Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Systemów Informacyjnych

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Małgorzata Góralska: Piśmienność i rewolucja cyfrowa
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ Tom 52 Nr 1 r. 2014, str. 132-137 (Recenzja)
Barbara Sosińska-Kalata
2. The Human Experience Conference
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ Nr 1 r. 2014, str. 158-160 (Artykuł)
Anna Mierzecka-Szczepańska
3. „Czas przemian – czas wyzwań. Rola biblioteki i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Warszawa, 10-11 października 2013 r.)
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 81 Nr 4 r. 2013, str. 510-514 (Sprawozdanie)
Małgorzata Kisilowska (Opracowujący), Justyna Jasiewicz-Hall (Opracowujący)
4. „Nauka o informacji w okresie zmian”. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Warszawa, 14-15 kwietnia 2013 r.)
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 81 Nr 2 r. 2013, str. 189-194 (Sprawozdanie)
Mariusz Luterek (Opracowujący)
5. Kronika życia naukowego
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 81 Nr 1 r. 2013, str. 87-108 (Sprawozdanie)
Barbara Sosińska-Kalata (Opracowujący), Ewa Chuchro (Opracowujący)
6. Pracownikom i współpracownikom „Przeglądu Bibliotecznego”.
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 81 Nr 3 r. 2013, str. 285-288 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
7. Wykaz publikacji dr Ewy Chuchro
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 81 Nr 2 r. 2013, str. 272-275 (Bibliografia)
Maria Przastek-Samok (Autor bibliografii załącznikowej)
8. Z żałobnej karty: Ewa Chuchro
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 81 Nr 2 r. 2013, str. 269-272 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
9. „Linking and Opening Vocabulary”. Sympozjum I warsztaty (Getafe, Hiszpania, 18-19 czerwca 2012 r.).
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 80 Nr 4 r. 2012, str. 537-539 (Sprawozdanie)
Marcin Roszkowski
10. 85-lecie „Przeglądu Bibliotecznego” 1927-2012
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 80 Nr 4 r. 2012, str. 461-471 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
11. ICT Based Information Facilities to Boost and Sustain Innovativeness
STUDIA INFORMATICA Tom 33 Nr 106 r. 2012, str. 485-496 (Artykuł)
Mieczysław Muraszkiewicz, Bruno Jacobfeuerborn
12. Metodologiczne problemy prowadzenia audytu informacji
PRAKTYKA I TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ Nr 1-2 r. 2012, str. 11-19 (Artykuł)
Katarzyna Materska
13. O przyszłości bibliotek
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 80 Nr 4 r. 2012, str. 521-525 (Artykuł)
Zdzisław Dobrowolski, David Nicholas
14. Open Access w Niemczech
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 80 Nr 3 r. 2012, str. 337-350 (Artykuł)
Teresa Święćkowska
15. Cyfrowi tubylcy w informacyjnej dżungli
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 11 r. 2010, str. 3-7 (Artykuł)
Justyna Jasiewicz-Hall
16. Jacek Tomaszczyk, Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Katowice 2009
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 1 r. 2010, str. 111-114 (Recenzja)
Barbara Sosińska-Kalata
17. Linked Data – model danych powiązanych w Semantic Web
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ Tom 96 Nr 2 r. 2010, str. 52-68 (Artykuł)
Marcin Roszkowski
18. Marek Nahotko, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Warszawa 2010
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 2 r. 2010, str. 211-215 (Recenzja)
Barbara Sosińska-Kalata
19. Pokolenie „cyfrowych tubylców” w Internecie. Zachowania informacyjne młodzieży – najnowsze dane empiryczne oraz przegląd literatury przedmiotu w materiałach pokonferencyjnych.
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 3 r. 2010, str. 1-1 (Artykuł)
Justyna Jasiewicz-Hall
20. Viewing and reading behaviour in a virtual environment: The full text download and what can be read into it
ASLIB PROCEEDINGS Tom 60 Nr 3 r. 2010, str. 185-198 (Artykuł)
Zdzisław Dobrowolski, D. Nicholas, P. Huntington, H. Jamali, I. Rowlands, C. Tenopir
21. Bibliografia – tradycja, nowoczesność, problemy. Bibliografia: teoria, praktyka, dydaktyka
PRZEGLĄD INFORMACYJNO-DOKUMENTACYJNY Tom 39 Nr 2 r. 2009, str. 54-57 (Recenzja)
Jadwiga Woźniak-Kasperek
22. Digital Consumers: Reshaping the Information Professions. Red. D. Nicholas, I. Rowlands. London 2008
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 2 r. 2009, str. 1-1 (Recenzja)
Zdzisław Dobrowolski
23. Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Antologia narodowych kodeksów etycznych. Red. Zdzisław Gębołyś, Jacek Tomaszczyk. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2008, 284 s. (Nauka-Dydaktyka-Praktyka: 103).
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 77 Nr 1 r. 2009, str. 133-135 (Recenzja)
Teresa Święćkowska
24. Problemy nauki i praktyki informacji: wybór subiektywny
PRZEGLĄD INFORMACYJNO-DOKUMENTACYJNY Tom 39 Nr 1 r. 2009, str. 7-18 (Artykuł)
Jadwiga Woźniak-Kasperek
25. Organizacja informacji w internetowych serwisach kontrolowanej jakości  [ LINK ]
BIULETYN EBIB Nr 15 r. 2008, str. 1-1 (Artykuł konferencyjny)
Jadwiga Woźniak-Kasperek

>>> Następne >>>