Pomykała, Bartosz ¬rałek
8. Plactic algebra of rank 3
SEMIGROUP FORUM Tom 84 r. 2012, str. 241-266 (Artykuł)
Łukasz Kubat, Jan Okniński
9. Some examples of affine monoid algebras
COMMUNICATIONS IN ALGEBRA Tom 40 r. 2012, str. 78-103 (Artykuł)
Jan Krempa, Jan Okniński
10. A linear property of Goldie dimension of modules and modular lattices
JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA Tom 215 r. 2011, str. 1595-1605 (Artykuł)
Edmund Puczyłowski
11. Biometria w systemach uwierzytelniania
BIULETYN WAT Tom LX Nr 4 r. 2011, str. 413-439 (Artykuł)
Brunon Hołyst, Jacek Pomykała
12. Biometric cards with advanced signing system
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETRICS Tom 3 Nr 2 r. 2011, str. 98-113 (Artykuł)
Jacek Pomykała, Adam Rosiński
13. Cryptographic protection of forensic data
PROBLEMY KRYMINALISTYKI Tom 272 r. 2011, str. 5-26 (Artykuł)
Brunon Hołyst, Jacek Pomykała
14. Cyberprzestępczo¶ć, ochrona informacji i kryptologia
PROKURATURA I PRAWO Tom 1 r. 2011, str. 5-34 (Artykuł)
Brunon Hołyst, Jacek Pomykała
15. Double ore extensions versus iterated ore extensions
COMMUNICATIONS IN ALGEBRA Tom 39 r. 2011, str. 2838-2848 (Artykuł)
Paula A.A.B. Carvalho, Samuel A. Lopes, Jerzy Matczuk
16. Efficient remote user autentication scheme using smart cards
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERNET TECHNOLOGY AND SECURED TRANSLACTIONS Tom 3 Nr 4 r. 2011, str. 407-418 (Artykuł)
Rafael Martinez-Pelaez, Francisco Rico-Novella, Cristina Satizabal, Jacek Pomykała
17. Kryptograficzna ochrona informacji w kryminalistyce
PROBLEMY KRYMINALISTYKI Tom 272 Nr 2 r. 2011, str. 5-26 (Artykuł)
Jacek Pomykała, Brunon Brunon Hołyst
18. On Kurosh-Amitsur radicals of finite groups
ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII OVIDIUS CONSTANTA Tom 19 Nr 1 r. 2011, str. 175-190 (Artykuł)
Jan Krempa, Izabela A. Malinowska
19. On q-skew iterated ore extensions satisfying a polynomial identity
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS Tom 10 Nr 4 r. 2011, str. 771-781 (Artykuł)
Andre Leroy, Jerzy Matczuk
20. On the diameter and girth of ideal-based zero-divisor graphs
PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN Tom 78 Nr 3-4 r. 2011, str. 607-612 (Artykuł)
Edmund Puczyłowski
21. Structure of Chinese algebras
JOURNAL OF ALGEBRA Tom 346 r. 2011, str. 31-81 (Artykuł)
Jan Okniński, Joanna Jaszuńska
22. A description of quasi-duo z-graded rings
COMMUNICATIONS IN ALGEBRA Tom 38 r. 2010, str. 1319-1324 (Artykuł)
Andre Leroy, Jerzy Matczuk, Edmund Puczyłowski
23. A note on termination of the Baer construction of the prime radical
ARCHIV DER MATHEMATIK Tom 95 r. 2010, str. 325-332 (Artykuł)
M.A. Chebotar, P.-H. Lee, Edmund Puczyłowski
24. Algebras and groups defined by permutation relations of alternating type
JOURNAL OF ALGEBRA Tom 324 r. 2010, str. 1290-1313 (Artykuł)
Ferran Cedo, Eric Jespers, Jan Okniński
25. E-delegation of rights and id-based proxy signature scheme
STUDIA INFORMATYCZNE Tom 1 r. 2010, str. 45-57 (Artykuł)
Jacek Pomykała, Bartosz ¬rałek

>>> Następne >>>