Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Atrakcyjność Polski dla offshoringu usług
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA Tom 756 r. 2013, str. 619-630 (Artykuł)
Anna Wróbel (Autor oryginału)
2. Bezpieczeństwo żywnościowe państw GCC w nowym stuleciu
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) Tom 48 r. 2013, str. 143-167 (Artykuł)
Adriana Łukaszewicz (Autor oryginału)
3. Bilateralism in the Asia-Pacific Region – the case of Republic of Korea,
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 293 r. 2013, str. 121-130 (Artykuł)
Anna Wróbel (Autor oryginału)
4. Działania ruchów alterglobalistycznych na rzecz ochrony różnorodności kulturowej
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) Tom 48 r. 2013, str. 53-66 (Artykuł)
Justyna Nakonieczna (Autor oryginału)
5. Finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w dobie kryzysu strefy euroatlantyckiej
E-POLITIKON r. 2013, str. 209-230 (Artykuł)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
6. Historyczne typy mocarstw ekonomicznych. Kartagina – Wenecja – Anglia
MYŚL EKONOMICZNA I POLITYCZNA Tom 1(40) r. 2013, str. 17-40 (Artykuł)
Łukasz Gołota (Autor oryginału)
7. Liberalizacja i protekcjonizm w polityce państwa – przykład sektora rolnego
STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Tom 139 r. 2013, str. 124-131 (Artykuł)
Anna Wróbel (Autor oryginału)
8. Multilateralism or bilateralism: the EU trade policy in the age of the WTO crisis
EKONOMIKA Tom 92 Nr 3 r. 2013, str. 7-23 (Artykuł)
Anna Wróbel (Autor oryginału)
9. Rola sektora usług w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w Indiach
PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO Nr 21 r. 2013, str. 332-347 (Artykuł)
Anna Wróbel (Autor oryginału)
10. Stanowisko Indii w negocjacjach rolnych WTO
ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO. PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Nr 13 r. 2013, str. 121-130 (Artykuł)
Anna Wróbel (Autor oryginału)
11. THE IMPACT OF SECURITIZATION AND ECONOMIZATION OF SECURITY ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL CLIMATE PROTECTION REGIME
E-POLITIKON Nr VII r. 2013, str. 35-53 (Artykuł)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
12. Unia Europejska i ChRL w międzynarodowej polityce ochrony klimatu
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) Tom 47 r. 2013, str. 147-167 (Artykuł)
Krzysztof Księżopolski (Autor oryginału)
13. Wsparcie państw Arabskiej Wiosny przez kraje GCC
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) Tom 47 r. 2013, str. 249-267 (Artykuł)
Adriana Łukaszewicz (Autor oryginału)
14. Grabież ziem uprawnych (land grabbing) jako nowa forma imperializmu ekonomicznego
WIEŚ I ROLNICTWO Tom 4 r. 2012, str. 36-53 (Artykuł)
Adriana Łukaszewicz (Autor oryginału)
15. Państwa sąsiedzkie w handlu zagranicznym Niemiec
GERMANICA WRATISLAVIENSIA Tom 1 Nr 1 r. 2012, str. 135-156 (Artykuł)
Anna Wróbel (Autor oryginału)
16. Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) Tom 46 Nr 2 r. 2012, str. 205-230 (Artykuł)
Anna Wróbel (Autor oryginału)
17. Pozasystemowe poszukiwanie sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych. Alterglobaliści. Ruchy oburzenia obywatelskiego. Haktywiści
SPRAWY MIĘDZYNARODOWE Nr 2 r. 2012, str. 101-119 (Artykuł)
Justyna Nakonieczna (Autor oryginału)
18. Sprawozdanie ze współpracy naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych z Tajwanem w latach 2009-2012
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) Tom 46 Nr 2 r. 2012, str. 307-311 (Artykuł)
Justyna Nakonieczna (Autor oryginału)
19. The EU-Korea Free Trade Agreement  [ LINK ]
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) Tom 45 Nr 1 r. 2012, str. 158-241 (Artykuł)
Anna Wróbel (Autor oryginału)
20. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski  [ LINK ]
STUDIA EUROPEJSKIE Tom 60 Nr 4 r. 2012, str. 33-54 (Artykuł)
Anna Wróbel (Autor oryginału)
21. Sprawozdanie z konferencji nt. Security in South Asia: A Regional Perspective. Implications for International Relations Theory
STOSUNKI MIEDZYNARODOWE (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) Tom 1-2 (43) r. 2011, str. 303-310 (Sprawozdanie)
Justyna Nakonieczna (Autor oryginału)
22. Strefa wolnego handlu USA – Republika Korei
STOSUNKI MIEDZYNARODOWE (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) Tom 1-2 (43) r. 2011, str. 157-180 (Artykuł)
Anna Wróbel (Autor oryginału)
23. Transformacja sektora usług w Polsce
ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU r. 2011, str. 25 / 171-198 (Artykuł)
Anna Wróbel (Autor oryginału)
24. Historia teorii stosunków międzynarodowych - Andrzej Gałganek
STOSUNKI MIEDZYNARODOWE (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) Tom 41 r. 2010, str. 271-274 (Recenzja)
Marian Haliżak (Autor komentarza)
25. The global economic turndown and the European Union
STOSUNKI MIEDZYNARODOWE (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) Tom 42 r. 2010, str. 229-244 (Artykuł)
Adriana Łukaszewicz (Autor oryginału)

>>> Następne >>>