Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Etnologii Polski i Europy

                

Publikacja w czasopiśmie

1. 'List do św. Piotra' w pochówkach XVI-XVIII w. w świetle współczesnych praktyk pogrzebowych oraz modlitw apokryficznych
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ Nr 2 r. 2013, str. 0,80 ark. / 339-350 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
2. Danuta Penkala-Gawęcka, Izabella Main, Anna Witeska-Młynarczyk (red.) W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Poznań, Biblioteka Telgte Wydawnictwo 2012. ss. 347, ISBN 978-83-61845-12-6
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom 97 r. 2013, str. 339-342 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
3. Muslim Pilgrims at the Orthodox Christian Monastery in Hadzhidimovo: Studies on Religious Anti-syncretism in the Western Rhodopes, Bulgaria
ANTHROPOLOGICAL JOURNAL OF EUROPEAN CULTURES Tom 22 Nr 2 r. 2013, str. http://dx.doi.org/10.3167/ajec.2013.220206; 1,54 ark. / 91-110 (Artykuł)
Magdalena Lubańska
4. Odwieczny naród. Dyskusja
PRZEGLĄD POLITYCZNY Nr 118 r. 2013, str. 35-43 (Inne)
Tomasz Kizwalter, Michał Łuczewski, Jerzy Szacki, Zbigniew Wierzbicki, Marcin Zaremba, Magdalena Zowczak
5. Prawosławie – 'chrześcijaństwo peryferyjne'? O teologicznych uwikłaniach teorii antropologicznej i stronniczości perspektyw poznawczych antropologii chrześcijaństwa
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom 97 r. 2013, str. 1,55 ark. / 195-219 (Artykuł)
Magdalena Lubańska, Agata Ładykowska
6. „Nie” znaczy „tak”? Dyskurs ekspercki na temat przemocy seksualnej wobec kobiet w prasie polskiej od lat 70. XX w. do dziś  [ LINK ]
ZESZYTY ETNOLOGII WROCŁAWSKIEJ Nr 1(16) r. 2012, str. 37-53 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
7. Czy onanista to też Polak? Debata o masturbacji 1993-1994  [ LINK ]
INTERALIA. PISMO POŚWIĘCONE STUDIOM QUEER Nr 7 r. 2012, str. 1-17 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
8. Dwóch osobników narodowości cygańskiej... Wątki etniczne w procesach sądowych o gwałt  [ LINK ]
DIALOG - PHENIBEN Nr 5 r. 2012, str. 34-39 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
9. Antropologia, historia a sprawa ukraińska. O taktyce pogranicza Anthropology, history, and the Ukrainian question. About the tactics of the borderland]  [ LINK ]
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom 95 r. 2011, str. 45-68 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
10. Między agape a krwawą ofiarą.' Kurban' w życiu religijnym wyznawców prawosławia (Rodopy Zachodnie, Bułgaria)
SLAVIA MERIDIONALIS Tom 11 r. 2011, str. 303-320 (Artykuł)
Magdalena Lubańska
11. Narracja autobiograficzna jako źródło etnograficzne: Walerian Kułakowski ze Studzianego Lasu
ETNOGRAFIA NOWA Nr 3 r. 2011, str. 200-222 (Artykuł)
Andrzej Perzanowski
12. Narracja autobiograficzna jako źródło etnograficzne: Walerian Kułakowski ze Studzianego Lasu (wersja angielska)
ETNOGRAFIA NOWA Nr 3 r. 2011, str. 185-194 (Artykuł)
Andrzej Perzanowski
13. Ostrożnie z wyobraźnią. Uwagi o antropologii i demonologii  [ LINK ]
STAN RZECZY Nr 1 r. 2011, str. 131-146 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
14. Bojkowszczyzna - kraina pogranicza  [ LINK ]
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 4(48) r. 2010, str. 25-25 (Artykuł)
Tadeusz Baraniuk
15. Das Individuum, die Geselschaft Und der Staat im 20 Jahrhundert
HISTORIE. JAHRBUCH DES ZENTRUMS FUR HISTORISCHE FORSCHUNG Tom 3 Nr 2009/2010 r. 2010, str. 149-165 (Artykuł)
Włodzimierz Mędrzecki
16. Les groupes de femmes non féministes Le mouvement Brahma Kumaris
ETHNOLOGIE FRANÇAISE Tom 40 Nr 2 r. 2010, str. 257-265 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
17. The 'power of silence': Spirituality and women's agency beyond the Catholic Church in Poland
FOCAAL. EUROPEAN JOURNAL OF ANTHROPOLOGY Tom 53 Nr spring r. 2009, str. 56-71 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
18. Bauman na kryzys [recenzja książki Z. Baumana, Konsumowanie życia, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009)
ETNOGRAFIA NOWA Nr 1 r. 2009, str. 154-155 (Recenzja)
Agnieszka Kościańska
19. 'Experiencing Diversity and Mutuality'. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych (EASA), Lublana, 26-20 sierpnia 2008
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom 92 r. 2008, str. 361-370 (Sprawozdanie)
Agnieszka Kościańska, Bożena Bielenin, Agnieszka Chwieduk, Anna Niedźwiedź, Helena Patzer, Danuta Penkala-Gawęcka, Agnieszka Poźniak
20. Między tradycją a komercją  [ LINK ]
ZNAK Tom 634 Nr marzec r. 2008, str. 31-44 (Artykuł)
Magdalena Zowczak
21. Nie manipulować matką
WYSOKIE OBCASY (DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ) Nr dn. 19.01 r. 2008, str. 32-37 (Artykuł)
Renata Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Lidia Ostałowska
22. Po obu stronach Zbrucza. Ukraińcy w ZSRR i Drugiej Rzeczypospolitej
MÓWIĄ WIEKI Nr 9 r. 2008, str. 62-67 (Artykuł)
Włodzimierz Mędrzecki
23. Polacy i ich Wołyń 1921-1939
NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ Tom XV r. 2008, str. 125-151 (Artykuł)
Włodzimierz Mędrzecki
24. Potęga ciszy – z antropologicznych studiów nad genderowym wymiarem alternatywnej duchowości
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Nr 3 r. 2008, str. 91-108 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska
25. Warszawa wielowyznaniowa
OPCIT Nr 3(40) r. 2008, str. 32-36 (Artykuł)
Agnieszka Kościańska

>>> Następne >>>