Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Antropologii Kulturowej

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Czemu służy straszenie „ideologią gender”? Z Magdaleną Radkowską-Walkowicz rozmawiał Tomasz Stawiszyński
KRYTYKA POLITYCZNA Nr 12.12.2013 r. 2013, str. 00-00 (Inne)
Magdalena Radkowska-Walkowicz (Inny), Tomasz Stawiszyński (Inny)
2. Філасофія творчасці Зоф’і Хамянтоўскай  [ LINK ]
ARCHE Tom 4 Nr 121 r. 2013, str. 431-452 (Artykuł)
Ewa Klekot
3. Эмбрионы: потенциальные дети и новые игроки на политической сцене
ETNOGRAFICESKOE OBOZRENIE Nr 3 r. 2013, str. 1,1 ark. / 56-68 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
4. A Journey to the Land of the People: 'Ethno' in Polish Design [Special Edition]
2+3 D: GRAFIKA PLUS PRODUKT. OGÓLNOPOLSKI KWARTALNIK PROJEKTOWY r. 2013, str. 0,41 ark. / 68-72 (Artykuł)
Ewa Klekot
5. Anthropology and decision making: An introduction
FOCAAL. EUROPEAN JOURNAL OF ANTHROPOLOGY Tom 65 r. 2013, str. DOI: http://dx.doi.org/10.3167/fcl.2013.650109; 1,70 ark. / 97-113 (Artykuł)
Åsa Boholm, Annette Henning, Amanda Krzyworzeka
6. Antropologia ekonomiczna w badaniach rolników i społeczności wiejskich  [ LINK ]
WIEŚ I ROLNICTWO Nr 3(160) r. 2013, str. 53-74 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka
7. Biotransfiguracje - sztuka, życie, polityka [recenzja książki Moniki Bekke Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010]
TEKSTY DRUGIE Nr 1-2 r. 2013, str. 0,55 ark. / 97-105 (Recenzja)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
8. Decision-making in farming households in eastern Poland
FOCAAL. EUROPEAN JOURNAL OF ANTHROPOLOGY Tom 65 r. 2013, str. DOI: http://dx.doi.org/10.3167/fcl.2013.650111; 1,38 ark. / 129-144 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka
9. Etnografia/animacja/sztuka. Obrona metodologiczna  [ LINK ]
STAN RZECZY Nr 4 r. 2013, str. 1,62 ark. / 38-63 (Artykuł)
Tomasz Rakowski
10. Film antropologiczny. Medium nieoswojone?  [ LINK ]
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 62 Nr 2 r. 2013, str. 0,21 / 28-29 (Artykuł)
Sławomir Sikora
11. In vitro – spór o pieniądze i władzę. Z Magdaleną Radkowską-Walkowicz i Agnieszką Ziółkowską rozmawiał Tomasz Stawiszyński
KRYTYKA POLITYCZNA Nr 19.12.2013 r. 2013, str. 00-00 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz (Inny), Tomasz Stawiszyński (Inny)
12. Pany i chamy w Cepelii  [ LINK ]
DWUTYGODNIK.COM. STRONA KULTURY Nr 113 r. 2013, str. 000-000 (Inne)
Ewa Klekot, Klara Czerniewska
13. Podróżnicze fantazje i ich rola w podtrzymywaniu porządku świata
DIALOG Nr 12(685) r. 2013, str. 1,82 ark / 32-57 (Artykuł)
Anna Wieczorkiewicz
14. Potomkowie chłopów – wolni od kultury  [ LINK ]
ZNAK Tom 692 Nr 1 r. 2013, str. 00-00 (Artykuł)
Tomasz Rakowski
15. Recenzja książki Piotra Korduby Ludowość na sprzedaż, Bęc Zmiana/ NCK/ IWP: Warszawa
2+3 D: GRAFIKA PLUS PRODUKT. OGÓLNOPOLSKI KWARTALNIK PROJEKTOWY Nr 3 r. 2013, str. 16-17 (Recenzja)
Ewa Klekot
16. Spotkania z innym. W drodze do filmowej antropologii. Rafa Syska rozmawia ze Sławomirem Sikorą
EKRANy Nr 2 (12) r. 2013, str. 0,73 ark. / 92-104 (Artykuł)
Sławomir Sikora (Inny), Rafał Syska (Inny)
17. Ukryte Michaela Hanekego jako eksperymentalny 'dokument' performatywny  [ LINK ]
KWARTALNIK FILMOWY Tom 82 r. 2013, str. 0,93 ark. / 92-104 (Artykuł)
Sławomir Sikora
18. W krainie ludu: 'etno' w polskim dizajnie
2+3 D: GRAFIKA PLUS PRODUKT. OGÓLNOPOLSKI KWARTALNIK PROJEKTOWY Nr 1 r. 2013, str. 0,41 ark. / 79-83 (Artykuł)
Ewa Klekot
19. Who is Afraid of Frankenstein? Polish Debate on In-Vitro Fertilization
ETHNOLOGIA EUROPAEA Tom 42 Nr 2 r. 2013, str. 1,75 ark. / 69-84 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
20. Искусственный человек в образах литературы и кино  [ LINK ]
MEDICINSKAJA ANTROPOLOGIJA I BIOETIKA Nr 3 r. 2012, str. 00-00 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Magdalena Korzewnikowa
21. Медицинская антропология как научное направление в России и на Западе [odpowiedź na ankietę]  [ LINK ]
MEDICINSKAJA ANTROPOLOGIJA I BIOETIKA Nr 3 r. 2012, str. 00-00 (Artykuł)
Tomasz Rakowski
22. Afryka Roucha. Mimikra – podmiotowość – sprawczość  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 296-297 Nr 1-2 r. 2012, str. 134-147 (Artykuł)
Sławomir Sikora
23. Antropologia polityczna: 1940–2010
STUDIA ETHNOLOGICA PRAGENSIA Nr 2 r. 2012, str. 117-127 (Artykuł)
Anna Malewska-Szałygin
24. Antropologiczne spojrzenie na proces podejmowania decyzji - na przykładzie rolnictwa  [ LINK ]
E-MENTOR Tom 44 Nr 2 r. 2012, str. 00-00 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka
25. Constructing a monument of national history and culture' in Poland: The case of the Royal Castle in Warsaw  [ LINK ]
INTERNATIONAL JOURNAL OF HERITAGE STUDIES Tom 18 Nr 5 r. 2012, str. 459-478 (Artykuł)
Ewa Klekot

>>> Następne >>>