Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Jednostka:Zakład Historii Starożytnej

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Marek I. Baraniak, Zjawisko targumizacji na podstawie Targumu do Pieśni nad Pieśniami. Krytyczna edycja tekstu z manuskryptu M 1106 z analizą egzegetyczno-hermeneutyczną i tłumaczeniem, Warszawa 2013
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 52 r. 2014, str. 243-243 (Recenzja)
Łukasz Niesiołowski-Spano
2. W objęciach Molocha
NEWSWEEK POLSKA HISTORIA Nr 4 r. 2014, str. 76-79 (Artykuł)
Łukasz Niesiołowski-Spano
3. Child sacrifice in seventh-century Judah and the origins of Passover  [ LINK ]
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Tom 437 Nr 2 r. 2013, str. 161-170 (Artykuł)
Łukasz Niesiołowski-Spano
4. Dlaczego Grecy wymyślili demokrację?
FOCUS - HISTORIA Tom Extra 3 r. 2013, str. 8-13 (Artykuł)
Marek Węcowski
5. Kim byli greccy herosi?
FOCUS - HISTORIA Tom Extra 3 r. 2013, str. 44-47 (Artykuł)
Marek Węcowski
6. Local and Overseas Saints and Religious Identity in Vandal Africa  [ LINK ]
SACRIS ERUDIRI: A JOURNAL ON THE INHERITANCE OF EARLY AND MEDIEVAL CHRISTIANITY Tom 52 r. 2013, str. 103-118 (Artykuł)
Robert Wiśniewski
7. Palamedes. A Journal of Ancient History
Tom 8 r. 2013, str. 1-198 (Inne)
Łukasz Niesiołowski-Spano (Redaktor)
8. Scripta Biblica et Orientalia  [ LINK ]
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA Tom 5 r. 2013, str. 1-176 (Inne)
Łukasz Niesiołowski-Spano (Redaktor), Maciej Munnich (Redaktor), Piotr Muchowski (Redaktor), Przemysław Dec (Redaktor)
9. Slaves or aristocrats? Naked boys in the archaic symposion
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 2 r. 2013, str. 37-43 (Artykuł)
Marek Węcowski
10. Wielka kolonizacja
FOCUS - HISTORIA Tom Extra 3 r. 2013, str. 78-83 (Artykuł)
Marek Węcowski
11. (Rev.) Roberto Alciati, Monaci, vescovi e scuola nella Gallia tardoantica  [ LINK ]
CATHOLIC HISTORICAL REVIEW Tom 98 Nr 1 r. 2012, str. 341-342 (Recenzja)
Robert Wiśniewski
12. A note on a defixio from the Kerameikos (SEG 49.316)
ZEITSCHRIFT FUR PAPYROLOGIE UND EPIGRAPHIK Tom 180 r. 2012, str. ISSN 0084-5388 / 250-252 (Artykuł)
Aleksander Wolicki
13. Antyczne smakołyki [rec. Apollonios z Rodos; Klaudiusz Ptolemeusz]
MÓWIĄ WIEKI Tom 633 Nr 10 r. 2012, str. 60-60 (Recenzja)
Marek Węcowski
14. Antyk przełożony [Niezbędnik Inteligenta: O języku w mowie i piśmie – Polityka. Wydanie Specjalne]
POLITYKA Nr 11 r. 2012, str. 97-97 (Artykuł)
Marek Węcowski
15. Can Zeus be deceived? The Mekone Episode (Hesiod, Theogony 535-561) between Theodicy and Power-Politics
KLIO. BEITRAGE ZUR ALTEN GESCHICHTE Tom 94 Nr 1 r. 2012, str. 45-54 (Artykuł)
Marek Węcowski
16. Mickiewicz kontra Byron, czyli nieznośna lekkość diagnoz  [ LINK ]
POLITYKA Tom 10 Nr 10 r. 2012, str. 1-2 (Artykuł)
Marek Węcowski
17. Palamedes. Journal Of Ancient History  [ LINK ]
PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY Tom 7 r. 2012, str. 1-228 (Inne)
Łukasz Niesiołowski-Spano (Redaktor)
18. Pochodzenie biblijnego Hioba - w związku z artykułem ks. Antoniego Troniny
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA Tom 4 r. 2012, str. 137-143 (Artykuł)
Łukasz Niesiołowski-Spano
19. Rec. M. L. West, The Making of the ‘Iliad’. Disquisition and Analytical Commentary (Oxford 2011)
PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY Tom 7 r. 2012, str. 203-207 (Recenzja)
Marek Węcowski
20. Rec.: Bartosz Adamczewski, Retelling the Law. Genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkings of Deuteronomy
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA Tom 4 r. 2012, str. 239-243 (Recenzja)
Łukasz Niesiołowski-Spano
21. Rec.: Izabela Eph'al-Jaruzelska, Prophets, Royal Legitimacy and War in Ancient Israel
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 103 Nr 1 r. 2012, str. 235-236 (Recenzja)
Łukasz Niesiołowski-Spano
22. Scripta Biblica et Orientalia  [ LINK ]
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA Tom 4 r. 2012, str. 1-254 (Inne)
Maciej Munnich (Redaktor), Przemysław Dec (Redaktor), Piotr Muchowski (Redaktor), Łukasz Niesiołowski-Spano (Redaktor)
23. Sprawozdanie z VII Sympozjum Starożytna Palestyna/Izrael:
SCRIPTA BIBLICA ET ORIENTALIA Tom 4 r. 2012, str. 231-233 (Sprawozdanie)
Łukasz Niesiołowski-Spano
24. Sympozjon z ambrozji
FOCUS - HISTORIA Nr 1 [59] r. 2012, str. 70-73 (Inne)
Marek Węcowski
25. The Economic Status of Governors in Ur III Times: An Example of the Governor of Umma
JOURNAL OF CUNEIFORM STUDIES Tom 64 r. 2012, str. 17-30 (Artykuł)
Marek Stępień (Autor oryginału)

>>> Następne >>>