Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Atmosfera dla artystów
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 4 r. 2012, str. 42-43 (Artykuł)
Hubert Kowalski, Jerzy Miziołek
2. Dom Grodzickiego przy trakcie królewskim. Wystrój rzeźbiarski
ROCZNIK WARSZAWSKI Tom XXXVII r. 2012, str. 237-256 (Artykuł)
Hubert Kowalski (Autor oryginału)
3. Kronika Pałacu Kaźmierowskiego Feliksa Pawła Jarockiego
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 2 r. 2012, str. 52-53 (Artykuł)
Hubert Kowalski, Jerzy Miziołek
4. Królewskie rezydencje na dnie Wisły
Z OTCHŁANI WIEKÓW Tom R.66 Nr 1-4 r. 2012, str. 120-125 (Artykuł)
Hubert Kowalski (Autor oryginału)
5. Piękno architektury, uniwersyteckie wykłady i łza w oku
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 5 r. 2012, str. 40-41 (Artykuł)
Hubert Kowalski, Jerzy Miziołek
6. Uniwersytet jakiego nie znamy
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 3 r. 2012, str. 60-61 (Artykuł)
Hubert Kowalski, Jerzy Miziołek
7. „Dobrana kollekcya” (rec. książki A. Sołtys, Opat z San Michele, Grand Tour prymasa Poniatowskiego i jego kolekcje)
NOWE KSIĄŻKI Nr 8 r. 2009, str. 43-44 (Artykuł)
Hubert Kowalski
8. Awakening of Paris and the Beauty of the Goddesses: Two cassoni from the Lanckoroński Collection
MITTEILUNGEN DES KUNSTHISTORISCHEN INSTITUTES IN FLORENZ Tom LI Nr 3/4 r. 2009, str. 299-336 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
9. Flammans pro recto. Kilka myśli o ostatnich z rodu Lanckorońskich, czyli o patriotyzmie, europejskiej kulturze artystycznej i tradycji antyku
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LXIII r. 2009, str. 90-109 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
10. „Golgota” Jana Styki w Forest Lawn. O największym obrazie świata i jego niezwykłej historii
KONTEKSTY Tom LXII Nr 280 r. 2008, str. 50-60 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
11. „Polonus”, rec. Katalogu wystawy pt. Złoty Dom Nerona, Warszawa 2008
NOWE KSIĄŻKI Tom 8 r. 2008, str. 41-41 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
12. Dekoracja rzeźbiarska Pałacu Kazimierzowskiego
KONTEKSTY Tom LXIII Nr 3-4 r. 2008, str. 193-203 (Artykuł)
Hubert Kowalski
13. Recenzja książki Malarstwo do 1900. Zamek Królewski w Warszawie. Katalog zbiorów, oprac. D. Juszczak i H. Małachowicz
NOWE KSIĄŻKI Tom 9 r. 2008, str. 7-8 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
14. Renesansowy antyk neoklasycyzmu(recenzja książki A. Bernatowicz, Niepodobne do rzeczywistości: malowana groteska w rezydencjach Warszawy i Mazowsza 1777-1820).
NOWE KSIĄŻKI Tom 2 r. 2008, str. 43-43 (Artykuł)
Hubert Kowalski
15. The Awakening of Paris and the Beauty of the Goddesses: Two cassoni from the Lanckoroński collection
MITTEILUNGEN DES KUNSTHISTORISCHEN INSTITUTES IN FLORENZ r. 2008, str. 1-1 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
16. Złoty Dom Nerona. Wystawa w 200-lecie śmierci Franciszka Smuglewicza  [ LINK ]
BIULETYN HISTORII SZTUKI Tom 3/4 r. 2008, str. 5-10 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
17. Rzeczpospolita antyczna, wywiad z profesorem Jarzym Miziołkiem
NOWE KSIĄŻKI Tom 9 r. 2007, str. 4-9 (Artykuł)
Hubert Kowalski
18. Wniebowstąpienie Chrystusa Henryka Hektora Siemiradzkiego w kościele przy via San Sebastianello w Rzymie. Kilka uwag o Zgromadzeniu Zmartwychwstańców i Mikołaju Gogolu
BIULETYN HISTORII SZTUKI Tom 69 Nr 3-4 r. 2007, str. 249-258 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
19. In the pure taste of Trajan's century. Preliminary observations on Pliny the Younger's Laurentina as imagined by Count Stanisław Kostka Potocki
ŚWIATOWIT Tom 6 r. 2006, str. 25-43 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
20. Śmierć Patroklesa Pawła Malińskiego w Szkole Głównej. Instytut Archeologii UW.
STUDIA I MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE Tom 13 r. 2006, str. 39-59 (Artykuł)
Hubert Kowalski
21. The Odyssey cassone panels from the Lanckoronski collection, on the origins of depicting Homers epic in the art of the Italian Renaissance
ARTIBUS ET HISTORIAE Tom 53 r. 2006, str. 57-88 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
22. Amfiteatr czyli pracownia malarska Uniwersytetu Warszawskiego
UNIWERSYTET WARSZAWSKI KWARTALNIK Tom 3 (14) r. 2003, str. 22-25 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
23. Historia Psyche i Primavera Sandra Botticellego. O obrazach z kolekcji Karola Lanckorońskiego, w galerii Obrazów w Berlinie i zbiorach Abegg Stiftung
ROCZNIK HISTORII SZTUKI Tom 28 r. 2003, str. 37-66 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
24. Idea piękna: teoria i sztuka barokowego klasycyzmu. Uwagi o wystawie: L Idea del bello. Viaggi per Roma nel Seicento con Giovanni Pietro Bellori
BAROK Tom 10 r. 2003, str. 153-167 (Artykuł)
Jerzy Miziołek
25. Rodzina Centaurów - Louis de Silvestre a w Pałacu Prezydenckim i w Wilanowie. O recepcji ekphrasis Lukiana w polskiej kulturze artystycznej
BIULETYN HISTORII SZTUKI Tom 65 r. 2003, str. 41-56 (Artykuł)
Jerzy Miziołek

>>> Następne >>>