Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Literatur Słowiańskich

                

Publikacja w czasopiśmie

1. "Cała prawda" o Janosiku?
KONTAKTY Nr VIII r. 2009, str. 108-111 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
2. Čovjek nije nego glumac na sceni svijeta. O dramatach Mira Gavrana.
POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE ZESZYTY NAUKOWE. JĘZYK - LITERATURA - KULTURA Tom 6 r. 2009, str. 81-94 (Artykuł)
Zdzisław Darasz
3. La nation dans les conceptions messianiques de Michal Miloslav Hodža
SLAVICA BRUXELLENSIA Nr III r. 2009, str. 6-16 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
4. The Roots of Ukrainian Nationalism: Galicia as Ukraine`s Piedmont
HARVARD UKRAINIAN STUDIES Tom 27 Nr 1-4 r. 2009, str. 370-375 (Artykuł)
Danuta Sosnowska
5. Bałkan - wynaleziona przestrzeń narodowa Bułgarów
SLAVIA MERIDIONALIS. STUDIA LINGUISTICA SLAVICA ET BALCANICA Nr 7 r. 2007, str. 109-122 (Artykuł)
Grażyna Szwat-Gyłybow
6. M. Jagiełło, Słowacy w polskich oczach, t I-II, BN Warszawa 2005
KONTAKTY Nr 6 r. 2007, str. 79-85 (Recenzja)
Joanna Goszczyńska
7. Słowiański wymiar słoweńskości w pismach Janeza Trdiny
POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE ZESZYTY NAUKOWE. JĘZYK - LITERATURA - KULTURA Nr 4 r. 2007, str. 7-17 (Artykuł)
Zdzisław Darasz
8. Z badań nad współczesną opowieścią wierzeniową
NARODNA TVORCIST' TA ETNOGRAFIJA Tom 1 specj. r. 2007, str. 116-117 (Artykuł)
Krzysztof Wrocławski
9. Biografia jako podręcznik życia
ZNAK Tom 611 Nr 4 r. 2006, str. 5-14 (Artykuł)
Danuta Sosnowska
10. Folklorystyka, etnolingwistyka, etnofilologia?
ETNOLINGWISTYKA Tom 18 r. 2006, str. 117-120 (Artykuł)
Krzysztof Wrocławski
11. Istorija jak sumniw
KRYTYKA Tom 107 r. 2006, str. 18-21 (Artykuł)
Danuta Sosnowska
12. Kim są Słowacy?
KONTAKTY Tom V r. 2006, str. 74-80 (Recenzja)
Joanna Goszczyńska
13. P. Kasa, Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich - recenzja (tłumaczenie)
KONTAKTY Tom V r. 2006, str. 87-90 (Inne)
Joanna Królak (Tłumacz)
14. Raspad identiteta u prozi Janka Polića Kamova
UMJETNOST RIJEČI Tom XLIX Nr 3/4 (2005) r. 2006, str. 01-01 (Artykuł)
Patrycjusz Pająk
15. Развенчание восточноевропейских мифов
NOWAJA POLSZA Tom 6 r. 2005, str. 24-24 (Recenzja)
Danuta Sosnowska
16. 90-lecie slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Tom 2 r. 2005, str. 18-19 (Artykuł)
Krzysztof Wrocławski
17. Historia ukraińskiego trójkąta. Recenzja z książki D.Beauvois Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914 (wyd.Lublin 2005).
RZECZPOSPOLITA Tom 206 r. 2005, str. 16-16 (Recenzja)
Danuta Sosnowska
18. Jacek Kolbuszewski, Na południe od Tatr, Wrocław 2003, ss. 316
PAMIĘTNIK SŁOWIAŃSKI Tom LV Nr 1 r. 2005, str. 90-95 (Recenzja)
Joanna Goszczyńska
19. Kulturoznawcze studia regionalne nad Słowiańszczyzną połuduniową - stan aktualny
STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ Tom 40 r. 2005, str. 297-306 (Artykuł)
Krzysztof Wrocławski
20. Mesianizmus v pol´skom a slovenskom myšlení
SLOVENSKA LITERATURA Tom LII Nr 4-5 r. 2005, str. 270-277 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
21. Performativní aspekty stalinské kultury v Československu
TVAR Nr 13 r. 2005, str. 16-16 (Artykuł)
Joanna Królak
22. Polskie źródła słowackiego mesjanizmu. Zarys problematyki
KONTAKTY Tom IV r. 2005, str. 27-33 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
23. Pol´ské podniety slovemského mesianizmu. Náčrt problematiky
KONTAKTY Tom IV r. 2005, str. 27-32 (Artykuł)
Joanna Goszczyńska
24. „Nie demiurg lecz ogrodnik”. Dwugłos na temat książki Chantal Delsol „Esej o człowieku późnej nowoczesności”
ZNAK Nr 5 r. 2004, str. 134-139 (Artykuł)
Danuta Sosnowska
25. „Piekielny teatr absurdu” rec. Z książki A.Pomorskiego „Sceptyk w piekle. Z dziejów ideowych literatury rosyjskiej”
RZECZPOSPOLITA Nr 9(58) r. 2004, str. 12-12 (Recenzja)
Danuta Sosnowska

>>> Następne >>>