Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Badań Etnicznych i Międzykulturowych

                

Publikacja w czasopiśmie

1. „Siła regionalizmu!” - czym jest i co współcześnie znaczy dziedzictwo kulturowe  [ LINK ]
CHATA r. 2013, str. 0,18 ark. / 11-13 (Artykuł)
Katarzyna Waszczyńska
2. Recasting Anthropological Perspectives on Vernacular Islam in Southeast Europe: An Introduction
ANTHROPOLOGICAL JOURNAL OF EUROPEAN CULTURES Tom 22 Nr 2 r. 2013, str. doi: 10.3167/ajec.2013.220201; 0,65 ark. / 1-11 (Artykuł)
David Henig, Bożena Bielenin
3. Traumatic masculinities: the gendered geographies of Georgian IDPs from Abkhazia
GENDER PLACE AND CULTURE Tom 20 Nr 6 r. 2013, str. DOI:10.1080/0966369X.2012.716402 / 773-793 (Artykuł)
Peter Kabachnik, Magdalena Grabowska, Joanna Regulska, Beth Mitchneck, Olga V. Mayorova
4. Bringing the Second World In: Conservative Revolution(s), Socialist Legacies, and Transnational Silences in the Trajectories of Polish Feminism  [ LINK ]
SIGNS Tom 37 Nr 2 r. 2012, str. DOI: 10.1086/661728 / 385-411 (Artykuł)
Magdalena Grabowska
5. Istoričnij konstruktivizm v Ukraïni v konteksti diskursu etničnosti
NARODOZNAWCZI ZOSZYTY Nr 4 r. 2012, str. 612-621 (Artykuł)
Łukasz Smyrski
6. My anthropology in the Republic of Macedonia
ETHNOANTHROPOZOOM Nr 7/2010 r. 2012, str. 93-107 (Artykuł)
Bożena Bielenin
7. [Przekład] Państwowa polityka pamięci na Białorusi (w republice Białoruś) i jej efekty a problematyka formowania społeczeństwa narodowego
PRZEGLĄD WSCHODNI Tom 4(44) r. 2012, str. 693-712 (Artykuł)
Zachar Szybieka, Katarzyna Waszczyńska (Tłumacz)
8. Język i kultura a proces kształtowania białoruskiej tożsamości narodowej. Analiza wypowiedzi mieszkańców Mińska i okolic
STUDIA BIAŁORUTENISTYCZNE Nr 5 r. 2011, str. 29-54 (Artykuł)
Katarzyna Waszczyńska
9. Konflikty ekologiczne to konflikty społeczne. O antropologii ekologicznej i Kurpiach z Jackiem Żukowskim rozmawia Karolina Bielenin-Lenczowska  [ LINK ]
DZIKIE ŻYCIE Nr 4(202) r. 2011, str. 25-28 (Artykuł)
Bożena Bielenin, Jacek Żukowski (Inny)
10. Praktyka religijna i tożsamość macedońskich muzułmanów / Torbeszów w kontekście islamizacji na Bałkanach
SLAVIA MERIDIONALIS Tom 11 r. 2011, str. 267-280 (Artykuł)
Bożena Bielenin
11. Different Models of Labour Migration in Contemporary Macedonia – or What Does pečalba Mean Today?
ETHNOLOGIA BALKANICA Tom 14 r. 2010, str. 11-26 (Artykuł)
Bożena Bielenin
12. Etnologia - antropologia kulturowa na Uniwersytecie Warszawskim
ETHNOLOGIA EUROPAE CENTRALIS Nr 10 r. 2010, str. 86-96 (Artykuł)
Lech Mróz
13. Między praktyką a ideologią
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 48 Nr 4 r. 2010, str. 24-24 (Artykuł)
Wojciech Lipiński
14. Perspektywy integracji uchodźców w społeczeństwie polskim [numer monograficzny Ziemia obiecana czy przystanek w drodze, K. Iglicka (red.)]
BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH MATERIAŁY Nr 70 r. 2010, str. 224-255 (Artykuł)
Maciej Ząbek, Sławomir Łodziński
15. Połoninske gospodarstwo ukraińskich Karpat (tradycini, rysy, suczasnyj stan ta nowini zmini w jogo struktury)
KARPATI: LUDINA, ETNOS, CIVILIZACIA Tom 2 r. 2010, str. 4-18 (Artykuł)
Maciej Ząbek, J Gudowski, J Nesteruk, A Ruszczak, J Stróżewski, W Witkowski
16. Połoninske gospodarstwo ukraińskich Karpat (tradycini, rysy, suczasnyj stan ta nowini zmini w jogo struktury)
ZELENI KARPATI Nr 1-2 r. 2010, str. 61-68 (Artykuł)
Maciej Ząbek, J Gudowski, J Nesteruk, A Ruszczak, J Stróżewski, W Witkowski
17. Refleksja nad zjawiskiem migracji na Półwyspie Bałkańskim. Przegląd literatury polskojęzycznej
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom XCIV r. 2010, str. 397-404 (Artykuł)
Bożena Bielenin, T. Czekalski
18. Transnarodowość, transterytorialność, ponadpaństwowość? Dylematy terminologiczne badaczki migracji zarobkowej na Bałkanach
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Tom LIV Nr 3 r. 2010, str. 211-225 (Artykuł)
Bożena Bielenin
19. Transnational ties among migrants and their families. The case of labour migrants (pechalbari) from the republic of Macedonia to Italy  [ LINK ]
KULTURA POLISA: CASOPIS ZA NEGOVANE DEMOKRATSKE Nr 13-14 r. 2010, str. 509-534 (Artykuł)
Bożena Bielenin
20. Zadziw się światem, człowiekiem, kulturą. Etnologia na UW po 75 latach  [ LINK ]
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Nr 4 r. 2010, str. 22-22 (Artykuł)
Lech Mróz
21. Zapiski podróżne Jacka Olędzkiego
ETNOGRAFIA NOWA Nr 2 r. 2010, str. 91-112 (Artykuł)
Lech Mróz
22. „Narody na wygnaniu”. Rola obozów dla uchodźców w kształtowaniu się nowej tożsamości ich mieszkańców
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom XCIII r. 2009, str. 49-68 (Artykuł)
Maciej Ząbek
23. 'Narodi na wygnanni'. Rol taboriw dlia biżenciw y formuwanni nowoj idienticznosti jch mieszkanciw
NARODOZNAWCZI ZOSZYTY Nr 5-6 r. 2009, str. 622-634 (Artykuł)
Maciej Ząbek
24. 'Narody na wygnaniu'. Rola obozów dla uchodźców w kształtowaniu się nowej tożsamości ich mieszkańców
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom 93 r. 2009, str. 49-68 (Artykuł)
Maciej Ząbek
25. Africans in Poland. Race Relationship in Contemporary Polish Society
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY Tom 39 Nr 3 r. 2009, str. 68-78 (Artykuł)
Maciej Ząbek

>>> Następne >>>